Spotkania konsultacyjne dla przedstawicieli komisji klęskowych

W dniach 19-20 czerwca 2018 r. w Wojewoda Wielkopolski zaprosił przedstawicieli komisji szacujących szkody powstałe w rolnictwie na skutek wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych na spotkania mające na celu zapoznanie się z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi pracy komisji. W roku bieżącym największym problemem jest głęboka susza, którą stwierdzono we wszystkich gminach naszego regionu.
W jednym ze spotkań uczestniczyła Wicewojewoda Wielkopolski Marlena Maląg. W krótkim wystąpieniu podziękowała wszystkim osobom zaangażowanym w proces szacowania szkód. Część merytoryczną spotkań przedstawili specjaliści Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Przedstawiciel Wielkopolskiej Izby Rolniczej dokonywał podsumowania spotkań i zapoznawał zebranych z wnioskami, które w kwestiach szacowania szkód i ubezpieczeń rolniczych Izba kieruje do resortu rolnictwa.

1

 

Tegoroczne zasady szacowania szkód w rolnictwie, w stosunku do roku ubiegłego, uległy jedynie nieznacznym modyfikacjom. Zwiększona została funkcjonalność protokołu w kierunku dalszego minimalizowania błędów np. przy szacowaniu szkód na użytkach zielonych poprzez uwzględnianie poziomu produkcji zwierzęcej, dla której użytki te są źródłem paszy. Uproszczony został obszar protokołu zawierający dane adresowe rolnika, a także ułatwiono komisjom korzystanie z danych o wysokości kosztów nieponiesionych w poszczególnych kierunkach produkcji.
Odkąd do obsługi pomocy państwa udzielanej poszkodowanych rolnikom w coraz większym stopniu zostaje zaangażowana Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, szczególnego znaczenia nabiera spójność danych, jakie rolnik podaje do protokołu klęskowego z danymi np. z wniosku obszarowego. Zaapelowano więc do rolników, by składając wnioski o dopłaty przez Internet zachowali u siebie wydruk wniosku, by w razie wystąpienia klęski podać pochodzące z niego dane o powierzchniach poszczególnych upraw.
Ponieważ ARiMR w oparciu o sporządzone przez gminne zespoły komisji protokoły udziela nie tylko pomocy wynikającej z ogłaszanych przez rząd nadzwyczajnych programów wsparcia, lecz także obsługuje działanie PROW o nazwie Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej, szczególnego znaczenia nabiera konieczność zapobieżenia sytuacjom, w których komisje dokonują korekt protokołów „pod potrzeby” ogłoszonych zasad udzielania pomocy, na skutek czego powstaję dwie lub nawet więcej wersji protokołów szacujących u danego rolnika skutki tego samego zjawiska. Takie postępowanie jest niedopuszczalne, gdyż podważa niezależność i rzetelność pracy komisji, narażając przy tym jej członków na zarzut współudziału w próbie wyłudzenia przez rolnika nienależnej pomocy finansowej.

2

 

W trakcie dyskusji towarzyszącej spotkaniom powtarzało się stwierdzenie, że nadal brakuje szczegółowych przepisów określających zasady pracy komisji. Ponieważ praca w komisji wymaga poświęcenia dużo czasu i staje coraz bardziej niewdzięczna, w wielu gminach powstają problemy ze skompletowaniem pełnego składu osobowego. Wobec tych głosów coraz większego znaczenia nabierają postulaty Wielkopolskiej Izby Rolniczej wnioskujące o wprowadzenie przepisów, w myśl których komisje posiadałyby zaplecze administracyjne, zapewniane np. przez urzędy gmin. Wtedy członkowie komisji mogliby się skupić wyłącznie na prowadzeniu lustracji uszkodzonych upraw.

Kornel Pabiszczak

 


 Źródło
 Wielkopolska Izba Rolnicza
 http://www.wir.org.pl/

125ml milk

1
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: komisji; spotkania; znaczenia; spotkań; szacowania; pomocy; szkód; protokołu; przedstawicieli; rolniczej; wielkopolskiej; protokołów; komisje; komisji.; modernizacji; restrukturyzacji;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »