REKLAMA

XX Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH

7 marca w Kielcach, Zofia Szalczyk - Podsekretarz Stanu w MRiRW, otworzyła jubileuszową edycję Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej AGROTECH, które w tym roku odbywają się już po raz dwudziesty. W tym czasie urosły one do rangi największej wystawy branży rolniczej w Polsce, o czym może świadczyć statystyka ubiegłorocznej edycji: 630 wystawców z 19 krajów oraz ponad 55 tys. zwiedzających.

Instytucje resortu rolnictwa zaprezentowały swoje działania wspólnie na jednym dużym stoisku w hali C (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Rynku Rolnego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Nieruchomości Rolnych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego).

Podczas targów odbywa się szereg imprez towarzyszących, jak np. finał Olimpiady Młodych Producentów Rolnych, której przebieg jest aktywnie wspierany przez Agencję Rynku Rolnego, zarówno na etapie rywalizacji wojewódzkich, jak i w końcowej rywalizacji ogólnopolskiej. Podczas ceremonii finałowej Zofia Szalczyk Podsekretarz Stanu w MRiRW oraz Lucjan Zwolak Zastępca Prezesa ARR złożyli gratulacje i wręczyli nagrody laureatom.

W dniu rozpoczęcia targów odbyła się także konferencja "Możliwości rozwoju oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii w rolnictwie i na obszarach wiejskich", zorganizowana przez ARR oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przedstawiono na niej wielki potencjał wykorzystywania źródeł energii pochodzenia rolniczego (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Gospodarki) . Omówiono także wsparcie technologii informatycznych umożliwiających optymalne planowanie lokalnego i regionalnego systemu źródeł energii (Swiss Federal Institute of Technology, ETH Zurich). W szczegółach można było się zapoznać z dostępnymi oraz najnowszymi technologiami wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Poznań), a także uwarunkowaniami ekonomicznymi włączania produkcji takiej w gospodarstwach rolnych (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej). Bardzo istotnym blokiem wykładów były te poświęcone wsparciu rozwoju energetyki odnawialnej ze środków UE i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Żywnościowej (NFOŚiGW). Konferencję otworzyła Zofia Szalczyk, Andrzej Mochoń, Prezes Zarządu Targów Kielce S.A., oraz Adam Jarubas Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, a w panelu dyskusyjnym wziął udział Czesław Siekierski, europoseł.

 

ot kielce targi agrotech 2014 1

ot kielce targi agrotech 2014 2

ot kielce targi agrotech 2014 3

ot kielce targi agrotech 2014 4

ot kielce targi agrotech 2014 5

ot kielce targi agrotech 2014 6

ot kielce targi agrotech 2014 7

ot kielce targi agrotech 2014 8

 

Źródło
Agencja Rynku Rolnego
http://arr.gov.pl/

125ml milk

ot kielce targi agrotech 2014 1

Jeśli chcesz otrzy­my­wać infor­ma­cje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapi­sać się do new­slet­tera (po lewej stro­nie ekranu).

Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:
źródeł energii Rolnictwa Rolniczej Techniki Agencja Rozwoju Międzynarodowe także AGROTECH Rolnego, rozwoju odnawialnych Ministerstwo Gospodarki rywalizacji (Instytut targów (Ministerstwo Rolnych, Targów Szalczyk otworzyła Podsekretarz Zurich). Technology, Institute regionalnego systemu (Swiss Federal szczegółach technologiami wytwarzania udział najnowszymi dostępnymi lokalnego zapoznać Czesław optymalne Rolnego http://arr.gov.pl/ pochodzenia europoseł.     Źródło Agencja wykorzystywania potencjał Przedstawiono wielki rolniczego Siekierski, informatycznych umożliwiających Technologiczno-Przyrodniczy, technologii wsparcie Gospodarki) Omówiono planowanie uwarunkowaniami środków Narodowego Funduszu odnawialnej energetyki wykładów poświęcone wsparciu Ochrony Środowiska Mochoń, Prezes Zarządu Andrzej Szalczyk, Żywnościowej (NFOŚiGW). Konferencję Jarubas Marszałek gospodarstwach rolnych Ekonomiki takiej produkcji Kielce ekonomicznymi włączania wziął dyskusyjnym panelu Świętokrzyskiego, Województwa blokiem istotnym Żywnościowej). Bardzo Poznań), konferencja rolnictwa zaprezentowały resortu zwiedzających. Instytucje edycji: wystawców krajów wspólnie jednym Nieruchomości Rolniczego Ubezpieczenia Rolnictwa, Modernizacji dużym stoisku Restrukturyzacji ubiegłorocznej statystyka AGROTECH, które odbywają Międzynarodowych edycję Kielcach, MRiRW, jubileuszową dwudziesty. czasie rolniczej Polsce, świadczyć branży wystawy urosły największej Społecznego). Podczas odbywa złożyli gratulacje wręczyli Prezesa Zastępca finałowej Lucjan Zwolak nagrody laureatom. W rolnictwie obszarach wiejskich", wykorzystania "Możliwości rozpoczęcia odbyła ceremonii Podczas Młodych Producentów której Olimpiady finał szereg imprez towarzyszących, przebieg aktywnie wojewódzkich, końcowej ogólnopolskiej. etapie zarówno wspierany Agencję zorganizowana
REKLAMA
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Mininsterstwo Rolnictwa I Rozwoju Wsi
 • Agencja Rynku Rolnego
 • Agencja Nieruchomości Rolnych
 • Centrum Doradztwa Rolniczego
 • Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Główny Inspektorat Weterynarii
 • Ministerstwo Środowiska
 • Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
 • Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Wielkopolska Izba Rolnicza

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »