Posiedzenie Komitetu Monitorującego PROW

22 listopada 2017 r. odbyło się VIII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, któremu przewodniczył podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki. Posiedzenie poprzedziło spotkanie roczne z przedstawicielami Komisji Europejskiej, na którym omówiono postępy we wdrożeniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020).

Fot. Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki podczas spotkania

Fot. Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki podczas spotkania

Komitet Monitorujący pozytywnie zaopiniował pakiet zmian Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dotyczących między innymi:

- zwiększenia limitu pomocy z 300 000 zł do 500 000 zł – w przypadku rolników składających wnioski w naborze tematycznym dotyczącym wsparcia rozpoczynania działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych w ramach typu operacji Przetwórstwo i marketing produktów rolnych, jak również wprowadzenia nowego rodzaju beneficjenta, tj. podmiotu, który rozpoczyna, bądź prowadzi działalność przetwórczą w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD), który będzie mógł otrzymać wsparcie
do 100 000 zł.;

- rozszerzenia katalogu beneficjentów o rolników, ich małżonków oraz domowników ubezpieczonych KRUS w pełnym zakresie na wniosek w typach operacji Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej oraz Restrukturyzacja małych gospodarstw;- uruchomienia nowego poddziałania leśnego: Inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska. Poddziałanie to realizowane będzie w lasach prywatnych, poprzez inwestycje zwiększające różnorodność biologiczną tj.: dywersyfikację struktury leśnej oraz składu gatunkowego istniejących drzewostanów w wieku 11-60 lat, jak również zakładanie remiz o dużym znaczeniu biocenotycznym. Działania te będą miały na celu podniesienie stabilności ekologicznej lasu.

Pakiet proponowanych zmian po akceptacji Komisji Europejskiej zostanie wdrożony do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Na zakończenie obrad wiceminister złożył podziękowania członkom i zastępcom członków Komitetu Monitorującego za aktywne uczestnictwo w pracach Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

     

Galeria zdjęć:

 
Źródło
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
http://www.minrol.gov.pl/

125ml milk

Posiedzenie Komitetu Monitorujacego PROW 640x380
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: rozwoju; obszarów; wiejskich; komitetu; monitorującego; posiedzenie; programu; zwiększające; działalności; będzie; który; również; ramach; produktów; komisji; operac;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »