Pieniądze na wdrażanie innowacji w sektorze rolnym

„Współpraca” to działanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 wspierające współpracę pomiędzy rolnikami, przedsiębiorcami oraz naukowcami. Dostępne środki pomogą we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań.

Fot. Innowacje w sektorze rolnym

Fot. Innowacje w sektorze rolnym

Szacuje się, że w okresie realizacji Programu wsparcie uzyska 90 grup operacyjnych Europejskich Partnerstw Innowacji (EPI), w ramach łącznego budżetu działania w kwocie 57 999 730 euro.

Po co takie działanie?

Działanie „Współpraca” ma ułatwić przepływ wiedzy do praktyki. Przyczyni się do:

 • wprowadzenia nowych rozwiązań do produkcji rolnej i przetwórstwa produktów rolnych;
 • zwiększenia innowacyjności i konkurencyjności sektora rolnego.

Kto może skorzystać ze wsparcia?

Działanie promuje współpracę w zakresie tworzenia i funkcjonowania grup operacyjnych Europejskich Partnerstw Innowacji (EPI) na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa. To właśnie grupy EPI mogą być beneficjentami. W ramach działania założono wsparcie funkcjonowania grup EPI oraz realizacji przez te grupy projektów.

Wymogi dotyczące grup EPI:

 • utworzone przez co najmniej dwa różne podmioty spośród: rolników, właścicieli lasów, instytucji naukowych (uczelni, jednostek naukowych, instytutów), przedsiębiorców, doradców;
 • członkami mogą być także inne podmioty, których członkostwo w grupie będzie niezbędne dla osiągnięcia celu realizowanej przez grupę operacji.

Jakie projekty?

Projekty mają prowadzić do opracowania i wprowadzenia do praktyki nowych rozwiązań w zakresie nowych produktów, praktyk, procesów, technologii, metod organizacji i marketingu, związanych z produktami rolnymi.

Przykładowo mogą to być projekty dotyczące opracowania nowej technologii w zakresie przetwórstwa np. owoców i warzyw, mięsa, mleka, nowych sposobów pakowania produktów, które np. zapewnią lepsze warunki ich przechowywania, mogą też dotyczyć ulepszonych czy też zupełnie nowych urządzeń związanych z produkcją rolną.

Poziom pomocy

 • 100% kwoty wydatków kwalifikowalnych w przypadku kosztów ogólnych i bieżących;
 • 90% kwoty wydatków kwalifikowalnych związanych prowadzeniem prac badawczych, bezpośrednio związanych z wdrożeniem przedmiotu operacji;
 • 50% kwoty wydatków kwalifikowalnych w zakresie kosztów bezpośrednich, takich jak zakupy czy budowa.

Finansowaniem objęty jest szereg kosztów kwalifikowanych:

 1. Koszty ogólne operacji.
 2. Koszty bieżące związane z funkcjonowaniem grupy operacyjnej, upowszechnieniem rezultatów operacji zrealizowanej przez grupę operacyjną.
 3. Koszty badań stosowanych i prac rozwojowych związanych bezpośrednio z przedmiotem operacji, jeżeli będą niezbędne do wdrożenia do praktyki rezultatu operacji.
 4. Koszty bezpośrednie (w tym inwestycyjne inwestycyjne) operacji, związane z realizacją planu biznesowego (operacyjnego) grupy operacyjnej EPI.

Całkowita maksymalna wartość wsparcia związana z kosztami bezpośrednimi operacji i kosztami badań prowadzonych przez grupę operacyjną EPI wynosi 10 000 000 zł, w tym koszty funkcjonowania grupy mogą stanowić maksymalnie 2 mln zł (max 20 % kosztów inwestycyjnych oraz badań). Koszty ogólne mogą stanowić dodatkowo maksymalnie 2 000 000 zł (20% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji).

Kiedy nabór wniosków?

Zgodnie z harmonogramem wdrażania PROW 2014–2020 pilotażowy nabór wniosków o przyznanie pomocy powinien zostać uruchomiony w czerwcu 2017 r.

Dostosowywanie przepisów

Warunki przyznawania pomocy finansowej w ramach tego działania omawiane były podczas posiedzenia Kierownictwa resortu rolnictwa.

W styczniu br. weszła w życie zmiana ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 5), która wprowadziła zmianę podmiotu wdrażającego to działanie. Nie będzie to już Agencja Rynku Rolnego, tylko Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W nawiązaniu do zmienionej ustawy aktualnie nowelizowane jest rozporządzenie MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Zmienione rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu jego publikacji, ze względu na potrzebę jak najszybszego wprowadzenia proponowanych zmian.

 


Źródło
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
http://www.minrol.gov.pl/

125ml milk

Pieniadze na wdrazanie innowacji w sektorze rolnym 640x380
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

EPI. Całkowita operacyjnej realizacją biznesowego (operacyjnego) związana inwestycyjne bezpośrednie wynosi inwestycyjne) operacyjną stosowanych bezpośrednimi przedmiotem prowadzonych operacyjną. posiedzenia zmienionej nawiązaniu aktualnie nowelizowane szczegółowych sprawie Rolnictwa. W Modernizacji podmiotu zmianę wdrażającego działanie. Restrukturyzacji Rolnego, warunków wypłaty proponowanych najszybszego zmian.   Źródło Ministerstwo http://www.minrol.gov.pl/ Rolnictwa potrzebę względu Programem objętego 2014–2020. Zmienione wejdzie publikacji, następującym wprowadziła która omawiane przepisów Warunki podczas szereg resortu Kierownictwa r. Dostosowywanie czerwcu wniosków pilotażowy o przyznanie powinien uruchomiony zostać rolnictwa. W styczniu Europejskiego środków Funduszu Rolnego innych niektórych udziałem wiejskich zmiana weszła wspieraniu rozwoju obszarów wdrażania rolną. Poziom rolnego. Kto sektora skorzystać wsparcia? Działanie tworzenia promuje konkurencyjności innowacyjności rolnej produkcji i przetwórstwa produktów zwiększenia rolnych; wydajnego i zrównoważonego różne najmniej podmioty spośród: właścicieli rolników, utworzone EPI: właśnie rolnictwa. beneficjentami. założono projektów. Wymogi do: Przyczyni środki Dostępne pomogą wdrażaniu rozwiązań. Fot. innowacyjnych naukowcami. przedsiębiorcami 2014-2020 działanie wspierające pomiędzy rolnikami, Innowacje rolnym Szacuje działanie? Działanie euro. Po ułatwić przepływ praktyki. wiedzy 57 999 730 kwocie uzyska okresie (EPI), łącznego budżetu lasów, instytucji warunki lepsze przechowywania, dotyczyć zupełnie ulepszonych zapewnią które mięsa, warzyw, mleka, sposobów pakowania urządzeń produkcją operacji; przedmiotu bezpośrednich, takich budowa. Finansowaniem zakupy wdrożeniem badawczych, w przypadku pomocy ogólnych bieżących; prowadzeniem owoców przetwórstwa także członkami podmioty, których w grupie członkostwo doradców; przedsiębiorców, (uczelni, naukowych jednostek naukowych, instytutów), osiągnięcia realizowanej produktami marketingu, rolnymi. Przykładowo projekty w zakresie technologii organizacji technologii, projekty? Projekty operacji. Jakie prowadzić praktyk, procesów, objęty

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »