Artykuł o Tematyce Ekologicznej Studia podyplomowe z zakresu techniki rolniczej i odnawialnych źródeł energii

Uprzejmie zapraszamy na I zjazd Studiów Podyplomowych z zakresu – STUDIA PODYPLOMOWE Z ZAKRESU TECHNIKI ROLNICZEJ I ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII organizowanych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Skierniewicach - Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych oraz Centrum Doradztwa Rolniczego, który odbędzie się w dniach 09-10 marca 2013r. w obiektach Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, ul. Pszczelińska 99.

Porządek I zjazdu
09.03.
10.00           - informacja o organizacji studiów
10.20-16.35 - zajęcia dydaktyczne
10.03.
8.30-16.35 - zajęcia dydaktyczne

 

Podczas I lub II zjazdu należy dostarczyć do wglądu oryginały: dyplom ukończenia studiów, dowód osobisty.
W Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie istnieje możliwość zakwaterowania, wg indywidualnych zgłoszeń tel.: - 22 729 66 34-38.
Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące studiów podyplomowych zamieszczane będą na naszej stronie internetowej (harmonogram zjazdów, plany zajęć, mapki dojazdu i in.).
ZE WZGLĘDÓW ORGANIZACYJNYCH PROSIMY O POTWIERDZENIE UCZESTNICTWA  W  I ZJEŹDZIE  TELEFONICZNE - 22 729 66 34-38 WEW.175 LUB POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ
g.bulinska@cdr.gov.pl,  604 25 33 91
m.majszyk@cdr.gov.pl  691 11 01 25

Kierownik Studiów Podyplomowych
Prof. dr hab. Andrzej Radecki

Podyplomowe studia z zakresu Techniki Rolniczej i Odnawialnych Źródeł Energii - trzysemestralne - organizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Skierniewicach we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, są skierowane do nauczycieli szkół rolniczych i innych posiadających wykształcenie wyższe chcących zdobyć dodatkowe kwalifikacje w wyżej wymienionych kierunkach oraz poszerzyć wiedzę z najnowszych rozwiązań stosowanych w tych dziedzinach.

Program ww. podyplomowych studiów obejmuje następujące bloki tematyczne: techniczny, energetyczny, technologie produkcji rolniczej, eksploatacji obiektów technicznych w rolnictwie, organizacji obszarów wiejskich oraz blok dydaktyczny. Zajęcia realizowane będą na wykładach, warsztatach i ćwiczeniach terenowych.
W realizację programu zaangażowani będą nauczyciele akademiccy, pracownicy instytutów branżowych, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Centrum Doradztwa Rolniczego.
Ponadto ukończenie tych studiów podyplomowych pozwoli również sprostać wymogom dotyczącym kwalifikacji zawodowych rolniczych, jakie stawiane są beneficjentom ubiegającym się o pomoc finansową z działań „UŁATWIANIE STARTU MŁODYM ROLNIKOM” i „MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH” oraz przejmującym gospodarstwa rolne od osób przechodzących na RENTY STRUKTURALNE.
Studia kończą się egzaminem  dyplomowym oraz wydaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych (MEN-I-9bSW).
Organizatorzy:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach
96-100 Skierniewice, Batorego 64 C
Kierownik Studiów:
prof. zw. dr hab. Andrzej Radecki – Dyrektor Instytutu Nauk Przyrodniczych

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów
tel. 0-22 729 66 34 wew. 175
Organizacja studiów:
mgr inż. Grażyna Bulińska, g.bulinska@cdr.gov.pl,  - 604 25 33 91
mgr Maria Majszyk -           m.majszyk@cdr.gov.pl - 691 110 125

Miejsce realizacji: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Czas trwania: 3 semestry; 350 godzin; zjazdy co najmniej raz w miesiącu (sobota - niedziela)
Zasady naboru: według kolejności zgłoszeń
Termin zgłoszeń: do 25 lutego 2013 roku;
Planowany termin I zjazdu 9-10 marca 2013 br.
Osoby zainteresowane studiami powinny dostarczyć następujące dokumenty:
- kartę zgłoszenia uczestnictwa (do pobrania)
- kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych;
- kserokopię dowodu osobistego

Zgłoszenia należy przesłać na adres:
Centrum Doradztwa Rolniczego,
Organizacja studiów podyplomowych
Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów,
lub mailem (j.w.)
lub faksem 22 729 66 41
Opłaty za studia: 1700 zł za semestr, płatne przelewem na konto PWSZ w Skierniewicach, szczegóły przekazane zostaną na I zjeździe (istnieje możliwość wpłat ratami).
Poświadczenia ww. dokumentów za zgodność z oryginałem należy dokonać na I lub II zjeździe w sekretariacie studiów w Brwinowie.
W Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie istnieje możliwość zakwaterowania, wg indywidualnych zgłoszeń.

Źródło
Centrum Doradztwa Rolniczego
http://cdr.gov.pl/

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: doradztwa; studiów; centrum; rolniczego; zakresu; podyplomowych; techniki; odnawialnych; rolniczej; studia; energii; podyplomowe; zajęcia; możliwość; ukończenia; będą; należy; 05-840; b;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »