shiuz__750 x 100 px_1

Posiedzenie grupy roboczej Copa-Cogeca "Owce"

owca.jpegW dniu 7 października br., w Sekretariacie Copa-Cogeca odbyło się posiedzenie grupy roboczej „owce”, w którym udział wziął ekspert KRIR Bronisław Węglewski. Głównymi tematami posiedzenia były: sytuacja rynkowa mięsa owiec i kóz oraz prognozy, WPR po 2013 roku-informacje dotyczące sektora mięsa kóz i owiec, elektroniczna identyfikacja owiec i kóz, promocja produktów rolnych, oznaczanie pochodzenia mięsa, handel zagraniczny, prawo zdrowia zwierząt, kontrole urzędowe, długoterminowa ochrona dużych zwierząt drapieżnych.
 
 
 
Przedstawiciel Sekretariatu na początku posiedzenia przedstawił sytuację rynkową w Unii Europejskiej. Pani Gyorffy podkreśliła w swojej wypowiedzi, że „ dużo zaobserwowano dużą ilość ubojów od początku roku 2013, w drugiej połowie roku sytuacja ta może się jednak odwrócić. Po spadku produkcji około 4 miesięcy temu, ceny zaczynają wzrastać o około 12% w stosunku do ubiegłego roku. Należy również nadmienić, zauważyła, że 87% mięsa baraniego i jagnięcego dostępnego na rynkach europejskich pochodzi spoza Unii Europejskiej a głównym dostawcą jest Nowa Zelandia.” Po ogólnym omówieniu sytuacji rynkowej, uczestnicy posiedzenia dołączali swoje komentarze, delegacja z Francji nadmieniła iż obserwuje się ciągły spadek produkcji, którego nie da się zatrzymać z powodu niskiej opłacalności i zbyt niskich cen. Delegacja z Irlandii zauważyła że ilość owiec nieco wzrosła , ale ceny są nadal niskie. Pytają oni „czy istnieje przyszłość w tym sektorze?”. Wiążą oni duże nadzieje z nowym programem promocji mięsa baraniego w Unii Europejskiej. Przedstawiciel KRIR, Pan Bronisław Węglewski poinformował uczestników posiedzenia, że w Polsce produkcja utrzymuje się na poziomie ubiegłego roku.  Ogólnie ceny i tak bardzo niskie spadły jeszcze średnio o około 4,8% zanotował Pan Węglewski. Przy takiej opłacalności możemy spodziewać się jeszcze większego spadku produkcji, jedyna nadzieją według Pana Węglewskiego jest „promocja mięsa owczego przez Unię Europejską, w tym widzimy możliwość ewentualnego utrzymania tego pogłowia w Polsce.”

Kolejnym punktem omawianym podczas posiedzenia była kwestia WPR po 2013 roku. Przedstawiciel sekretariatu przedstawił harmonogram prac nad nową WPR. Odnotowała, że na kolejnym plenarnym posiedzeniu Parlamentu Europejskiego, które odbędzie się w listopadzie posłowie zakończą prace nad WPR. Na początku 2014 roku zostaną opublikowane akty wykonawcze dla nowej WPR. Akty przejściowe zostaną przyjęte do końca roku.

Następnie przedstawiciel Sekretariatu przeszedł do szczegółów przedstawiając temat wdrażania reformy w sektorze owiec i kóz. Uczestnicy posiedzenia zgodnie potwierdzili, że negocjacje trwają w krajach członkowskich a WPR nie została jeszcze uchwalona. Pan Bronisław Węglewski omówił sytuacje wdrażania WPR w Polsce, podkreślił on w swojej wypowiedzi, że „w Polsce nie zapadły jeszcze decyzje. Zobowiązania płatnicze w sektorze rolniczym są realizowane w Polsce do hektara. Trwają prace nad rozdysponowaniem wsparcia z Unii Europejskiej. Krajowa Rada Izb Rolniczych wniosła do Ministerstwa Rolnictwa komentarze i zmiany dotyczące rozdysponowania środków finansowych praktycznie w każdym punkcie. Szczególnie negatywnie jest oceniane dotyczący rolników, którzy osiągają sprzedaże ponad 100 euro i którzy pozbawieni zostaną możliwości ubiegania się o środki finansowe na modernizację. Rząd kładzie nacisk na gospodarstwa z produkcją zwierzęcą na przykład poprzez zwiększanie środków na modernizację.” Na zakończenie swojej wypowiedzi dodał, że 25% środków finansowych z II filaru ma zostać przeniesione do I filaru na dopłaty bezpośrednie.

Kolejnym punktem omawianym podczas posiedzenia była kwestia promocji. Przedstawiciel Sekretariatu przedstawił dokument dotyczący promocji, który odnosił się do sektora „owczego i koziego”. Pani Cynthia Benites podkreśliła ponadto, że Komisja Europejska pragnie stworzenia programu wieloletniego i między-krajowego w ramach Unii Europejskiej. Aktualna reforma dotycząca promocji ma zostać zakończona do końca bieżącego roku. Produkty, którymi jest objęta promocja są praktycznie takie same jak do tej pory. Zmiany dotyczą bardziej kwestii administracyjnych, logistycznych i organizacyjnych. Komisja Europejska w swojej propozycji daje więcej niezależności jeśli chodzi o ogólny wygląd promocji, proponuje również aby selekcja programu przeznaczonego do promocji była wykonywana tylko przez Komisję a nie tak jak to odbywało się do tej pory przez kraj członkowski a następnie Komisję. W celu realizacji reformy Komisja Europejska wysłała kwestionariusz, który jest do wypełnienia przez każdą organizację członkowską Copa-Cogeca.

Kolejnym punktem omawianym podczas posiedzenia był temat etykietowania. Jak wiadomo Komisja Europejska pracuje nad nowymi formami etykietowania mięsa.
Komisja zaproponowała trzy systemy oznaczania:
  • Prosty model - według pochodzenia- z Unii Europejskiej lub spoza Unii Europejskiej
  • Model pośredni - kraj członkowski/kraje trzecie – miejsce hodowli ( z minimalnym okresem hodowli przed ubojem);   kraj członkowski/kraje trzecie – miejsce uboju
  • Model wołowiny – znany już na rynku europejskim dla mięsa wołowego

Dyskusje na ten temat będą trwały do 5 listopada. Członkowie grupy roboczej zostali zaproszeni do przesłania do Sekretariatu opcji etykietowania, która ich zdaniem jest najodpowiedniejsza. Jak wiadomo Malta, Słowacja i Francja chcieliby żeby to trzecia opcja etykietowania została wybrana. Dania i Polska wnioskują za pierwszą opcją. A za drugą opcją głosują Holandia, Wielka Brytania i Czechy.

Następnym punktem omawianym na posiedzeniu była kwestia  handlu. „Jeśli chodzi o kwestie handlowe z Norwegią to jak wiadomo od 1 stycznia 2014 zostanie podniesione cło na mięso i niektóre produkty roślinne. Na dzień dzisiejszy nie ma jednak więcej informacji na ten temat z powodu wyborów jakie maiły miejsce w Norwegii,” powiedział przedstawiciel Sekretariatu. Trwają również negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi , kolejna tura rozmów przewidziana jest na 7-9 października bieżącego roku. Negocjacje z Kanadą są w toku, oczekiwane są ostatnie decyzje w tej kwestii. Przewodniczący grupy roboczej zaproponował aby każda organizacja członkowska wysłała informacje dotyczące problematyki handlu i negocjacji z krajami wyżej wymienionymi.
W kwestii dobrostanu zwierząt przedstawiciel Sekretariatu przypomniał, że zostały wysłane kwestionariusze w tej sprawie do wszystkich organizacji i poprosił o ich wypełnienie.

Jeśli chodzi o długoterminową ochronę zwierząt drapieżnych, jak wiadomo 5 grudnia bieżącego roku odbędzie się seminarium na ten temat. Zdaniem przewodniczącego grupy roboczej jest to temat bardzo istotny. Podkreślił on, że obecność przedstawicieli organizacji krajów gdzie te ataki miały miejsce jest obowiązkowa. Ponadto dodał, że „ należy bronić i chronić zwierzęta, które hodujemy przed takimi drapieżnikami jak wilki przed Komisją Europejską. Musimy rozmawiać na ten temat i udzielać aktualnych informacji po to aby nasz lobbing dobrze funkcjonował.”
 

Małgorzata Verset - Biuro KRIR w Brukseli

Redaktor: Katarzyna Kuznowicz   

Źródło
Krajowa Rada Izb Rolniczych
http://krir.pl

125ml milk

owca
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: posiedzenia; przedstawiciel; mięsa; sekretariatu; roboczej; wiadomo; punktem; miejsce; europejskiej.; omawianym; komisja; europejska; jeszcze; swojej; posiedzenie; początku; chodzi; zwierząt; przed;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »