Wkrótce wybory do nowej Rady Polskiego Klubu Wyścigów Konnych

Kadencja obecnie funkcjonującej Rady Polskiego Klubu Wyścigów Konnych dobiega końca. W związku z tym Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych (Dz. U. Nr 11, poz. 86, z późn. zm.), zwraca się z prośbą do organizatorów wyścigów konnych, organizacji zrzeszających hodowców koni wyścigowych, organizacji zrzeszających właścicieli koni, organizacji zrzeszających trenerów, organizacji zrzeszających jeźdźców, o zgłaszanie do dnia 12 kwietnia 2013 r. kandydatów do nowej Rady PKWK.

Do listy kandydatów należy załączyć:

1) statut lub umowę, na podstawie których działa podmiot;

2) aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny równoważny dokument określający osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu na zewnątrz, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu przedstawienia kandydatów do Rady PKWK;

3) uzasadnienie wyboru wraz z opinią o każdym kandydacie;

4) życiorysy każdego z kandydatów;

5) zgodę kandydata na ewentualne powołanie wraz z numerem telefonu;

6) oświadczenie każdego z kandydatów o niekaralności;

7) zgodę każdego kandydata na przetwarzanie danych osobowych do celów powoływania na członka Rady PKWK.

Zgodnie z przepisami ustawy o wyścigach konnych Rada PKWK składa się z 15 do 25 członków, przy czym kandydaci przedstawieni przez organizatorów wyścigów konnych, organizacje zrzeszające hodowców koni wyścigowych oraz organizacje zrzeszające właścicieli koni stanowią co najmniej 80% składu Rady.

W przypadku zgłoszenia więcej niż jednego kandydata niezbędne jest podanie kandydatów w kolejności, z jaką powinni być brani pod uwagę przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy powoływaniu członków Rady PKWK.

Źródło
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
http://www.minrol.gov.pl/

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: kandydatów; konnych; organizacji; zrzeszających; kandydata; rolnictwa; wyścigów; rozwoju; polskiego; każdego; wyścigów; konnych; ; organizatorów; hodowców; właściciel;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »