Posiedzenie Rady Społecznej

W poniedziałek 5 października br. w siedzibie ANR w Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie Rady Społecznej. Podczas spotkania omówiono m.in. zagadnienia związane z tegoroczną suszą oraz zmianami procedur i zasad sprzedaży oraz wydzierżawiania gruntów Skarbu Państwa w związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2016 roku znowelizowanej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Prezes Agencji, Leszek Świętochowski, powiedział, że ANR obecnie oczekuje na rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie znowelizowanej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Dopiero wtedy zostaną opracowane nowe procedury dotyczące sprzedaży i dzierżawy gruntów, które będą obowiązywały od 1 stycznia przyszłego roku.

Kierownictwo Agencji podczas posiedzenia wielokrotnie podkreślało, że od nowego roku wszystkie grunty wolne, powracające do Zasobu, w pierwszej kolejności będą oferowane rolnikom indywidualnym w drodze przetargów ofertowych na zasadach określonych w nowych przepisach. Równocześnie zapewniono stronę społeczną, że umowy dzierżawy mają zabezpieczenie ustawowe.

Odnośnie wsparcia rolników dotkniętych tegoroczną suszą kierownictwo Agencji poinformowało stronę społeczną, że wnioski od dzierżawców ciągle spływają i najprawdopodobniej potrwa to jeszcze do grudnia br. Na chwilę obecną straty zgłosiło kilkuset rolników i obejmują one ok. 20 tysięcy wydzierżawionych gruntów. Dzierżawcy dotknięci skutkami suszy, spełniający warunki rządowego programu mogą liczyć na: odroczenie płatności czynszu dzierżawnego; rozłożenie czynszu na raty; umorzenie czynszu w całości lub jego części. Z kolei nabywcy nieruchomości, którzy korzystają z ratalnego systemu płatności za nabytą nieruchomość, mogą ubiegać się o odroczenie spłaty – w takich przypadkach Agencja może wydłużyć okres spłaty nabycia. Wsparcie Agencji w obu przypadkach nie podlega ograniczeniom z tytułu limitu pomocy de minimis.

Podczas posiedzenia Rady Społecznej większość wyrażanych opinii oraz pytań ze strony organizacji rolniczych dotyczyła zmiany ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, szczególnie w kwestii łatwiejszego dostępu do państwowych gruntów dla gospodarstw rodzinnych.

W skład Rady, która pełni funkcję doradczą i opiniotwórczą dla Prezesa Agencji, wchodzą przedstawiciele: Federacji Związku Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych; Krajowej Rady Izb Rolniczych; Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych; Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”; Stowarzyszenia Dzierżawców i Właścicieli Rolnych RP; Związku Zawodowego Rolników Samoobrona; Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników; Sekretariatu Rolnictwa Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Związku Byłych Pracowników PGR.

Celem Rady jest bieżąca wymiana informacji, konsultacja problemów powstałych przy wykonywaniu przez Agencję jej zadań związanych z prywatyzacją nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także wyrażanie opinii w sprawach przedstawionych Radzie przez Prezesa Agencji.

Biuro Rzecznika Prasowego ANRPrezes Świętochowski przemawiający na posiedzeniu Rady SpołeczenejPrzedstawiciele strony społecznej biorący udział w posiedzeniuPrzedstawiciele KRIR i Federacji DzierżawcówCzłonkowie Rady Społecznej ze strony ANR

 

Źródło
Agencja Nieruchomości Rolnych
http://www.anr.gov.pl

 

125ml milk

image gallery?uuid=36c34e82 ce25 41bf 8acd 5de7728996d3&groupId=98416&t=144411352
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: związku; rolników; kształtowaniu; ustawy; ustroju; agencji; czynszu; posiedzenie; zawodowego; społecznej; rolnego.; agencji; ; odroczenie; płatności; stycznia; znowelizowanej; podczas; prez;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »