Zboża ozime Poczekać czy zastosować herbicyd już jesienią?

Chwasty stanowią silną konkurencję dla rośliny uprawnej o czynniki, które warunkują prawidłowy jej wzrost i rozwój. Najbardziej narażone na negatywne skutki tej konkurencji są zboża ozime (pszenica, pszenżyto i żyto), szczególnie w początkowych stadiach rozwojowych.

herbicydy przedwschodoweZwiązane jest to z wczesnym terminem siewu zbóż ozimych oraz biologią chwastów występujących w tych zasiewach. Najbardziej uciążliwe chwasty ozimin to rośliny zimujące – wschodzące jesienią, dobrze ukorzeniające się i przechodzące kolejne fazy rozwojowe przy niewielkiej masie części nadziemnych. Należą do nich m.in. miotła zbożowa, chaber bławatek, przytulia czepna, maki, rumianowate. Zimą gatunki te nie wymarzają i bardzo wcześnie zaczynają wiosenną wegetację, nawet przy temperaturze gleby nieco powyżej 0°C. W momencie gdy zboża nie rozpoczynają jeszcze wegetacji, chwasty są już na tyle rozwinięte, że stanowią poważną konkurencję dla rośliny uprawnej o światło, wodę i składniki pokarmowe. Regulację zachwaszczenia ozimin najlepiej przeprowadzić już jesienią, gdyż zabiegi takie w dobrym stopniu zabezpieczają początkowy wzrost i rozwój zbóż. Ponadto chwasty najlepiej reagują na zastosowany środek w początkowych stadiach rozwojowych, dlatego zwalczanie ich w fazie 1-3 liścia przynosi najlepsze efekty.

herbicydy powschodoweDo jesiennego zwalczania chwastów w zasiewach zbóż ozimych zalecane są herbicydy stosowane przed wschodami rośliny uprawnej i chwastów (doglebowe) oraz takie, które są stosowane po wschodach zbóż (herbicydy nalistne). Zabiegi przedwschodowe przeprowadza się najpóźniej do 3-5 dni po siewie. Brak chwastów w czasie wykonywania zabiegu utrudnia wybór odpowiedniego środka. Przydatna wówczas okazuje się znajomość pola, informacja o przedplonie i wiedza o występujących na plantacji gatunkach chwastów. Herbicydy doglebowe wymagają odpowiednich warunków wilgotnościowych, co w przypadku długotrwałego braku opadów powoduje ograniczenia w skuteczności ich działania. Obecnie na rynku zarejestrowany jest tylko jeden herbicyd doglebowy – Racer 250 EC (flurochloridon), stosowany maksymalnie do 2 dni po siewie. Skutecznie zwalcza m.in. miotłę zbożową, rumianowate, przetaczniki, jasnoty, gwiazdnicę pospolitą, mak polny w uprawie pszenicy, pszenżyta i żyta. Znacznie liczniejszą grupę stanowią herbicydy, które można stosować zarówno bezpośrednio po siewie rośliny uprawnej, jak również przez cały czas jesiennej wegetacji (herbicydy doglebowo- -nalistne). Środki te pozwalają nie tylko na zniszczenie pojawiających się jesienią chwastów, lecz również zabezpieczają plantację przez pewien czas przed kolejnymi wschodami i wystąpieniem zachwaszczenia wtórnego. Na szczególną uwagę zasługuje mieszanina izoproturonu z diflufenikanem (Cougar 600 SC, Legato Plus 600 SC, Pelikan Plus 550 SC), która skutecznie eliminuje z plantacji ozimin chwasty jednoliścienne (miotłę zbożową, wyczyńca polnego) oraz dwuliścienne (fiołek polny, przytulię czepną, przetacznik perski, jasnotę purpurową i marunę bezwonną).

Wśród tej grupy preparatów znajduje się również mieszanina izproturonu z pendimetaliną (Maraton 375 SC). Herbicyd ten polecany jest w uprawie pszenicy, pszenżyta i żyta na stanowiskach silnie zachwaszczonych miotłą zbożową. Dzięki odpowiednio dobranym dwóm substancjom aktywnym w tym preparacie, z których każda zwalcza miotłę za pomocą innego mechanizmu działania, uzyskuje się wysoką skuteczność chwastobójczą.

W tabeli 1 przedstawiono wykaz herbicydów zalecanych do przedwschodowego zwalczania chwastów w zbożach ozimych. Herbicydy powschodowe stosowane są zarówno po wschodach zbóż, jak i chwastów (tabela 2). Skuteczność ich działania uwarunkowana jest wczesną fazą rozwojową chwastów. Zabiegi najlepiej wykonać na chwasty w fazie liścieni do 3-4 liści. Wymaga to umiejętności rozpoznania gatunków chwastów w bardzo wczesnych fazach rozwojowych, najczęściej w fazie siewki. Przed podjęciem decyzji o chemicznej regulacji zachwaszczenia w tym terminie należy dokonać lustracji plantacji i określić skład gatunkowy oraz fazy rozwojowe chwastów, na podstawie których należy dobrać odpowiedni herbicyd oraz ustalić wysokość dawki i termin zabiegu. Najwcześniej, bo już od fazy szpilkowania pszenicy, jęczmienia, pszenżyta i żyta, można stosować środki takie, jak: Expert 600 SC, Golden Plumage 600 SC i Komplet 560 SC zawierające mieszaninę flufenacet + diflufenikan oraz herbicyd Boxer 800 EC (zawierający prosulfokarb) zalecany tylko w pszenicy ozimej. Środki te skutecznie eliminują miotłę zbożową oraz niektóre chwasty dwuliścienne, tj.: fiołka polnego, przetacznika perskiego, jasnotę purpurową oraz dodatkowo przytulię czepną (herbicydy Boxer 800 EC i Komplet 560 SC). Najliczniejszą grupę stanowią herbicydy, które można stosować od fazy 1-5 liści do końca jesiennej wegetacji zbóż ozimych. Znajdują się tutaj preparaty zawierające diflufenikan (np. Agro – Diflufenikan 500 SC, Golden Fenikan 500 SC, Saper 500 SC, Ryś 500 SC, Legato 500 SC), które zalecane są do stosowania tylko w pszenicy ozimej oraz środki zawierające chlorotoluron (Tolurex 500 SC, Lentipur Flo 500 SC), zalecany w uprawie pszenicy, pszenżyta, jęczmienia i żyta. Herbicydy te skutecznie eliminują miotłę zbożową i niektóre chwasty dwuliścienne (przytulia czepna, fiołek polny, chaber bławatek). Na szczególną uwagę zasługuje herbicyd Axial 100 EC (pinoksaden) stosowany łącznie z adiuwantem Adigor 440 EC w pszenicy i jęczmieniu ozimym w celu zwalczania tylko chwastów jednoliściennych: miotły zbożowej i wyczyńca polnego. Pamiętaj, by herbicydy stosować ściśle według dołączonej do nich instrukcji stosowania.

dr Katarzyna Marczewska-Kolasa
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu

487ml milk

herbicydy przedwschodowe

Dzięki uprzejmości Gazety Rolniczej "Nasza Rola"
Logo Gazety Rolniczej - Nasza Rola
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

Technik Herbologii Katarzyna stosowania. dr polnego. zbożowej miotły Pamiętaj, ściśle instrukcji dołączonej według końca liści podstawie gatunkowy skład określić dobrać odpowiedni termin bezwonną). Wśród ustalić lustracji dokonać siewki. najczęściej fazach podjęciem decyzji terminie regulacji chemicznej zabiegu. Najwcześniej, polnego, fiołka dwuliścienne, przetacznika perskiego, Najliczniejszą czepną dodatkowo ozimej. prosulfokarb) żyta, jęczmienia, szpilkowania Expert Plumage (zawierający flufenacet mieszaninę wczesnych -nalistne). wegetacji, jeszcze rozpoczynają rozwinięte, poważną pokarmowe. składniki światło, momencie 0°C. zaczynają wcześnie wymarzają wiosenną wegetację, powyżej temperaturze Regulację przeprowadzić zwalczanie dlatego środek liścia przynosi efekty. Do najlepsze zastosowany reagują stopniu dobrym zabiegi początkowy rozwój Ponadto zbóż. gatunki rumianowate. pszenżyto (pszenica, konkurencji żyto), szczególnie wczesnym rozwojowych. Związane skutki negatywne czynniki, silną Chwasty warunkują prawidłowy narażone rozwój. terminem biologią Należą nadziemnych. części miotła zbożowa, przytulia bławatek, niewielkiej kolejne zimujące uciążliwe zasiewach. wschodzące dobrze przechodzące ukorzeniające jesiennego zasiewach uprawnej, siewie bezpośrednio doglebowo- pozwalają jesienią pojawiających zniszczenie liczniejszą Znacznie rumianowate, Skutecznie maksymalnie przetaczniki, jasnoty, pospolitą, gwiazdnicę plantację pewien polnego) (miotłę jednoliścienne (fiołek czepną, perski, przetacznik eliminuje która wtórnego. wystąpieniem kolejnymi izoproturonu diflufenikanem Pelikan (Cougar (flurochloridon), doglebowy środka. odpowiedniego wybór Przydatna wówczas znajomość okazuje utrudnia zabiegu przedwschodowe nalistne). (doglebowe) przeprowadza najpóźniej wykonywania czasie informacja przedplonie ograniczenia powoduje opadów skuteczności działania. zarejestrowany Obecnie długotrwałego przypadku doglebowe gatunkach wiedza wymagają odpowiednich wilgotnościowych, warunków marunę

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »