shiuz__750 x 100 px_1

SPOTKANIE Z WOJEWODĄSPOTKANIE Z WOJEWODĄ

W dniu 09 lutego 2016r. odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli rolników z wojewodą lubuskim Władysławem Dajczakiem. Było to spotkanie z członkami Prezydium „Zespołu ds. monitorowania  bieżącej sytuacji w rolnictwie województwa lubuskiego”, w którym uczestniczyli: Stanisław Myśliwiec – Prezes Lubuskiej Izby Rolniczej, Stanisław Zawadzki – prezes Lubuskiego Związku Hodowców Bydła, Grzegorz Świątek – w/z prezesa Lubuskiego Związku Rolników, Wojciech Półtorak – prezes Lubuskiego Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych.

Jednym z ważniejszych, i najbardziej aktualnie dotkliwych, problemów dla rolników są opóźnienia realizacji płatności obszarowych za 2015r., dlatego na spotkanie został zaproszony Andrzej Rochmiński – dyrektor OR ARiMR. W spotkaniu uczestniczyli również: Andrzej Trzop – kierownik Biura Oddziału Regionalnego ARiMR, Grzegorz Dłubek – dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami LUW i Wanda Cichowska – kierownik Oddziału Rolnictwa i Rozwoju Wsi w LUW.

Celem spotkania było wypracowanie wspólnego wniosku do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o przyspieszenie wypłat płatności obszarowych dla lubuskich rolników.

Otwierając spotkanie, wojewoda wyraził nadzieję na kontynuowanie merytorycznej i roboczej współpracy z Lubuska Izbą Rolniczą oraz całym środowiskiem rolniczym, w tym z Lubuskim Forum Rolniczym. Nadmienił o tematach które zostały już podjęte na forum Sejmu i Senatu, oraz o przekazywaniu postulatów do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Stanisław Myśliwiec nawiązując do strat poniesionych przez rolników z powodu ubiegłorocznej suszy, oraz związanych z tym problemów finansowych które dotknęły wiele gospodarstw rolnych, apelował o pomoc dla rolników ponieważ wkrótce rozpoczną się wiosenne prace polowe, a z nimi wiążą się wydatki na zakup paliwa, materiału siewnego, nawozów czy środków ochrony roślin. Sytuację finansową rolników pogarszają opóźnienia w płatnościach dopłat bezpośrednich za 2015r., które w bieżącym roku większość gospodarstw produkcyjnych ma otrzymać dopiero pod koniec kwietnia. W trudnej sytuacji finansowej znalazły się również gospodarstwa prowadzące produkcję zwierzęcą ponieważ mechanizm wyliczania strat suszowych wyeliminował tych rolników z możliwości otrzymania pomocy suszowej. Proponowana przez resort rolnictwa pomoc w postaci finansowania oprocentowania kredytów bankowych udzielanych do wysokości kwoty dopłat, na okres do sześciu miesięcy na sfinansowanie kosztów prowadzenia produkcji rolnej w okresie oczekiwania na wypłatę płatności bezpośrednich, nie zadawala rolników ponieważ będą ponosili koszty prowizji, której wysokość na dzisiaj nie jest znana.

Poruszył również problem szkód łowieckich powodowanych nadmierną populacją dzików oraz coraz większego zagrożenia ze strony niekontrolowanego wzrostu liczebności bobrów, które niszczą wały powodziowe i wyrządzają szkody w rolnictwie.

Stanisław Zawadzki poruszył temat spadku pogłowia bydła i produkcji mleka w województwie oraz naliczania kar za przekroczenie kwot mlecznych, co w sytuacji strat suszowych oraz opóźnienia płatności obszarowych ma dodatkowo negatywny wpływ na sytuację finansową tych gospodarstw i utrzymanie płynności finansowej. Mówił jak ważnym jest wdrażanie programu zwalczania chorób wirusowych IBR i BVD u bydła oraz o potrzebie jego finansowania.

Wojciech Półtorak zwrócił uwagę na potrzebę zwiększenia dopłat z budżetu do składek ubezpieczeniowych w ubezpieczeniach płodów rolnych i zwierząt gospodarskich, w związku z zapowiedziami firm ubezpieczeniowych o podwyżkach.

Andrzej Rochmiński okazał zrozumienie dla rolników oczekujących na dopłaty. Oddział jest gotowy do przekazania płatności pozostałym rolnikom, ale problemem jest system informatyczny który powoduje, że płatności są realizowane etapami.

Andrzej Trzop poinformował o funkcjonowaniu nowej preferencyjnej linii kredytowej dla rolników oczekujących na płatności, o udzielonej pomocy suszowej oraz o płatnościach które rolnicy już otrzymali. Płatności z tytułu ONW są realizowane w gospodarstwach gdzie nie było kontroli a płatności rolnośrodowiskowe zostały zrealizowane dla tych rolników którzy mają zobowiązania od 2011roku.

Wojewoda zapewnił, że przedstawione problemy przekaże na najbliższym spotkaniu Ministrowi Rolnictwa. Do Ministerstwa zostanie także wystosowane pismo wnioskujące o przyspieszenie wypłaty dopłat bezpośrednich dla lubuskich rolników którzy ponieśli duże straty w związku z ubiegłoroczna suszą oraz o rozważenie omawianych problemów.

E.R.

GALERIA:


 

Źródło
Lubuska Izba Rolnicza
http://lir.agro.pl/

125ml milk

0131 150x150
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: rolników; ; płatności; związku; spotkanie; które; rolnictwa; rozwoju; prezes; lubuskiego; dopłat; sytuacji; obszarowych; opóźnienia; gospodarstw; ; ponieważ; ;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »