Projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

mleko.jpg2 lipca br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.Nowe przepisy umożliwią uznanym organizacjom producentów w sektorze mleka i przetworów mlecznych lub ich zrzeszeniom negocjowanie – w imieniu należących do nich rolników – umów na dostawy mleka do zakładów mleczarskich lub podmiotów skupujących. W praktyce oznacza to wzmocnienie pozycji negocjacyjnej producentów mleka, co powinno skutkować uzyskiwaniem bardziej opłacalnych cen za dostarczany surowiec.
 
 
 
Oceniono, że tworzeniem organizacji i ich zrzeszeń oraz ubieganiem się o ich uznanie będą zainteresowani rolnicy niezrzeszeni w spółdzielniach z uwagi na fakt, że negocjacje nie dotyczą mleka podlegającego obowiązkowi dostaw wynikającemu z członkostwa rolnika w spółdzielni.

W projekcie nowelizacji określono też szczegółowe przepisy dotyczące trybu ubiegania się o uznanie organizacji producentów i ich zrzeszeń oraz kryteriów ich uznawania, w tym m.in. minimalnej liczby członków oraz minimalnej wielkości zbywanej produkcji.  Ponadto, zadania związane z wykonaniem nowych regulacji powierzono Agencji Rynku Rolnego,  która została upoważniona do:

  • uznawania organizacji producentów mleka i ich zrzeszeń;
  • kontroli funkcjonowania uznanych organizacji producentów mleka oraz uznanych zrzeszeń   organizacji producentów mleka w zakresie stosowania przez nie przepisów unijnych i krajowych;
  • nakładania określonych kar na uznane organizacje producentów mleka i ich zrzeszenia;
  • przesyłania do Komisji Europejskiej powiadomień o decyzjach (o uznaniu, odmowie lub cofnięciu uznania) podjętych w stosunku do organizacji producentów mleka i  zrzeszeń tych organizacji.

W projekcie nowelizacji zawarto także przepisy regulujące przekazanie kwot mlecznych do krajowej rezerwy w przypadkach, gdy nie ma możliwości zakończenia postępowań dotyczących dziedziczenia gospodarstw rolnych wraz z kwotą indywidualną. Wprowadzono również przepisy upraszczające procedurę wpisu podmiotów skupujących do rejestru podmiotów skupujących mleko, tj. uchylające dotychczasowy obowiązek wskazywania przez podmioty skupujące weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego

Potrzeba zmian w ustawie wynikała z konieczności wdrożenia do niej regulacji unijnych. Znowelizowane przepisy mają obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
 

Źródło: KPRM

Redaktor: Katarzyna Kuznowicz   

Źródło
Krajowa Rada Izb Rolniczych
http://krir.pl

125ml milk

mleko
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: organizacji; producentów; ustawy; przepisy; mlecznych; podmiotów; projekt; zmianie; skupujących; ; uznanych; uznanie; nowelizacji; projekcie; minimalnej; regulacji; pr;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »