Artykuł o Tematyce Ekologicznej Wyniki plonowania zbóż z doświadczeń prowadzonych metodami ekologicznymi w sezonie 2013/2014 w Pokazowym Gospodarstwie Ekologicznym w Chwałowicach.

W Pokazowym Gospodarstwie Ekologicznym w Chwałowicach działającym przy Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu doświadczenia odmianowe zbóż są prowadzone od 2007r. Początkowo były prowadzone doświadczenia w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego dla województwa mazowieckiego dla odmian pszenżyta ozimego, żyta ozimego, owsa i jęczmienia jarego.

 Są to badania Porejestrowe dla odmian zbóż prowadzone zgodnie z przyjętą metodyką COBORU (w naszym gospodarstwie prowadzone metodami ekologicznymi). Z upływem czasu, od 2010r. do doświadczeń ze zbożami dołączyły pszenica ozima i pszenica jara, jako badania w zakresie doboru odmian do produkcji metodami ekologicznymi, wybranymi przez IUNG-PIB w Puławach.

W obecnym sezonie 2013/2014 przeprowadzono doświadczenia z: 12 odmianami pszenicy ozimej, w tym odmiana Rokosz –pszenica orkisz, 13 odmianami pszenicy jarej, 18 odmianami pszenżyta ozimego, 14 odmianami żyta ozimego ,26 odmianami jęczmienia jarego i 8 odmianami owsa.

W przypadku doboru pszenic ( forma ozima i jara) odmiany zostały dobrane na podstawie cech najbardziej przydatnych w uprawie metodami ekologicznymi np. (dobre wykorzystywanie składników pokarmowych, odporność na choroby, pokrój rośliny itp.). Zasady doboru odmian do badań PDOiR : we wszystkich doświadczeniach danego gatunku badane są: odmiany wzorcowe, wyznaczone przez Centralny Ośrodek (najczęściej 3-4 odmiany);  starsze odmiany - wyłącznie odmiany najwartościowsze, które potwierdziły w latach wcześniejszych dużą przydatność do uprawy w danych warunkach, w tym wszystkie z „Listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa” oraz  odmiany nowe  - wpisane do krajowego rejestru (KR). Obowiązuje zasada przebadania w miarę możliwości wszystkich nowych odmian wpisanych do KR we wszystkich rejonach kraju, przynajmniej w jednym sezonie doświadczalnym.

Opisy nowych odmian zbóż uczestniczących w doświadczeniach w sezonie 2013/2014r. oraz wyniki plonowania poszczególnych odmian i wykresy są do pobrania w załącznikach.

Opracował: T. Stachowicz
Na podstawie prowadzonych doświadczeń
w Pokazowym Gospodarstwie Ekologicznym w Chwałowicach
 oraz danych COBORU.

Do pobrania:

Opis odmian

Wyniki doświadczeń

 

 

Źródło
Centrum Doradztwa Rolniczego
http://cdr.gov.pl/

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: odmian; odmianami; gospodarstwie; sezonie; metodami; odmiany; doświadczeń; prowadzone; ekologicznym; zbóż; wyniki; ozimego; ; doboru; doświadczenia; wszystkich;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »