Ważne! Projekt instrukcji w sprawie dokumentowania działań w związku z brakiem możliwości sprzedaży warzyw

UE 26Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystąpił do Komisji Europejskiej z wnioskiem o wprowadzenie instrumentów wsparcia rynku. W celu uzyskania ewentualnych rekompensat, w przypadku objęcia wycofywanych poprzez biodegradację pełnowartościowych produktów wsparciem, zachodzi konieczność udokumentowania przeprowadzanych działań.

Poniżej znajduje się projekt instrukcji, do którego uwagi powinny być zgłaszane w terminie do dnia 11 sierpnia br., do godziny 14.00.

Projekt:

  • Producent warzyw, który ma zamiar wykonać czynności związane z wycofaniem określonego produktu poprzez biodegradację, powinien złożyć niezwłocznie stosowne powiadomienie na piśmie, do właściwego Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego.
  • Wszystkie czynności związane z biodegradacją warzyw muszą być dokonane pod nadzorem służb kontrolnych Agencji Rynku Rolnego.
  • Czynności wymienione w pkt. 2 muszą zostać udokumentowane protokołem potwierdzającym przeprowadzenie biodegradacji dla całej ilości zgłoszonego produktu oraz innymi dokumentami (dokumentacja fotograficzna, itp.).
  • Nadzór nad wszystkim czynnościami sprawować będą służby kontrolne Agencji Rynku Rolnego.
  • Podczas czynności kontrolnych szczególnie istotne będą kwestie związane z udokumentowaniem ilości określonego produktu podlegającego biodegradacji oraz spełnienia określonych wymagań jakościowych produktów, które muszą być przydatne do sprzedaży, a tym samym spełniać minimalne wymagania określone w załączniku X do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 543/2011, a w przypadku gdy istnieją normy handlowe spełniać wymagania co najmniej II klasy określonej dla tych produktów.
  • Producent zgłaszający Agencji Rynku Rolnego warzywa do biodegradacji powinien wskazać m.in. miejsce położenia uprawy, z której pochodzi produkt (numer obrębu ewidencyjnego, nr działki ewidencyjnej, rodzaj, ilość i powierzchnię uprawy).

Źródło: MRiRW

125ml milk

UE 26
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: agencji; czynności; produktu; warzyw; rolnego.; muszą; związane; projekt; ważne!; kontrolnych; poprzez; powinien; spełniać; wymagania; producent; będą; przypadku;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »