Trwa nabór wniosków o wsparcie na odtworzenie produkcji rolnej. Koniec przyjmowania wniosków na modernizację gospodarstw na Podkarpaciu

3 42

Dla rolników, którym żywioł zniszczył gospodarstwa, ARiMR ma 200 mln. zł na odbudowę produkcji rolniczej

4 34

Na początku tego roku okazało się, że wiele upraw zostało zniszczonych przez mróz. Zdjęcia: Renata Nowak, Marcin Krzyżanowski.

c8e7f73a8f

Zabudowanie gospodarskie Ewy Fryszke w Starej Rzece w Kujawsko-Pomorskiem zniszczone przez kataklizm

0a8316dd62

Gospodarstwo Wiesława Ząbka w Starej Rzece w Kujawsko-Pomorskiem po przejściu trąby

f9f6b2bf6d

Gospodarstwo Antoniego Sowińskiego w Starej Rzece w Kujowsko-Pomorskiem bardzo ucierpiało wskutek przejścia trąby powietrznej. Zdj. Marek Zadworzański Kujawko-Pomorski OR ARiMR (3)

maszyny urzadzenia 7 12

Rolnicy z Podkarpacia mają do dyspozycji ok. 49 mln zł na inwestycje w swoich gospodarstwach. Zdj. Archiwum ARiMR

5abd28afd6

Chłodnia Grzegorza Czapli ze wsi Majdany, kilka kilometrów od Kazimierza Dolnego, na dzień dzisiejszy stoi pusta. Czeka na plony z odnowionego sadu. Pierwszych Pan Grzegorz spodziewa się w przyszłym roku. Twierdzi, że nie stać by go było na samodzielne odtworzenie straconego dobra. Z pomocą przyszła ARiMR. (Poniżej wypowiedź rolnika w audycji radiowej z 15 pażdziernika 2012 r. oraz reportaż Marty Miller z 25 września 2012 r. Program 1 Polskiego Radia). Zdjęcie Marta Miller

Od 15 października do 26 listopada 2012 r. można składać  wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych". Od początku naboru rolnicy złożyli do ARiMR 211 wniosków, w których ubiegają się o przyznanie im 26,7 mln zł wsparcia.

Tegoroczny nabór wniosków jest piątym z kolei. W dotychczas przeprowadzonych w 2010 r. i w 2011 r. z pomocy na wznowienie produkcji rolnej skorzystało około 4 tys. gospodarstw. Warunki ubiegania się o pomoc w tegorocznym naborze nie zmieniły się w porównaniu do tych  obowiązujących w poprzednich latach. Z pomocy mogą skorzystać rolnicy, którzy zostali najdotkliwiej poszkodowani przez klęski żywiołowe takiej jak: powódź, obsunięcie ziemi, wiosenne przymrozki, zniszczenia w uprawach spowodowane przez mróz, susza, deszcz nawalny, lawina, grad, huragan czy uderzenie pioruna. Rolnik może otrzymać wsparcie z działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" jeżeli poniósł starty w wysokości co najmniej 10 tys. zł w majątku trwałym np. maszynach, budynkach produkcyjnych, sadach czy plantacjach wieloletnich i jednocześnie klęska żywiołowa spowodowała w jego gospodarstwie powyżej 30% strat w rolniczych uprawach, hodowli zwierząt czy ryb. Rolnik musi udokumentować powstałe szkody, dołączając protokół z oszacowania zakresu i wysokości strat, który sporządza komisja powołana przez wojewodę. Potrzebna jest również opinia wojewody w sprawie zakresu i wysokości start powstałych w gospodarstwie rolnika. Na przywracanie produkcji rolniczej, w całym okresie realizacji PROW 2007 - 2013 jedno gospodarstwo można otrzymać do 300 tys. zł wsparcia, z tym że kwota pomocy nie może przekroczyć 90% kosztów kwalifikowanych poniesionych na inwestycje. Dofinansowanie można otrzymać m.in. na budowę, przebudowę lub remont budynków służących do produkcji rolniczej, kupno nowych maszyn czy urządzeń rolniczych, odtwarzania sadów albo plantacji wieloletnich, jak również na zakup stada podstawowego zwierząt hodowlanych. Ważne jest, że pomoc udzielana w ramach działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" nie ma charakteru odtworzeniowego. To oznacza, że jeżeli, na przykład klęska żywiołowa spowodowała zniszczenia w budynkach służący do produkcji, rolnik nie musi ich odbudowywać, jeżeli uzna, że bardziej potrzebna będzie mu nowa maszyna. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć w Oddziale Regionalnym ARiMR, właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji osobiście albo przez upoważnioną osobę, można również wysłać go przesyłką rejestrowaną, przesyłka pocztową. Do wykorzystania w ramach tego działania zostało jeszcze ok. 200 mln zł.
Dzięki wsparciu ARiMR rolnicy, którzy otrzymali pomoc w ramach dotychczas przeprowadzonych czterech naborów, kupili prawie 10 tys. maszyn i urządzeń rolniczych, wybudowali lub zmodernizowali 90 tys. metrów kwadratowych budynków produkcyjnych i odtworzyli 780 ha sadów lub plantacji wieloletnich.    

29 października 2012 r. zakończony został, prowadzony tylko w województwie podkarpackim, nabór wniosków o przyznanie pomocy z działania "Modernizacja gospodarstw rolnych". Wnioski takie były przyjmowane przez ARiMR od 2 października 2012 roku. Do 26 października gospodarze z Podkarpacia złożyli 488 wniosków, w których ubiegają się o przyznanie im 64,6 mln zł wsparcia. Na inwestycje w gospodarstwach rolnych przewidziano w tym naborze ok. 49 mln zł. Maksymalna pomoc, jaką może otrzymać rolnik w całym okresie realizacji PROW 2007 - 2013 wynosi 300 tys. zł., z tym, że poziom dofinansowania waha się od 40% do 60% kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację takich inwestycji. Wyższy poziom dofinansowania mogą uzyskać rolnicy przed "40", którzy gospodarują w trudnych warunkach, czyli korzystają ze wsparcia ONW. Pieniądze można przeznaczyć m.in. na zakup maszyn czy urządzeń rolniczych, inwestycje w budynki produkcyjne albo zakładanie i wyposażenie sadów lub plantacji wieloletnich. Pomoc, będzie przyznawana w zależności od liczy punktów, jaką uzyska wniosek. Oceniane będą dwa aspekty - wielkość ekonomiczna gospodarstwa wyrażona w ESU oraz czy cel inwestycji jest związany ze wzrostem wartości dodanej brutto w gospodarstwie.

W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 przewidziano na pomoc z działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" ok. 8,5 miliarda złotych. W przeprowadzonych dotychczas naborach rolnicy złożyli do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 78 tys. wniosków o przyznanie takiej pomocy, a 90% z nich zostało rozpatrzone.

DKS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audycje telewizyjne i radiowe: 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 15 października do 26 listopada przyjmuje wnioski o pomoc finansową na inwestycje w gospodarstwach zniszczonych przez klęski żywiołowe. Pod redakcyjnym telefonem Izabela Przygodzka, ekspert Agencji, specjalistka w dziedzinie pomocy w odtwarzaniu produkcji rolniczej w zniszczonych gospodarstwach, odpowiada na pytania słuchaczy. Program 1 Polskiego Radia, 29 października 2012 r.


Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy finansowej na inwestycje w gospodarstwach zniszczonych przez klęski żywiołowe. O szczegółach tego naboru mówi dyrektor Departamentu Działań Inwestycyjnych w Agencji, Grażyna Wereszczyńska, odpowiedzialna za wdrożenie takiego wsparcia. Odpowiada także na jedno z zasadniczych pytań: Czy straty muszą powstać w czasie jednej klęski, czy też możliwe jest, aby zsumować szkody powstałe w czasie różnych klęsk? Program 1 Polskiego Radia, 26 października 2012 r.


Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaczęła 15 października nabór wniosków o pomoc z działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych". To już piąty taki nabór. Kto i na jakich warunkach może ubiegać się o wsparcie, przypomina Grażyna Wereszczyńska dyrektora Departamentu Działań Inwestycyjnych w ARiMR. TVP INFO 15 października 2012 r.


Klęski żywiołwe zniszczyły wiele rolniczych gospodarstw. W odbudownie tych najbardziej poszkodowanych pomaga ARiMR. TVP INFO 15 października 2012 r.


Warunki i zasady korzystania z takiego wsparcia. TVP INFO 15 października 2012 r.


Jerzy Bogdanowicz - ekspert ARiMR - odpowiada na najczęściej zadawane pytania w czasie dyżuru telefonicznego.


O naborze wniosków na odtworzenie produkcji w gospodarstwach rolnych mówi Małgorzata Niemiec, zastępca dyrektora Departamentu Działań Inwestycyjnych w ARiMR. W 2010 r. w Gminie Wilków dwa razy powódź zniszczyła gospodarstwa i uprawy. Rolnicy z zalanych terenów chętnie korzystali z pomocy ARiMR. Jak to wyglądało w praktyce, opowiada rolnik, Grzegorz Czapla ze wsi Majdany. Program 1 Polskiego Radia, 15 października 2012 r.


Od 15 października Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie pomocy z działanie "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych". Potrwa on do 26 listopada 2012 r. O szczegółach przypomina Małgorzata Niemiec zastępca dyrektora Departamentu Działań Inwestycyjnych w ARiMR. Program 1 Polskiego Radia 12 października 2012 r.


Komunikat ARiMR! 2 października zaczął się nabór o przyznanie pomocy w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego PROW 2007-2013 na operacje realizowane w województwie podkarpackim. (Radio Rzeszów - wrzesień - październik 2012 r.)


Sześć i pół hektara sadu jabłoniowego i wiśniowego Grzegorza Czapli ze wsi Majdany nad Wisłą zostało zniszczone przez powódź. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaraz po klęsce wyszła na przeciw poszkodowanym rolnikom i uruchomiła program pomocowy "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" w ramach PROW 2007-2013. Zniszczony sad pana Grzegorza odnawiany jest dzięki tej pomocy. Reportaż Marty Miller, Program 1 Polskiego Radia, 25 września 2012 r.

 


Źródło
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
http://www.arimr.gov.pl/

125ml milk

3 42
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: października; produkcji; pomocy; działań; przyznanie; działania; rolnej; restrukturyzacji; modernizacji; program; wniosków; klęsk; wyniku; potencjału; żywiołowych; z;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »