shiuz__750 x 100 px_1

Szacowanie szkód łowieckich wg nowelizacji ustawy Prawo łowieckie

W świetle interpretacji Ministerstwa Środowiska zamieszczonego na stronie topagrar.pl w sprawie zapisów ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo łowieckie, która została opublikowana 30 marca br. (Dz. U. poz. 651), zgodnie z nowymi przepisami wnioski o oszacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych od 1 kwietnia 2018 r. powinny być składane do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

1

 

Zgodnie z zapisami wskazanej wyżej ustawy – szacowania szkód, a także ustalania wysokości odszkodowania dokonuje zespół składający się z przedstawiciela gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego, właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.

Jednocześnie zgodnie z art. 12 tejże ustawy dotychczasowe przepisy wykonawcze dotyczące:

  • sposobu i terminu zgłaszania szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz szkody wyrządzone przy wykonywaniu polowania,
  • szczegółowy sposób dokonywania oględzin i szacowania ostatecznego szkód,
  • szczegółowy sposób ustalania wysokości i wypłaty odszkodowania za szkody,
  • wzory protokołów,

zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów określonych w drodze rozporządzenia przez Ministra Środowiska w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Biuro WIR

 

 Źródło
 Wielkopolska Izba Rolnicza
 http://www.wir.org.pl/

125ml milk

1
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: ustawy; szacowanie; miejsce; wyrządzonych; uprawach; płodach; rolnych; właściwej; względu; szacowania; wystąpienia; zgodnie; ustalania; wysokości; odszkodowania; szkód; szczegółowy; sp;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »