Pomoc dla przetwórców z sektora rolno-spożywczego

zywnosc2Od 10 kwietnia do 9 maja 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój".

O dofinansowanie mogą starać się podmioty, które prowadzą działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych w ramach co najmniej jednego z określonych rodzajów działalności. Warunkiem przyznania pomocy jest również to, że firmy takie muszą zobowiązać się do zawarcia długoterminowych umów z rolnikami, grupami producentów rolnych czy też ich związkami. W przypadku gdy firma zajmuje się produkcją, taka długoterminowa umowa musi dotyczyć nabycia co najmniej połowy potrzebnych produktów. Natomiast w przypadku świadczenia przez podmiot usług związanych z przechowalnictwem, co najmniej połowa przechowywanego towaru musi pochodzić od producentów rolnych związanych z firmą umowami długoterminowymi lub podmiotów (usługodawców), które same nabywają produkty na podstawie umów zawartych z producentami rolnymi.

Pomoc jest udzielana w formie refundacji do 50 proc. kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację operacji. Maksymalna wysokość wsparcia w całym PROW 2014 - 2020 wynosi:

  • 3 mln zł, w przypadku przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych;
  • 15 mln zł, w przypadku przedsiębiorstwa będącego związkiem grup producentów rolnych lub zrzeszeniem organizacji producentów w rozumieniu przepisów ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach.

Minimalna wysokość wsparcia wynosi natomiast 100 tys. zł.

Przedsiębiorcy mają również możliwość korzystania z zaliczek na realizację operacji. Warunkiem wypłaty zaliczki jest ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej lub równoważnej gwarancji (np. ubezpieczeniowej), odpowiadającej kwocie zaliczki.

Pomoc w ramach "Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój" może być przeznaczona np. na zakupu maszyn lub urządzeń do przetwarzania, magazynowania lub przygotowania produktów do sprzedaży. W ograniczonym zakresie dofinansować można koszty budowy i modernizacji budynków. Z kolei żadne ograniczenia nie występują w przypadku zakupu aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji. Pomoc można także otrzymać na zakup urządzeń służących poprawie ochrony środowiska i przeciwdziałaniu zmianom klimatu.

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać osobiście lub przez upoważnioną osobę w oddziałach regionalnym ARiMR właściwych ze względu na miejsce realizacji operacji. Można je również wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową.

Złożone wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Punkty będzie mnożna otrzymać za przynależność do grupy czy organizacji producentów rolnych ich związków czy zrzeszeń, a także za to że działalność prowadzona jest w formie spółdzielni. Punkty przyznawane będą również za realizację innowacyjnych projektów, inwestycji związanych z ochroną środowiska naturalnego lub przeciwdziałaniem zmianom klimatu, jak również za uczestnictwo w unijnych lub krajowych systemach jakości czy przetwarzanie produktów rolnych pochodzących bezpośrednio od producentów ekologicznych. Na dodatkowe punkty mogą też liczyć przedsiębiorcy, którzy prowadzić będą działalność na terenach objętych bezrobociem. Na podstawie liczby otrzymanych punktów przygotowana zostanie lista określająca kolejność przysługiwania pomocy.

ARiMR, nie później niż w terminie 90 dni od dnia zakończenia naboru wniosków o przyznanie pomocy, poda do publicznej wiadomości, na swoim portalu internetowym, informację o kolejności przysługiwania pomocy w województwie mazowieckim i łącznie w pozostałych województwach.

Informacja o terminie oraz zasadach udzielania pomocy z poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój" została podana do publicznej wiadomości także w dzienniku ogólnopolskim oraz na portalu internetowym Agencji.

Więcej informacji na stronach ARiMR

Źródło: ARiMR

Źródło
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
http://www.arimr.gov.pl/

125ml milk

zywnosc2
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

innowacyjnych zrzeszeń, regionalnym składać należy osobiście upoważnioną osobę klimatu. Wnioski przeciwdziałaniu produkcji. procesem służących poprawie ochrony oddziałach krajowych przesyłką rejestrowaną pocztową. Złożone zostaną poddane wysłać Można właściwych względu miejsce realizacji ocenie bezrobociem. została udzielania podana wiadomości ogólnopolskim dzienniku zasadach województwach. Informacja województwie kolejności mazowieckim łącznie pozostałych internetowym Agencji. Więcej 2017 kwiecień Źródło Agencja http://www.arimr.gov.pl/ Opublikowano: Kostecka stronach informacji ARiMR Źródło: ARiMR Justyna informację internetowym, którzy przedsiębiorcy, prowadzić terenach sterowania objętych liczyć punkty pochodzących jakości bezpośrednio ekologicznych. dodatkowe liczby otrzymanych naboru zakończenia wniosków pomocy, wiadomości, później pomocy. ARiMR, przygotowana punktów zostanie określająca kolejność systemach przeznaczona podmiot świadczenia usług przechowalnictwem, przechowywanego połowa Natomiast produktów. dotyczyć długoterminowa nabycia połowy potrzebnych towaru pochodzić producentami zawartych rolnymi. Pomoc udzielana refundacji produkty nabywają umowami firmą długoterminowymi podmiotów (usługodawców), produkcją, zajmuje prowadzą podmioty, mikro, średnie przedsiębiorstwo starać dofinansowanie Agencja kwietnia przyjmuje finansowej rozwój". O przetwarzania wprowadzania długoterminowych zawarcia rolnikami, grupami związkami. zobowiązać muszą określonych jednego rodzajów działalności. przyznania kosztów kwalifikowalnych "Wsparcia zaliczki. Pomoc maszyn przetwarzania, magazynowania kwocie odpowiadającej postaci zabezpieczenia bankowej równoważnej ubezpieczeniowej), przygotowania sprzedaży. występują ograniczenia aparatury pomiarowej, kontrolnej żadne budynków. dofinansować ograniczonym koszty budowy modernizacji dodatkowego ustanowienie rolnych; wprowadzaniem przedsiębiorstwa będącego związkiem przetwarzaniem zajmujących Maksymalna poniesionych całym wynosi: przedsiębiorstw zrzeszeniem rozumieniu korzystania możliwość zaliczek wypłaty zaliczki zł. Przedsiębiorcy natomiast ustawy przepisów grupach związkach. Minimalna wynosi sprzętu

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »