Nowy Dyrektor OT ARR w Poznaniu

Miło nam poinformować, że z dniem 14 stycznia 2016r. Wiceprezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Bogdan Fleming został powołany na stanowisko Dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Poznaniu.

1

Bogdan Fleming urodził się 14 sierpnia 1957 roku w Wągrowcu. W roku 1976 ukończył Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu, a w roku 1979 Pomaturalne Studium Mechanizacji Rolnictwa w Gnieźnie. Dalszą edukację kontynuował na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wraz z żoną i trójką dzieci prowadzi gospodarstwo rolne w Mieścisku, które przejął po ojcu. Specjalizuje się w produkcji trzody chlewnej i bydła opasowego. Dla zabezpieczenia bazy paszowej, w miarę możliwości powiększał areał swojego gospodarstwa. Wśród lokalnego społeczeństwa dał się poznać jako społecznik i osoba, która zawsze jest gotowa pomagać potrzebującym. Swą działalność społeczną łączy z prowadzeniem dobrze zorganizowanego gospodarstwa.

Od roku 1981 jest członkiem NSZZ RI Solidarność. W latach 1990-2002 zasiadał w Radzie Gminy Mieścisko pełniąc funkcję Przewodniczącego. Od roku 1990 do 1998 był delegatem do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz Przewodniczącym i Wiceprzewodniczącym Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Bogdan Fleming swoją działalność na rzecz samorządu rolniczego rozpoczął w roku 1996, kiedy to został delegatem do Poznańskiej Izby Rolniczej oraz z ramienia tejże delegatem do Krajowej Rady Izb Rolniczych. Po reformie administracyjnej w kolejnej kadencji Izb Rolniczych pełnił funkcję Członka Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej. W kadencji IV Walne Zgromadzenie WIR powierzyło mu pełnienie funkcji Wiceprezesa.

W V kadencji członkowie Walnego Zgromadzenia ponownie wybrali Bogdana Fleminga Wiceprezesem Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Stanowisko to sprawuje do chwili obecnej. Również do chwili obecnej, począwszy od roku 2011 jest Wiceprzewodniczącym Rady Społecznej Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Dał się poznać jako działacz na rzecz samorządu rolniczego i środowiska wiejskiego. Jako członek Zespołu ds. Współpracy z ANR z ramienia Wielkopolskiej Izby Rolniczej zajmuje się aktywnie kwestią obrotu gruntami rolnymi. Chętnie uczestniczy w wielu spotkaniach organizowanych nie tylko na terenie rodzinnego powiatu wągrowieckiego, ale też w całej Wielkopolsce.

Jako przedstawiciel Wielkopolskiej Izby Rolniczej został powołany na członka zespołu koordynującego Komisji do szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę przy Wojewodzie Wielkopolskim. Pracując w tym zespole czuwa między innymi nad prawidłowymi procedurami szacowania szkód i wnosi uwagi do nieścisłych zapisów aktów prawnych w tym zakresie.

Kiedy w sejmowych i senackich komisjach omawiane są ważne rolnicze kwestie, zawsze z dużym zaangażowaniem bierze w nich udział broniąc interesu polskich rolników, przyczyniając się w ten sposób do tworzenia dobrego i sprawiedliwego rolniczego prawa. Szczególnie bliskie są mu te sprawy, które dotyczącą wsi, rolnictwa i rolników, gdyż sam jest rolnikiem i bezpośrednio odczuwa skutki aktów prawnych dotyczących osób utrzymujących się z prowadzenia gospodarstw rolnych.

Biuro WIRŹródło
Wielkopolska Izba Rolnicza
http://www.wir.org.pl/

125ml milk

1
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: wielkopolskiej; rolniczej; delegatem; rolnictwa; rolniczego; został; fleming; kadencji; funkcję; rolniczej.; komisji; wielkopolskiego; szacowania; dyrektor; szkód; rolników; ;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »