shiuz__750 x 100 px_1

Walne Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej

W dniu 6 grudnia 2019 r. odbyło się II Walne Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej VI kadencji. Spotkanie miało miejsce w nowej siedzibie WIR. Wielkopolska Izba Rolnicza w porozumieniu z Zespołem Szkół Przyrodniczych w Poznaniu przejęła nowe pomieszczenia w budynku 9E. W nowej siedzibie WIR zyskała większy metraż, dużą salę konferencyjną mieszczącą Walne Zgromadzenie WIR, wygodne jasne i dobrze nasłonecznione pomieszczenia biurowe. Ponadto nowy wynajmujący zagwarantował korzystną długoletnią umowę najmu powierzchni biurowej, co daje stabilizację lokalową Biura Wojewódzkiego WIR.

1

II Walne Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej VI kadencji otworzył Prezes Piotr Walkowski, który równocześnie został wybrany przewodniczącym spotkania. Funkcję sekretarza powierzono panu Janowi Paulińskiemu członkowi Zarządu WIR.

W pierwszej części Walnego przyjęto między innymi uchwałę w sprawie zmian w budżecie Wielkopolskiej Izby Rolniczej na rok 2019, i uchwałę w sprawie przyjęcia budżetu Wielkopolskiej Izby Rolniczej na rok 2020. Budżet zakłada dochody WIR na poziomie 4.213.299,07 a wydatki na poziomie 4.533.299,07. Różnica będzie pokryta z kredytu krótkoterminowego.

23

W dalszej części spotkania członkowie Walnego zgromadzenia dyskutowali o bieżących problemach wielkopolskiego i polskiego rolnictwa. Dyskusja dotyczyła przede wszystkim największego zagrożenia dla rolnictwa w Wielkopolsce jakim jest ASF. Walne zgromadzenie przyjęło w tej sprawie stosowne stanowisko. [ Treść stanowiska ]

Przyjęto również następujące stanowiska:

 • Stanowisko w sprawie usuwania folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.
  [ Treść stanowiska ]
 • Stanowisko w sprawie udzielania przez państwo pomocy dla rolników poszkodowanych przez klęskę suszy.
  [ Treść stanowiska ]
 • Stanowisko w sprawie gospodarowania nieruchomościami Zasobu Własności Skarbu Państwa.
  [ Treść stanowiska ]

Walne Zgromadzenie przyjęło również uchwałę w sprawie powołania Komisji do Spraw Kobiet i Rodziny w Środowisku Wiejskim w składzie: Anna Majer, Jolanta Nawrocka, Janina Pawełczyk, Janusz Popiół, Szymon Tomaszewski, Michał Wróblewski i Adam Kachniarz.

Kolejnym punktem obrad było sprawozdanie z pracy Krajowej Rady Izb Rolniczej. Z uwagi na fakt, iż Członkiem Zarządu KRIR VI kadencji została wybrana pani Jolanta Nawrocka – delegat do KRIR z Wielkopolskiej Izby Rolniczej, przedstawiła po krótce najważniejsze działania podejmowane przez Krajową Radę Izb Rolniczych.

4

Walne zgromadzenie przyjęło również kilkanaście wniosków zgłoszonych przez rolników oraz rady powiatowe izby rolniczej, w tym między innymi:

 • Wniosek w sprawie nadania wyznaczonym przedstawicielom kół łowieckich (dwie, trzy osoby w danym obwodzie łowieckim w zależności od wielkości obszaru łowiska) uprawnień pozwalających skrócić cierpienie zwierząt poszkodowanych w wyniku zdarzeń drogowych, kolizji m.in. z pojazdami mechanicznymi.
 • Wniosek w kwestii umożliwienia na terenach wystąpienia wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) przeprowadzenia odstrzałów zwierzyny z zachowaniem szczególnych warunków bezpieczeństwa w odległości mniejszej aniżeli przewidywane 150 m od zabudowań, z uwzględnieniem szczególnych przypadków rozproszonej zabudowy siedliskowej.
 • W sprawie umożliwienia rolnikom prowadzącym produkcję zwierzęcą, którym gminne komisję klęskowe oszacowały straty spowodowane wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego np. suszy powyżej 20% strat w ogólnej produkcji gospodarstwa ubiegania się o wsparcie w formule pomocy publicznej.
 • Wystąpić do Ministra Rolnictwa za pośrednictwem KRIR o informację, jak zaawansowane są prace nad satelitarnym systemem monitorowania sytuacji meteorologicznej kraju.
 • Zwrócić się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o zwiększenie dotacji do materiału siewnego.

Na zakończenie spotkania Prezes Piotr Walkowski podziękował wszystkim za udział, złożył życzenia świąteczne oraz zaprosił na wigilię środowisk rolniczych, która odbędzie się w dniu 14 grudnia 2019 roku w powiacie rawickim.

Andrzej Przepióra

 

 Źródło
 Wielkopolska Izba Rolnicza
 http://www.wir.org.pl/

125ml milk

1
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: sprawie; zgromadzenie; rolniczej; wielkopolskiej; treść; stanowiska; stanowisko; również; przyjęło; uchwałę; rolnictwa; walnego; części; poszkodowanych; zarządu; między; umożliwieni;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »