Pomoc de mnimis bez zmiany przepisów

paragraf

W odpowiedzi na wystąpienie Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 8 czerwca 2016 r., znak KRIR/KK/783/16 w sprawie podjęcia zmian przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L379 z 28.12.2006, str. 5) – Ministerstwo Rolnictwa i rozwoju Wsi poinformowało, że aktualnie przy udzielaniu pomocy w formie de minimis stosuje się zasady określone w:

- rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1),

- rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9),

- rozporządzeniu Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014, str. 45).

W przepisach tych określono, że jeżeli z powodu rozdzielenia nowej pomocy de minimis limit pomocy zostałby przekroczony, to nowa pomoc nie może być uruchomiona.

Powyższe oznacza całkowity zakaz udzielania pomocy wnioskowanej w kwocie przekraczającej limit. Rygorystyczne przestrzeganie limitu i przyjmowanie do realizacji wniosków z kwotami pomocy nie przekraczającymi limitu gwarantuje zabezpieczenie przed sytuacjami zwrotu nadmiernie pobranej pomocy.

Źródło
Krajowa Rada Izb Rolniczych
http://krir.pl

125ml milk

paragraf
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: pomocy; minimis; sprawie; komisji; traktatu; stosowania; grudnia; europejskiej; rozporządzeniu; przepisów; zmiany; sektorze; czerwca; limitu; ; przekraczającej; p;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »