Projekt pt.„Kreowanie partnerstwa w ramach SIR dla działania Współpraca PROW 2014 – 2020”

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie realizuje projekt pt.„Kreowanie partnerstwa w ramach SIR dla działania Współpraca PROW 2014 – 2020” w ramach działań Sieci Innowacji w Rolnictwie w terminie kwiecień – listopad 2016 roku.


Celem operacji jest przygotowanie grupy doradców, pracowników sektora B+R, rolników, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, do poszukiwania partnerów, powoływania grup operacyjnych i opracowywania planu operacyjnego grupy operacyjnej w ramach działania „Współpraca”.
Grupą docelową przedsięwzięcia są potencjalni beneficjenci działania „Współpraca” PROW 2014 -2020 w tym: doradcy szczególnie (brokerzy innowacji), rolnicy (reprezentanci grup producentów rolnych, klastrów, związków branżowych itp. współpracujących z doradcami WODR), przedsiębiorcy sektora rolno-spożywczego, przedstawiciele nauki; instytutów lub uczelni, partnerstwa sektora rolno – spożywczego w tym grup producenckich, przedstawiciele organizacji pozarządowych z obszarów wiejskich.


Operacja zostanie zrealizowana przy zastosowaniu różnych form szkoleniowych. Pierwszym działaniem będzie szkolenie metodą e-learning. Uczestnicy tego szkolenia (200 osób), którzy zaliczą test zostaną podzieleni na cztery 25 osobowe grupy. Każda z grup zostanie zaproszona na 3-dniowe szkolenie stacjonarne, w ramach którego zostanie przeprowadzone:

  • seminarium ściśle powiązane z tematyką modułów e-learningowych, co pozwoli ugruntować wiedzę zdobytą w ramach kształcenia na odległość;
  • prezentacja wyników badań poleczona z sesją panelową;
  • wizyta studyjna, która polegać będzie na zapoznaniu się z działalnością odwiedzanego podmiotu oraz możliwymi do zastosowania wynikami badań przedstawionymi przez przedstawiciela nauki (uczelni, instytutu branżowego);
  • warsztaty poświęcone będą wypracowaniu koncepcji powołania grupy operacyjnej oraz opracowaniu planu operacyjnego z wykorzystaniem wizyty studyjnej.


Udział w projekcie jest bezpłatny. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o przesłanie Karty zgłoszenia uczestnictwa pocztą elektroniczną (skan) na adres: l.jawny@cdr.gov.pl lub pod nr faxu: 12 424 05 05 lub pocztą tradycyjną na adres: Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie, ul. Meiselsa 1, 31-063 Kraków - do 27.05.2016 r. O uczestnictwie w szkoleniu decyduje terminowe dopełnienie zgłoszenia, a w przypadku dużej liczby chętnych, kolejność zgłoszeń – ilość miejsc ograniczona 200 osób w przypadku szkolenia e-learning, 100 osób w przypadku szkolenia stacjonarnego.


Po zakończeniu rekrutacji uczestnicy otrzymają informację potwierdzającą udział w szkoleniu e-learning oraz szkoleniu stacjonarnym wraz z loginem i hasłem umożliwiającymi rejestrację. Informacja zostanie przesłana na podany w Karcie zgłoszenia uczestnictwa adres e-mail (prosimy o czytelne wpisanie adresu poczty elektronicznej).
Podstawą otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia e-learning będzie pozytywnie zdany test sprawdzający na poziomie przynajmniej 70 procent.

Organizator szkolenia zastrzega sobie zmianę odnośnie zasad kwalifikacji na szkolenie (kolejność zgłoszeń) w przypadku zbyt dużej reprezentacji danego województwa znacząco wybiegającą poza średnią oraz w przypadku zbyt dużej reprezentacji danej grupy docelowej znacząco wybiegającą poza średnią.

Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych i organizacyjnych:
Łukasz Jawny - Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich, tel. 12 424 05 20; 503 879 401 e-mail: l.jawny@cdr.gov.pl.
 

Do pobrania:
- harmonogram szkolenia _ stacjonarne
- harmonogram szkolenia _ e-learning
- karta zgłoszenia uczestnictwa
 

 

Źródło
Centrum Doradztwa Rolniczego
http://cdr.gov.pl/

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: ramach; szkolenia; przypadku; działania; ; zostanie; szkoleniu; partnerstwa; sektora; zgłoszenia; projekt; dużej; szkolenie; doradztwa; będzie; znacząco; uczestnictwa; organizacji;