shiuz__750 x 100 px_1

W sprawie przekroczenia limitu pomocy de minimis

pieniadze9 czerwca 2016 r. realizując wniosek zgłoszony podczas IV Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych V kadencji, które miało miejsce 10 maja br., Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zmiany przepisów dotyczących przekroczenia limitu pomocy de minimis. Artykuł 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis stanowi, że jeśli łączna kwota pomocy de minimis przewidziana w ramach środka pomocy przekracza pułap, do pomocy tej nie stosują się przepisy niniejszego rozporządzenia, nawet w odniesieniu części, która nie przekracza tego pułapu. W praktyce oznacza to, że przekroczenie limitu pomocy przez rolnika powoduje obowiązek zwrotu tychże środków wraz z odsetkami.

Zdaniem samorządu rolniczego obowiązek zwrotu powinien dotyczyć tylko tej części, która przekracza pułap, a nie całej udzielonej pomocy, w wyniku której doszło do przekroczenia. Tym bardziej, że często rolnik przekracza tę kwotę nie z własnej winy, bo składając wniosek nie zna dokładnej kwoty pomocy (jak obecnie z dopłatą do materiału siewnego).

Źródło
Krajowa Rada Izb Rolniczych
http://krir.pl

125ml milk

pieniadze
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: pomocy; przekracza; sprawie; minimis; limitu; przekroczenia; pułap; ; zwrotu; obowiązek; wniosek; która; części; ; rolniczego; dotyczyć; powinien; całej; pomocy; ; udzielonej; samorządu; ty;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »