Uprawa nowych zarejestrowanych odmian zbóż ozimych – lista COBORU

W 2017 roku do Krajowego rejestru wpisano 24 nowe odmiany zbóż ozimych: 8 odmian pszenicy, w tym: 4 odmiany chlebowe z grupy A, 3 odmiany chlebowe z grupy B oraz jedną odmianę durum (Ceres), 5 odmian pszenżyta, 7 odmian żyta i 4 odmiany jęczmienia. Poniżej lista nowych odmian:


Odmiany pszenicy ozimej zwyczajnej

W Polsce powierzchnia uprawy pszenicy ozimej w ostatnich latach wynosi ponad 2 mln ha rocznie, tj. ok. 29% ogólnej powierzchni uprawy zbóż. Ponad połowa zbiorów przeznaczona jest na cele konsumpcyjne. Nowe odmiany pszenicy ozimej zwyczajnej to:

Formacja – jakościowa odmiana chlebowa (A); odmiana o bardzo wysokim potencjale plonowania (nawet do 107% wzorca wg COBORU), przystosowana do uprawy na terenie całego kraju, dobra zimotrwałość (4,5), charakteryzuje się bardzo wysoką odpornością na rdzę zółtą, rdzę brunatną, fuzariozę kłosów, brunatną plamistość liści;

KWS Spencer – jakościowa odmiana chlebowa (A); bardzo dobra wydajność z hektara – średni plon z 2 lat badań na intensywnym poziomie agrotechnicznym przekracza 10 ton z hektara, przystosowana do uprawy na terenie całego kraju, zimotrwałość wysoka (4,5), bardzo wysoka tolerancja na zakwaszenie (7), bardzo dobra odporność na rdzę żółtą i choroby podstawy źdźbła;

KWS Firebird –  jakościowa odmiana chlebowa (A); plonowanie na bardzo wysokim poziomie – 11 ton z hektara na intensywnym poziomie agrotechnicznym podczas badań rejestrowych, bardzo wysoka odporność na choroby podstawy źdźbła, rdzę żółtą i brunatną plamistość liści, wyróżniająca tolerancja na zakwaszoną glebę (7 w skali 9o), tolerancja stanowisk granicznych dla pszenicy;

Owacja – odmiana chlebowa (B);  odmiana o bardzo wysokim potencjale plonowania (109% wzorca wg COBORU), dobra zimotrwałość (4,5), Dobra odporność na choroby podstawy źdźbła, mączniaka, rdzę brunatną, fuzariozę kłosów;

RGT Bilanz – odmiana chlebowa (B);  pszenica RGT Bilanz osiągnęła najwyższy plon wśród odmian zarejestrowanych w roku 2017, dobra zimotrwałość (4,5), wyróżnia się najwyższą odpornością na porastanie ziarna w kłosach oraz sztywną, odporną na wyleganie słomą, bardzo dobrą odpornością na choroby podstawy źdźbła i rdzę żółtą;

RGT Metronom – jakościowa odmiana chlebowa (A);  doskonale sprawdza się na słabszych glebach, bardzo wysoka odporność na rdzę żółtą i mączniaka, doskonale radzi sobie zarówno w uprawie intensywnej, jak i mniej intensywnej, charakteryzuje się wysoką odpornością na wyleganie;

Tytanika – odmiana chlebowa (B); o wysokim poziomie plonowania, zarówno w średnio intensywnej jak i w intensywnej technologii uprawy,  posiada bardzo dobrą zdolność krzewienia, wysoka zimotrwałość (5) bardzo wysoka odporność na choroby podstawy źdźbła, brunatną plamistość liści, posiada bardzo dobrą odporność na zakwaszenie gleby, co daje możliwość jej uprawy na glebach średniej jakości i słabszych.


Odmiany jęczmienia ozimego

Udział jęczmienia ozimego w zasiewach zbóż jest stosunkowo mały - 3,3% ogólnej powierzchni uprawy zbóż, tj. ok. 231 tys. ha. Z uwagi na krótszy okres wegetacji od pozostałych zbóż ozimych, wymaga wczesnego siewu. Najlepiej udaje się w rejonach o łagodniejszych zimach czyli w zachodniej i południowo zachodniej części kraju. W 2017 r. do Krajowego rejestru wpisano następujące odmiany:

Jakubus – odmiana wielorzędowa typu pastewnego; bardzo wysokie plonowanie, wysoka zimotrwałość (5), bardzo wysoka odporność na pleśń śniegową;

KWS Astaire – odmiana wielorzędowa typu pastewnego; bardzo wysokie plonowanie, wysoka zimotrwałość (5), bardzo wysoka odporność na rynchosporiozę i pleśń śniegową, wyróżnia się bardzo grubym dobrze wyrównanym ziarnem;

KWS Higgins – odmiana wielorzędowa typu pastewnego; bardzo wysokie plonowanie, dobra zimotrwałość (4,5), bardzo wysoka odporność na rynchosporiozę i pleśń śniegową, odznacza się bardzo grubym i wyrównanym ziarnem;

Zita – odmiana dwurzędowa typu pastewnego; wysoka zimotrwałość (5), bardzo wysoka odporność na rynchosporiozę, pleśń śniegową i mączniaka prawdziwego.


Odmiany pszenżyta ozimego

Powierzchnia zasiewów pszenżyta ozimego kształtuje się na poziomie ok. 1,3 mln ha rocznie, co stanowi ok. 16 % ogólnej powierzchni zbóż. Do nowych odmian należą:

Carmelo – odmiana pastewna; wysokie plonowanie,  bardzo dobra zimotrwałość (5,5), bardzo wysoka odporność na pleśń śniegową, rdzę żółtą, fuzariozę kłosów i na choroby podstawy źdźbła. duża odporność na wyleganie. dość duża odporność na porastanie ziarna w kłosie, ziarno o bardzo dobrym wyrównaniu;

Octavio – odmiana pastewna; bardzo wysokie plonowanie, bardzo dobra zimotrwałość (5,5), bardzo wysoka odporność na pleśń śniegową (9), rdzę żółtą i brunatną, rynchosporiozę, choroby podstawy źdźbła, wysoka odporność na wyleganie i duża odporność na porastanie ziarna w kłosie;

Orinoko – odmiana pastewna; przeznaczone do uprawy na glebach średniej jakości w technologii średnio intensywnej i intensywnej, bardzo wysokie plonowanie, bardzo dobra zimotrwałość (6), bardzo wysoka odporność choroby, w szczególności: pleśń śniegową (9), rdzę brunatną i żółtą,  mączniaka prawdziwego, choroby podstawy źdźbła, odznacza się wysoką odpornością na wyleganie i dobrą odpornością na porastanie ziarna w kłosie, charakteryzuje się grubym ziarnem o wysokiej gęstości i bardzo dobrym wyrównaniu;

Porto – odmiana pastewna; bardzo wysoki poziom plonowania, najlepiej sprawdza się na glebach średniej jakości i dobrych, bardzo dobra zimotrwałość (5,5), bardzo wysoka odporność pleśń śniegową,  rdzę brunatną i żółtą, choroby podstawy źdźbła,  wysoka odporność na porastanie ziarna w kłosie i na wyleganie, odmiana o bardzo dobrej zdolności krzewienia;

Tadeus – odmiana pastewna; wysokie plonowanie, bobra zimotrwałość (5,0), bardzo wysoka  odporność na pleśń śniegową, mączniaka prawdziwego, duża odporność na wyleganie i na porastanie ziarna w kłosie, ziarno o bardzo dobrym wyrównaniu.


Odmiany żyta ozimego

Obecnie żyto ozime uprawiane jest na ok. 725 tys. ha, co stanowi ok. 14% ogólnej powierzchni zasiewów zbóż. W Krajowym rejestrze dominują odmiany mieszańcowe (hybrydowe). Odznaczają się one większym potencjałem plonotwórczym niż odmiany populacyjne, według badań COBORU nawet o 19%. Nowe odmiany to:

Dańkowskie Skand - odmiana populacyjna; wysoki poziom plonowania, wysoka odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę źdźbłową, rynchosporiozę i choroby podstawy źdźbła, dobra odporność na wyleganie;

Inspector - odmiana populacyjna; dobra plenność, wysoka odporność na mączniaka prawdziwego, dobra odporność na rdzę źdźbłową, rynchosporiozę i choroby podstawy źdźbła, dobra odporność na wyleganie;

KWS Mattino - odmiana mieszańcowa; wysoka odporność na okresowe niedobory wody. bardzo dobra plenność, wysoka odporność na rynchosporiozę i choroby podstawy źdźbła, dobra odporność na rdzę brunatną, rdzę źdźbłową i mączniaka prawdziwego, dobra odporność na wyleganie;

KWS Serafino - odmiana mieszańcowa; odmiana o wysokiej odporności na okresowy niedobory wody - wysoki plon ziarna w czasie stresu suszy, bardzo dobra plenność,  wysoka odporność rynchosporiozę,  dobra odporność na mączniaka prawdziwego, choroby podstawy źdźbła, rdzę brunatną i źdźbłową, dobra odporność na wyleganie, wykazuje silną zdolność do wytwarzania własnego pyłku - system POLLENPLUS® chroni łan przed sporyszem;

KWS Theofano - odmiana mieszańcowa; bardzo dobra plenność, wysoka odporność na rynchosporiozę, choroby podstawy źdźbła, rdzę źdźbłową i mączniaka prawdziwego, dobra odporność na wyleganie;

KWS Vinetto - odmiana mieszańcowa; bardzo dobra plenność, wysoka odporność na rynchosporiozę i choroby podstawy źdźbła, dobra odporność na rdzę brunatną, rdzę źdźbłową i mączniaka prawdziwego, dobra odporność na wyleganie;

Piastowskie - odmiana populacyjna; dobra plenność, dobra odporność na rynchosporiozę i choroby podstawy źdźbła, rdzę źdźbłową i mączniaka prawdziwego, dobra odporność na wyleganie.

Literatura: Dane opracowane przez COBORU i udostępnione na  strony internetowej. Charakterystyka odmian – strony internetowe hodowców.

 

 

Źródło
Centrum Doradztwa Rolniczego
http://cdr.gov.pl/

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: bardzo; odporność; odmiana; wysoka; ; podstawy; choroby; zimotrwałość; źdźbła; ; pleśń; prawdziwego; ; mączniaka; uprawy; chlebowa; ziarna; odmiany; wysokie; rynchosporiozę; plennoś;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »