Utrzymanie dobrych globalnych prognoz dla przemysłu maszynowego

Krótkoterminowe prognozy dla przemysłu maszynowego są dobre - wynika z najnowszego raportu z cyklu Market Monitor opublikowanego przez firmę Atradius. Producenci maszyn zyskują dzięki zwiększonym inwestycjom zwłaszcza w sektorze górniczym, a kluczowy dla branży popyt w budowlance jest stabilny na wielu rynkach. Analitycy zwracają uwagę na problemy w Polsce w przypadku maszyn rolnicze i dobrą sytuację, podobnie jak w większości krajów omówionych w raporcie, w sektorze górniczym.
 
Analitycy zwracają uwagę, że przedsiębiorstwa z sektora maszyn na całym świecie związanych z sektorem ropy i gazu w dalszym ciągu odczuwają spowolnienie wzrostu inwestycji w przemyśle energetycznym. Ponadto jako przemysł cykliczny i kapitałochłonny, sektor maszyn jest bardzo wrażliwy na zmiany priorytetów i zachowania klientów końcowych. Negatywny wpływ na branżę ma geopolityczna niepewność oraz niestabilność światowych warunków gospodarczych, w tym zagrożenie rosnącym protekcjonizmem i barierami w handlu międzynarodowym.
 
Rozwój nowych technologii napędza globalny przemysł maszynowo-inżynieryjny, ale istnieją również wyzwania z tym związane, szczególnie w przypadku przedsiębiorstw, które nie mają zasobów na badania i rozwój. Nowoczesne technologie produkcji, takie jak druk 3D, są coraz częściej stosowane w komercyjnych środowiskach inżynieryjnych, postępuje również robotyka i automatyzacja zakładów. Coraz większy wpływ na branżę ma również popularyzacja tzw. internetu rzeczy (ang. IoT), który rozszerza funkcjonalność maszyn dla finalnych odbiorców.
 
Rozwój w Chinach, ale i nadchodzące wyzwania
 
W ubiegłym roku systematycznie rozwijał się sektor maszyn w Chinach. Napędzany był w dużej mierze przez przyspieszoną modernizację przemysłu i wzrost gospodarczy. Przychody sektora w 2017 roku wzrosły o 9,5 proc. względem 2016 r. W tym roku nastąpiła kontynuacja wzrostu produkcji i przychodów, choć w wolniejszym tempie. Ponad 70 proc. głównych podsektorów odnotowało wzrost produkcji w 2017 r., w szczególności produkty związane z rozwojem infrastruktury w Chinach (np. produkcja koparek wzrosła o 70 proc. w miarę przyspieszenia urbanizacji), rynku konsumenckiego i usług logistycznych.
 
W raporcie wskazano, że rozwój infrastruktury w Chinach, będący kluczową siłą napędową chińskiego segmentu maszynowego związanego z budownictwem, może zostać negatywnie dotknięty przez ściślejszy nadzór nad projektami partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Ponadto trwający spór o handel chińsko-amerykański zwiększył niepewność gospodarczą. Dostawy chińskich maszyn do USA wyniosły w 2017 r. 110 mld USD (93 mld EUR), co stanowi 27 proc. całkowitego chińskiego eksportu maszyn. Jednak bezpośredni wpływ amerykańskich karnych ceł na branżę w Chinach powinien być ograniczony, ponieważ wielkość wywozu do Stanów Zjednoczonych stanowi zaledwie 3 proc. całkowitego eksportu chińskich maszyn. Mimo to może dojść do dalszej eskalacji sporu handlowego.
 
Polska – problemy z maszynami rolniczymi i wyzwanie dla sektorze górniczego
 
Analitycy wskazują, że sytuacja w polskim przemyśle maszynowym w sektorze rolniczym nie wygląda za dobrze - rejestracje ciągników spadły o 39 proc. rok do roku. Również liczba rejestracji przyczep rolniczych spadła o 10 proc. rok do roku. Na taki stan rzeczy może mieć wpływ nasycenie rynku oraz terminarz naborów do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich („Modernizacja Gospodarstw Rolnych”). Przemysł maszyn górniczych jest w lepszej sytuacji. Inwestycje firm wydobywczych, zarówno w Polsce, jak i na świecie, wzrastają w związku ze wzrostem cen węgla. Pomimo stopniowego odchodzenia od czarnego paliwa w Europie, polskie firmy starają się kierować swoją sprzedaż na rynki rozwijające się, gdzie wydobycie i wykorzystanie węgla nadal jest rozwijane. Dla takich rynków polskie maszyny prezentują bardzo dobry stosunek jakości do ceny. Najwięksi producenci planują ekspansję zagraniczną, co może wpływać negatywnie na osiągane marże.
 
Według danych następuje wzrost
 
Wg wrześniowych danych GUS-u, wartość produkcji sprzedanej przemysłu wzrosła o ponad 11 proc., porównując do analogicznego okresu z roku poprzedniego i wyniosła prawie 36 mld złotych. W skali kraju, średnie zatrudnienie wzrosło o 5 proc. (do 124 tys. osób z 118 tys. osób). Z kolei przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło z 4716 zł do 5044 zł (wzrost o prawie 7 proc.), co jest bliskie z ogólnemu trendowi wzrostu płac w gospodarce.
 
Sektor maszynowy w Polsce, poza rolnictwem, jest w dobrej kondycji, nadal występują dość wysokie marże. Gros całego sektora stanowią podmioty z obszaru małych i średnich, które osiągają bardzo dobre wyniki finansowe mają bardzo stabilną strukturę bilansu oraz dość niski poziom zadłużenia. Jednym z największych zmartwień przedsiębiorców jest problem sukcesji. W przypadku braku spadkobierców, nie ma zbyt wielu opcji, ponieważ fundusze „private equity” nie są zainteresowane sektorem, a przejęcia wewnątrz branż nie zdarzają się za często z uwagi na skalę i możliwości inwestycyjne takich firmpodsumowuje Arkadiusz Taraszkiewicz, regionalny dyrektor ds. oceny ryzyka w Atradius.
 
Pełną wersję najnowszego raportu z cyklu Market Monitor Atradius można znaleźć w zakładce Publications na stronie www.atradius.com.
 
 

 
 
 
O Atradius:
 
Atradius Credito y Caucion S.A. de Seguros y Reaseguros Spółka Akcyjna jest częścią jednej z największych na świecie grup oferujących ubezpieczenia należności handlowych oraz usługi zarządzania wierzytelnościami. Międzynarodowe początki Atradius sięgają roku 1925, kiedy to w Holandii powstała firma Nederlansche Credietverzekering Maatchappij (NCM). Obecna struktura firmy jest wynikiem połączenia w 2001 r. struktur NCM i niemieckiego Gerling Credit, które w 2008 r. zostały wzbogacone o kompetencje hiszpańskiego ubezpieczyciela Credito y Caucion. Obecnie Grupa posiada ok.21 proc. udział w światowym rynku ubezpieczeń kredytu kupieckiego. Jej działalność prowadzona jest w 160 biurach zlokalizowanych w 50 krajach na całym świecie. Atradius zatrudnia obecnie ponad 3,3 tys. osób, generując przychody na poziomie ponad 1,6 mld euro. Oprócz ubezpieczenia należności, firma oferuje również usługi związane z międzynarodową windykacją, które świadczy za pośrednictwem spółki Atradius Collections.
 
W Polsce Atradius obecny jest od 2004 roku. Firma działa w zakresie ubezpieczenia wierzytelności handlowych klientów korporacyjnych oraz, poprzez Atradius Collections, windykacji. Obecnie firma posiada cztery biura na terenie kraju (w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Jeleniej Górze) oraz wyodrębniony Departament Obsługi klienta z opiekunem dedykowanym dla każdego klienta. Od 2009 roku polski oddział Atradius jest odpowiedzialny za koordynację międzynarodowych programów globalnych w Europie Wschodniej.
 
Firma Atradius oferuje ubezpieczenia kredytu kupieckiego w nowy, innowacyjny sposób - taki, który staje się rozsądną inwestycją, umożliwiającą zwiększenie przychodów, jak również poprawę płynności finansowej oraz wyników przedsiębiorstw i zapewnienie im trwałego, bezpiecznego rozwoju. Obecnie firma oferuje trzy główne produkty ubezpieczeniowe. Polisa Modułowa to produkt umożliwiający zbudowanie indywidualnie dopasowanego ubezpieczenia należności, w kompleksowy sposób zapewniającego ochronę ubezpieczeniową związaną z ryzykiem braku płatności. Ubezpieczenie to przeznaczone jest głównie dla firm mających siedzibę w Polsce. Polisa Globalna natomiast to elastyczne rozwiązanie, dostosowane do specyficznych potrzeb klientów posiadających i rozwijających oddziały w wielu krajach. Ponadto, w swojej ofercie Atradius posiada specjalistyczne ubezpieczenia pojedynczych kontraktów i ryzyk politycznych (Special Products).
 
Dzięki szerokiej sieci oddziałów na kluczowych rynkach, Atradius ma możliwość kompleksowego zapewnienia ochrony finansowej eksportu polskich klientów i oceny ich dłużników z pomocą specjalistów posiadających wiedzę i doświadczenie dotyczące konkretnego rynku, otoczenia prawnego i zachowania kontrahentów za granicą. Co więcej, obsługa polis Atradius odbywa się poprzez jedną, globalną platformę internetową – Serv@Net, umożliwiającą natychmiastowe przekazanie zleceń ochrony wierzytelności w dowolnym kraju dłużnika, w którym firma prowadzi działalność.
Więcej informacji znaleźć można na stronie internetowej Grupy - www.atradius.pl
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

125ml milk

TAGI: atradius; maszyn; również; ubezpieczenia; przemysłu; sektorze; obecnie; klientów; wpływ; które; bardzo; maszynowego; oferuje; ; posiada; przemysł; wzrostu; eksportu; br;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »