Praktyczne wykorzystanie i wdrażanie wyników badań naukowych do zastosowania w produkcji rolniczej

Miesiąc listopad stał się już tradycyjnym miesiącem cyklicznych spotkań dotyczących prezentacji efektów wdrażania prac naukowych do praktyki. W dniach 24-25.11.2015r. nasze Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu gościło doradców z całej Polski zainteresowanych aktualnie prowadzonymi pracami badawczymi z zakresu rolnictwa przez szkoły wyższe i instytuty naukowe.

Konferencję otworzył dr Henryk Skórnicki Dyrektor CDR w Radomiu, który mówił, że nauka powinna w szerszym zakresie służyć praktyce i być przyczynkiem do wskazywania rozwiązań, pozwalających na lepsze wykorzystanie zasobów naturalnych i poprawy konkurencyjności polskiego rolnictwa. Wyniki badań naukowych instytutów naukowych i wyższych szkół powinny wspomagać gospodarkę, we wdrażaniu innowacji w życie oraz w miarę szybko implementować osiągnięcia nauki do praktyki.

Z ramienia zaproszonych gości z bardzo ciekawymi referatami wystąpili naukowcy z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z Olsztyna, którzy szeroko mówili o przezwyciężaniu problemów agrotechnicznych w bardzo często obecnie stosowanych zmianowaniach o dużym udziale rzepaku. Była również mowa o nowym podejściu do chemii rolnej poprzez stosowanie nowoczesnego nawożenia opartego o dobór właściwego nawozu w odpowiedniej dawce, użytego we właściwym miejscu i czasie. Duże zainteresowanie wzbudziły wiadomości na temat biowęgla, który może być odpowiedzią na współczesne problemy związane z degradacją gleb i brakiem zapewnienia bezpiecznej produkcji żywności. Biowęgiel, jako stałe paliwo odnawialne może służyć również do zrównoważonej produkcji energii przy jednoczesnym właściwym zagospodarowaniu odpadów.

W dalszej części konferencji poszczególne tematy technologiczne zostały w sposób bardzo interesujący przedstawione dzięki wykładowcom z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Była mowa o wynikach badań plonowania i efektywności ekonomicznej uprawy pszenżyta jarego w systemie ekologicznym i integrowanym, gdzie stosowany jest ograniczony poziom chemizacji rolnictwa. Przedstawione zostały skutki niekorzystnych czynników środowiska, które powodują, że potencjał roślin uprawnych nie jest w pełni wykorzystany oraz metody przeciwdziałania. Polegają one na zastosowaniu preparatów, które stymulują przebieg procesów zachodzących w roślinach.

W drugim dniu konferencji przedstawiciel Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy przedstawił technologię strip-till, której istotą jest głęboka uprawa wąskiego pasa roli, w którym następnie wysiewane są nasiona przy braku jakiejkolwiek uprawy w międzyrzędziach. Jest to połączenie elementów głębokiej uprawy spulchniającej i uprawy zerowej z siewem bezpośrednim.

Przedstawiciele Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach przedstawili wybrane elementy agrotechniki możliwe do zastosowania w integrowanej ochronie chmielu i tytoniu. Poruszono również problem ograniczania emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, oraz przedstawiony został projekt LCAgri. Stanowi on bezpośredni sposób wsparcia dla systemu zarządzania środowiskowego w zakresie działań prowadzących do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w ramach praktyk rolniczych dla rolnictwa niskoemisyjnego. Zaprezentowane zostały też prace Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w zakresie oceny laboratoryjnej wartości przechowalniczej nasion zbóż i kukurydzy. Parametr ten jest jednym z ważniejszych, jako że materiał siewny jest podstawowym środkiem produkcji w rolnictwie.

Ze strony Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu została poruszona kwestia systemów wspomagających podejmowanie decyzji w ochronie roślin. Stanowią one wsparcie podstawowego założenia integrowanej ochrony roślin, jakim jest ograniczenie stosowania metody chemicznej ochrony roślin.Udział naukowców zarówno z wyższych szkół jak i instytutów badawczych zapewnił szeroki zakres tematyczny konferencji. Istotne było przedstawienie możliwości praktycznego zastosowania tych badań wraz z bezpośrednim wdrożeniem w gospodarstwie. Referaty naukowców stanowiły przyczynek do szeregu pytań i gorących dyskusji.

Andrzej Dominik, CDR Radom

IMG 20151124 124642IMG 20151124 130246IMG 20151124 140218

 

 

Źródło
Centrum Doradztwa Rolniczego
http://cdr.gov.pl/

125ml milk

IMG 20151124 124642
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: badań; produkcji; uprawy; naukowych; zastosowania; instytutu; bardzo; również; zostały; zakresie; uniwersytetu; roślin; wykorzystanie; ochrony; rolnictwa; naukowców; nawożenia; spos;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »