SZKODY SPOWODOWANE PRZEZ BOBRY

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska przekazuje informacje dotyczące szkód wyrządzanych przez bobry na terenie województwa lubuskiego:

1.         Ilość zgłoszonych szkód ogółem:  2013 r.: 92; 2014 r.:92

2.         Ilość wypłaconych odszkodowań:  2013 r.: 45; 2014 r.:52

3.         Ilość zezwoleń na rozbiórkę tam bobrowych:   2013 r.:20; 2014 r.:37

4.         Ilość zezwoleń na odstrzał redukcyjny bobrów:  2013 r.:38; 2014 r.:28

5.         Wartość naliczonych odszkodowań (bobry): 2013 r.:129,5 tys. zł; 2014 r.:156,7 tys. zł

Wykorzystanie zezwoleń dotyczących odstrzału redukcyjnego bobrów:

Ilość: złożonych wniosków – 2013 r.: 39, 2014 r.:30; osobników do odstrzału (szt.) 2013 r.:1871,  2014 r.:842;

Ilość: wydanych zezwoleń – 2013 r.:38, 2014 r.:28; osobników objętych zezwoleniem (szt.): 2013 r.:1078, 2014 r.:543;

Ilość odstrzelonych osobników (szt.) –  2013 r.:369, 2014 r.:52*

* – rozliczenie odstrzelonych osobników nastąpi po 28 lutego 2015 r.

DSC01038            Szkodom powodowanym przez bobry można zapobiegać lub ich unikać w sposób zgodny z obowiązującym prawem, o czym stanowi ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 627, ze zm.) i przepisy wykonawcze – rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z dnia 7 października 2014 r.). Zgodnie z art. 56 ust. 2 cyt. ustawy, regionalny dyrektor ochrony środowiska na obszarze swojego działania (…) może zezwolić w stosunku do gatunków objętych ochroną częściową – na czynności podlegające zakazom określonym m.in. w art. art. 52 ust. 1, tj.:            umyślnego zabijania, chwytania, pozyskiwania, przetrzymywania, posiadania okazów gatunków, niszczenia siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania, niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd, nor, legowisk, żeremi, tam, zimowisk lub innych schronień, umyślnego uniemożliwiania dostępu do schronień, umyślnego płoszenia lub niepokojenia, umyślnego przemieszczania z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca.

Osoby zainteresowane przeprowadzeniem czynności w wyżej wymienionym zakresie powinny złożyć stosowny wniosek do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim i uzyskać wcześniej stosowne zezwolenie do ich wykonania. Wzory wniosków dostępne są na stronie internetowej RDOŚ www.gorzow.rdos.gov.pl. Znajduje się tam również pełna informacja o sposobie złożenia wniosku i wymaganych dokumentach dodatkowych. W celu aktywnego informowania społeczeństwa o problematyce szkód wyrządzanych przez zwierzęta prawnie chronione, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim bierze udział w okresowych naradach z udziałem środowisk wiejskich, organizowanych przez jednostki samorządowe różnego szczebla, podczas których informuje o aktualnych problemach wynikających z aktywności życiowej zwierząt chronionych oraz możliwościach i sposobach ich rozwiązywania w kontekście obowiązującego prawa. W tym celu wydane zostały również tematyczne foldery pt. „Bóbr, szkody i co dalej…” oraz „O wilku mowa” – dotyczący tematyki związanej z obecnością wilka w woj. lubuskim.

Red.

 

Źródło
Lubuska Izba Rolnicza
http://lir.agro.pl/

125ml milk

DSC01038
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:
komentarz
@ SZKODY SPOWODOWANE PRZEZ BOBRY | Aktualności Rolnicze | NowoczesnaFarma.pl
Wojciech Misiukiewicz | 2016-12-21 08:11:04 | IP: 89.22.33.*
od: www.bobrowniczy.pl
Szanowni Państwo,
Zwracamy się z propozycją podjęcia współpracy w zakresie rozwiązywania sytuacji konfliktowych wynikających z działalności bobrów. Dotychczasowe, krajowe doświadczenia związane z usuwaniem bobrów poprzez odstrzał wskazują na małą jego skuteczność. Ponadto „Instrukcja określająca reguły postępowania przy ograniczaniu liczebność populacji bobra europejskiego Castor fiber na terenach obwodów łowieckich”, która jest załącznikiem do porozumienia pomiędzy GDOŚ a ZG PZŁ, wskazuje iż działania powinny być ukierunkowane na eliminację całych stanowisk, nie zaś pojedynczych osobników, w celu uniknięcia rozprzestrzenienia się lokalnych populacji i tym samym braku skuteczności odstrzałów. Jak pokazały dotychczasowe doświadczenia, odstrzał wszystkich zwierząt ze stanowiska jest mało prawdopodobny.
Firma Mis-Art Wojciech Misiukiewicz od lat zajmuje się usuwaniem bobrów w drodze żywołownego odłowu. Pięcioosobowy zespół ludzi oraz specjalnie ułożone do wyszukiwania bobrów psy, w ciągu jednego dnia, w sposób humanitarny chwytają zwierzęta. Mimo, iż bóbr znajduje się pod częściową ochroną gatunkową, to już od lat dla wszystkich stało się oczywiste, iż przy obecnej wielkości populacji oraz skali konfliktów, usuwanie zwierząt w drodze odłowu nie powoduje zagrożenia dla zachowania lokalnych subpopulacji we właściwym stanie ochrony.
Dotychczas realizowaliśmy zadania na zlecenie regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, instytucji i podmiotów prywatnych w województwach: podlaskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim, pomorskim.
Okresem odłowów jest termin 1 października – 28 lutego. Warunkiem sukcesu odłowu, w tym trudnych czasie, jest brak pokrywy lodowej na wodzie, uniemożliwiającej rozstawienie specjalistycznych sieci. Koszt odłowu zależy od warunków terenowych, w jakim będzie pracował zespół odławiający i każdorazowo podlega negocjacji. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie www.bobrowniczy.pl

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: ; ochrony; zezwoleń; umyślnego; ilość; szkód; Środowiska; szkody; odstrzelonych; wniosków; również; objętych; października; d;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »