Informacja w sprawie zgłaszania kandydatur do nowej Rady Polskiego Klubu Wyścigów Konnych

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się do organizatorów wyścigów konnych, organizacji zrzeszających hodowców koni wyścigowych, organizacji zrzeszających właścicieli koni, organizacji zrzeszających trenerów, organizacji zrzeszających jeźdźców oraz osób, będących w okresie ostatnich pięciu lat hodowcami lub właścicielami co najmniej 5 koni ras dopuszczonych do udziału w wyścigach konnych (które mają możliwość zgłoszenia się indywidualnie) o zgłaszanie do dnia 1 sierpnia 2016 r. kandydatur na członków nowej Rady PKWK.

Fot. Koń wyścigowy

Fot. Koń wyścigowy

Do listy kandydatów (w przypadku organizatorów wyścigów konnych lub organizacji uprawnionych) proszę załączyć:

1) statut lub umowę, na podstawie których działa podmiot wraz z oświadczeniem o dacie i sposobie wyboru zarządu i organu kontroli wewnętrznej,

2) aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny równoważny dokument określający osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu na zewnątrz,

3) uzasadnienia wyboru wraz z opiniami o kandydatach,

4) życiorysy kandydatów wraz z danymi kontaktowymi (w tym nr telefonu),

5) zgody kandydatów na ewentualne powołanie,

6) oświadczenia kandydatów, że nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz, że nie toczy się przeciwko nim postępowanie karne,

7) oświadczenia kandydatów o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do celów powoływania na członka Rady PKWK.

W przypadku zgłoszenia indywidualnego proszę dołączyć:

1) oświadczenie o spełnianiu warunku określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 18 stycznia 2001r. o wyścigach konnych, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 29 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o wyścigach konnych, dotyczącego hodowli lub posiadania koni ras dopuszczonych do udziału w wyścigach konnych,

2) uzasadnienia wyboru kandydata do Rady PKWK,

3) życiorys kandydata wraz z danymi kontaktowymi (w tym nr telefonu),

4) zgodę kandydata na ewentualne powołanie,

5) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

6) oświadczenie kandydata o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do celów powoływania na członka Rady PKWK.

1 lipca br. została ogłoszona ustawa z dnia 29 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o wyścigach konnych (Dz. U. poz. 967), która wejdzie w życie 16 lipca br. Zgodnie z art. 2 ust. 1 tej ustawy minister właściwy do spraw rolnictwa powołuje członków Rady Polskiego Klubu Wyścigów Konnych w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie ustawy.

 

Źródło
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
http://www.minrol.gov.pl/

125ml milk

Informacja w sprawie zglaszania kandydatur do nowej Rady Polskiego Klubu Wyscigow Konnych 640x380
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: konnych; organizacji; ustawy; kandydata; przestępstwo; zrzeszających; umyślne; kandydatów; kandydatur; wyboru; rolnictwa; konnych; ; polskiego; wyścigów; oświadczenie; in;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »