Raport Antama: od 1998 roku, dzięki uprawie kukurydzy Bt, import kukurydzy do Hiszpanii zmniejszył się o ponad 853 tysięcy ton.

Od 1998 roku, dzięki uprawie kukurydzy Bt, Hiszpania na imporcie kukurydzy zaoszczędziła 156 mln euro. Dzięki uprawie kukurydzy Bt w Hiszpanii plony zwiększyły się o dodatkowe 853.201 ton. Kukurydza Bt pozwoliła na zmniejszenie w Hiszpanii emisji CO2 o 662.937 ton, co jest równoważne emisji CO2 przez 22.394 samochodów w ciągu roku.

Madryt, 28 listopada 2013 – Z okazji 15-lecia uprawy zmodyfikowanej genetycznie (GM) kukurydzy w Unii Europejskiej Fundacja Antama opublikowała raport “15 lat uprawy kukurydzy Bt w Hiszpanii: ekonomiczne, społeczne i środowiskowe korzyści” przygotowany przez dr Laura Riesgo. Raport ten to wyjątkowa analiza korzyści uzyskanych przez Hiszpanię z wprowadzenia uprawy kukurydzy Bt. Jest to badanie, które ocenia i wylicza korzyści z wpływu biotechnologii rolniczej na poziomie gospodarczym, społecznym i środowiskowym.
W raporcie stwierdzono, że wprowadzenie kukurydzy Bt pozwoliło Hiszpanii zmniejszyć import kukurydzy o ponad 853 tysięcy ton w latach 1998 - 2013, co w konsekwencji pozwoliło zaoszczędzić 156 milionów euro. Jest to znaczący wkład do bilansu handlu zagranicznego Hiszpanii, który wykazuje deficyt w handlu tą uprawą.
W ciągu ostatnich 15 lat dzięki uprawie kukurydzy Bt w Hiszpanii plony zwiększyły się o 853.201 ton. Do uzyskania takiego wyniku konwencjonalnymi metodami należałoby znacząco zwiększyć powierzchnię uprawny oraz zużycie wody o dodatkowe 490,126 tysięcy m3. Ta ilość wody odpowiada zapotrzebowaniu 59 miast zamieszkałych przez 10.000 mieszkańców każde.


Generalnie uprawa kukurydzy Bt w Hiszpanii pozwoliła zmniejszyć zużycie wody o 1.041 mln m3 w ciągu ostatnich 16 lat. Ponadto Kukurydza Bt pozwoliła na zmniejszenie emisji o 662.937 ton CO2 w Hiszpanii, co oznacza że uprawa kukurydzy Bt skompensowała emisję CO2 przez 22.394 samochodów w ciągu roku.
Główne korzyści ekonomiczne stojące za wprowadzeniem kukurydzy Bt to wyższe plony i niższe koszty produkcji. Wynika to z mniejszej liczby oprysków pestycydami, kosztów zabiegów, częstości występowania fumonizyny (mikotoksyny) w kukurydzy i redukcji strat spowodowanych przez omacnice prosowiankę. Ponadto kukurydza Bt ma mniejszy wpływ na faunę i florę np. na populację pożytecznych gatunków owadów. Średni poziom plonów wynosi pomiędzy 7,38 - 10,53 %, w zależności od powierzchni i nasilenia zarażenia szkodnikami.
Wysokie przychody z uprawy kukurydzy Bt wynikają głównie z dodatkowych korzyści ekonomicznych, dzięki którym rolnik zmniejsza koszty uprawy w stosunku do uprawy konwencjonalnej. Ta różnica może wynosić do 147 euro z hektara, w zależności od obszaru uprawy i danego roku. Oprócz korzyści ekonomicznych kukurydzy Bt, rolnicy również zwracają uwagę na łatwość zarządzania taką uprawą.

Krótko o dr Laura Riesgo
Dr Riesgo otrzymała tytuł doktora ekonomii (2004) oraz specjalne wyróżnienie za pracę doktorską (2007) Uniwersytetu w Oviedo. Obecnie jest profesorem ekonomii stosowanej na Uniwersytecie Pablo de Olavide. Wcześniej była pracownikiem naukowym na Uniwersytecie w Valladolid (2001-2002) oraz w Instytucie Studiów Perspektyw Technologicznych (IPTS) Komisji Europejskiej (2009-2011).
Opracowała ona kompleksowy program badawczy na temat zagadnień związanych z ekonomią, rolnictwem, zasobami naturalnymi, zrównoważonym rolnictwem oraz ekonomicznymi skutkami upraw genetycznie modyfikowanych. Badania te przyniosły szereg publikacji: 18 artykułów w czasopismach międzynarodowych, 3 artykułów w czasopismach krajowych i 7 rozdziałów książki.

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

125ml milk

TAGI: kukurydzy; uprawy; hiszpanii; dzięki; korzyści; uprawie; ciągu; tysięcy; raport; pozwoliła; emisji; import; kukurydza; handlu; genetycznie; europejskiej; uniwersytecie; zużycie; kos;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »