Posiedzenie grupy roboczej Copa-Cogeca "Wino"

winogrona.jpgW dniu 14 października br. w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „wino”. Uczestnicy zebrania skupili się nad następującymi tematami: sytuacja rynkowa krajów członkowskich; informacje o porozumieniu politycznym w ramach reformy WPR odnośnie systemu zezwoleń na sadzenie winorośli oraz jego wdrażania na szczeblu krajowym; określenia tradycyjne w sektorze wina; najnowsze informacje na temat negocjacji TTIP między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi; informacje na temat wniosków Komisji w sprawie promocji produktów rolnych; ekologiczna produkcja wina: konieczność umieszczenia substancji ochrony roślin PHOSPHONAT w załączniku II rozporządzenia (UE) nr 889/2008. W posiedzeniu grupy roboczej wziął udział ekspert KRIR Roman Grad oraz Małgorzata Verset, stały przedstawiciel KRIR w Brukseli.
 
 
 
 
Jako pierwszy punkt zostały omówione sytuacja rynkowa. Przewodniczący grupy roboczej zaprosił uczestników do przedstawienia informacji na temat sytuacji rynkowej.

Delegacja francuska przedstawiła uczestnikom posiedzenia prognozy na bieżący rok, przedstawiciel organizacji francuskiej podkreślił w swojej wypowiedzi, że „zbiory będą niewielkie a sytuacja jest niejednorodna. Sytuacja rynkowa jest spokojna a ceny odpowiednie ze względu na niski poziom zapasów”. 

Delegacja węgierska podała dane na temat winobrania krajowego. „Na Węgrzech winobranie się kończy, mamy nadzieje na dobre zbiory. W ubiegłym roku sytuacja była bardzo zła oczekujemy, że w tym roku będzie inaczej, tym niemniej pogoda była bardzo zmienna”.

Następnie delegacja hiszpańska poinformowała uczestników posiedzenia i zbiorach na terenie Hiszpanii. Zdaniem delegacji  „winobranie było opóźnione o około 14 dni, wystąpiła również różnica pomiędzy  winobraniem czerwonym a białym. Odnotowano ponadto podwyższenie zapotrzebowania na wina czerwone ze względu na wyższy poziom alkoholu”.

Delegacja portugalska oznajmiła, że jest zadowolona z aktualnej kampanii, ponieważ jest ona lepsza od zeszłorocznej a ceny są stabilne.

Następnie delegacja grecka zabrała głos. Przedstawiciel organizacji greckiej powiedział, że obserwowany jest powrót do normalnego poziomu winobrania, po dwóch latach złej produkcji. „Dobre warunki pogodowe spowodowały, że w tym roku zbiory będą lepsze. Zapasy się praktycznie skończyły a jeśli chodzi o jakość to będzie ona bardzo wysoka”.

Kolejnym przedstawicielem, który zaprezentował prognozy na winobranie był Pan Roman Grad, przedstawiciel KRIR. Odnotował , że w Polsce zbiory są o wiele większe niż w poprzednim roku a winobranie zostało opóźnione o 2 tygodnie. „Planowane zbiory szacuje się na poziomie 204 tys. hektolitra. Warunki pogodowe spowodowały nie tylko opóźnienie winobrania ale również zagrożenie chorobami”.

Delegacja włoska odnotowała opóźnienie winobrania o około 15 dni. Przedstawiciel włoski dodał ponadto, że „generalnie zapowiadają się dobre zbiory jednak winobranie jeszcze się nie zakończyło”. „Zapowiada się we Włoszech dobra jakość wina białego, ponadto odnotowano obniżkę zapasów co będzie miało wpływ na ceny wina”, zakończył delegat z Włoch.

Delegacja ze Słowacji zapoznała uczestników posiedzenia z prognozami na ten rok. Podobnie jak w innych krajach europejskich odnotowano opóźnienie przy winobraniu o około 15 dni, ze względu na warunki pogodowe. Prognozy przewidują zwiększenie zbiorów o około 10%-15% w stosunku do roku poprzedniego, jednak deszcze spowodowały niższy poziom cukru i w związku z tym niższą jakość.

Delegacja z Austrii odnotowała, że winobranie praktycznie już się skończyło. Zaobserwowano ponadto duże opady deszczowe, które zniszczyły wiele odmian winogron. Przedstawiciel z Austrii dodał również, iż zbiory z poprzedniego roku były na wyższym poziomie. Zauważono również zmiany na rynku handlowym, gdzie coraz trudniej jest sprzedać czerwone wino. 

Następnie delegacja niemiecka przedstawiła prognozy na tegoroczne zbiory. Odnotowano podobne jak w poprzednich wypowiedziach opóźnienie w zbiorach o około 15 dni. Ponadto obserwuje się stabilną sytuację na rynku.

Wnioski w kwestii winobrania w krajach członkowskich:
Przewodniczący grupy roboczej, nadmienił w swojej wypowiedzi, że „generalnie ten rok gospodarczy jest opóźniony o 2 tygodnie we wszystkich krajach członkowskich. Ponadto w zaobserwował, że w Hiszpanii nie będzie nadwyżki produkcji. Dodał również, iż zapasy są raczej ograniczone więc ceny powinny być wyższe”.

Kolejnym punktem omawianym podczas posiedzenia grupy roboczej była kwestia systemu zezwoleń na sadzenie winorośli oraz jego wdrażania na szczeblu krajowym. Przedstawiciel sekretariatu przedstawił harmonogram działań na najbliższe miesiące. Przyjęcie aktów wykonawczych zostanie powiązane z aktami delegowanymi.

Ze względu na wybory do PE Komisja nie przekaże żadnych przyjętych aktów delegowanych w okresie od marca do lipca 2014 r. w związku z tym przyjęcie przez Komisję powinno odbywać się przed 10 marca 2014.

Konsultacje między służbami w Komisji powinna zostać uruchomiona na początku grudnia.

Pani Francesca Bignami dodała ponadto, że Komisja Europejska chce większego otwarcia rynkowego w tym sektorze.

Delegacja z Niemiec zauważyła, iż większa elastyczność w sektorze jest konieczna ale nie kompletna liberalizacja. Ponadto przedstawiciel z Niemiec podkreślił, że ta reforma doprowadzić może do napływu wielu produktów od małych producentów z regionów gdzie winnic się nie uprawia i gdzie nie ma ośrodków kontroli, a wynikiem tego będą produkty, które nie będą odpowiadały normom nie tylko krajowym ale również europejskim.

Pani Bignami zabierając głos potwierdziła, że aktualne zezwolenia są ważne przez trzy lata, a artykuł 54b dotyczący zezwoleń na sadzenie umożliwia ograniczenie wydawania pozwoleń dla regionów gdzie wino nie jest w ogóle produkowane.

Kolejnym punktem omawianym podczas posiedzenia grupy roboczej było wdrażanie WPR i debata na temat WOR.

Delegacja hiszpańska zabrała głos w tej sprawie, a przedstawiciel organizacji hiszpańskiej powiedział, że 16 października br. odbędzie się spotkanie w ministerstwie rolnictwa w sprawie rozwoju sektora winnicznego a także w sprawie jednolitej WOR. Już mówi się, że budżet przeznaczony dla sektora będzie niższy o 143mln euro. Delegacja hiszpańska obserwuje sytuację, spodziewa się również, że niektóre uprawy zostaną usunięte lub sankcjonowane. Generalnie na dzień dzisiejszy jest to temat bardzo delikatny.

We Francji rząd zadecydował o utrzymaniu programu krajowego. W projekcie rozporządzenia przewidziane jest, że uprawy winnic zostaną wyłączone z płatności bezpośrednich.

We Włoszech nie odbyły się do tej pory posiedzenia z ministerstwem na ten temat. Harmonogram działań istnieje, ale oficjalne decyzje nie zostały podjęte. Najważniejszymi elementami dla delegacji włoskiej są: promocja horyzontalna obejmująca wino, stworzenie elastycznej definicji dotyczącej grupy producentów. Jeśli chodzi o systemy wydawania zezwoleń, temat ten nie został jeszcze do końca omówiony.

Delegacja grecka oznajmiła, że sektor winniczny otrzymuje wsparcia finansowe.

W Niemczech dyskusje na temat sektora winnicznego są nieliczne. Przedstawiciele delegacji niemieckiej podkreślili, że w ich sytuacji należy przyglądać się przygotowaniom do aktów delegowanych, szczególnie jeśli chodzi o sprawę wydawania pozwoleń.  Ponadto przedstawiciel z Niemiec podkreślił, że dyskusje na temat aktów delegowanych powinny być wywarzone ponieważ zbyt pochopne decyzje mogą być w konsekwencji bardzo niekorzystne. Jego zdaniem akty delegowane powinny być stworzone jeszcze przed wyborami do euro-parlamentu.

Zdaniem przedstawiciela z Włoch „akty delegowane ze względu na ich moc mogą zmieniać akty prawne i dlatego też w kwestii jednolitej WOR już należy pracować nad propozycjami”.

Następnym tematem omawianym podczas posiedzenia były określenia tradycyjne w sektorze win. Kolejne delegacje z organizacji członkowskich przedstawiły terminologie określeń tradycyjnych jak również ich ilość w danym regionie czy też kraju. 

Kolejny temat objął dyskusje w kwestii negocjacji handlowych ze Stanami Zjednoczonymi. Przedstawiciel DG Agri obecny podczas posiedzenia grupy roboczej przedstawił w kilku zdaniach harmonogram działań na najbliższe miesiące. Jego zdaniem ta faza negocjacji powinna się zakończyć do końca roku, jednak obecna sytuacja finansowa w Stanach Zjednoczonych nie pozwala na kontynuację rozmów. Przypomniał, że pierwsza runda rozmów odbyła się w lipcu. „Jeśli chodzi o sektor wina, negocjacje handlowe są bardzo klasyczne, obie strony chcą zniesienia cła lub jego maksymalne obniżenie”. Druga część negocjacji w ramach TTIP dotyczą kwestii pozataryfowych, tam gdzie są największe korzyści gospodarcze. „Nie należy jednak zapominać, że w Stanach Zjednoczonych cła są niższe niż w Europie. Dalsze dyskusje będą się toczyły na tematy barier pozataryfowych jak również kwestii SPS”, zaobserwował przedstawiciel DG Agri. Jego zdaniem dyskusje w tych kwestiach nie należy zaczynać od konfliktów. Wiadomo, że w ramach tych negocjacji będzie odbywać się również dyskusja na temat kwestii znaczeń geograficznych, ponieważ jest to sprawa do tej pory nieuwzględniona a bardzo ważna dla producentów wina. Unia Europejska chce skutecznej ochrony nazw europejskich produktów z sektora wina. Jeśli chodzi o kwestię handlu przez Internet, funkcjonowanie tego typu procedury będzie zależało od  działających praw w poszczególnych Stanach. Kwestią problematyczną, która powraca bardzo często podczas debat jest wino ekologiczne. Jego sprzedaż jest niemożliwa ponieważ nie odpowiada ono certyfikatom.  Licencje amerykańskie zezwalają na sprzedaż wina ekologicznego zawierającego siarczany co w Europie jest zabronione, z kolei wina europejskie, które nie zawierają siarczanów nie są akceptowane na rynku amerykańskim ponieważ nie odpowiadają tamtejszym normom. Jest to temat bardzo skomplikowany. Jeśli chodzi o etykietowanie win, negocjacje trwają, ale Stany Zjednoczone wykazują się brakiem zrozumienia w tej kwestii wiedząc jednocześnie, że ich wina ekologiczne nie będą miały dostępu na rynek europejski.

Ostatnim tematem poruszonym podczas posiedzenia była kwestia promocji i reforma, którą proponuje w tej kwestii Komisja Europejska. Jak wiadomo, kwestionariusz w tej sprawie już został wysłany do organizacji członkowskich Copa-Cogeca. Dla sektora wina w ramach projektu reformy Komisji przewidziana jest możliwość promocji wina, która będzie połączona z propagowaniem innego produktu rolnego, w takiej sytuacji wyroby sektora wina będą mogły liczyć na wsparcie z budżetu unijnego.

Zdaniem polskiego eksperta Pana Romana Grada promocja wina może być połączona z turystyką degustacyjną, w której zwiedzanie winnic może być połączone z degustacją wina i potraw tradycjonalnych w regionach produkujących wina.

Delegacja niemiecka zgodziła się, że promocja może być dobrym rozwiązaniem dla produktów ekologicznych i wina ekologicznego.

Na zakończenie posiedzenia grupy roboczej przewodniczący grupy przypomniał, że kolejne spotkanie odbędzie się 5 grudnia br.
 
Redaktor: Katarzyna Kuznowicz   

Źródło
Krajowa Rada Izb Rolniczych
http://krir.pl

125ml milk

winogrona
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: przedstawiciel; posiedzenia; bardzo; roboczej; kwestii; będzie; będą; ponadto; również; sytuacja; podczas; chodzi; sektora; negocjacji; jeśli; względu; dyskusje; ponieważ; organizacji; o;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »