Dopłaty do materiału siewnego

UWAGA:

W 2016 r. uległy zmianie zasady udzielania dopłat i należy zwrócić uwagę na to, że:

 

  • po zakończeniu terminu składania wniosków, do dnia 30 września Rada Ministrów w drodze rozporządzenia określi wysokość stawek,
  • decyzje będą wydawane w terminie 60 dni od wejścia w życie przepisów ww. rozporządzenia RM,
  • dopłatą mogą być objęte jedynie mieszanki zbożowe i pastewne, w skład których wchodzą nasiona posiadające kategorię elitarny lub kwalifikowany,
  • obowiązuje NOWY WZÓR WNIOSKU o przyznanie dopłaty.

 

Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dopłaty znajdują się w „Warunkach uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie".

 

Łączna kwota pomocy de minimis w rolnictwie przyznana przez np. ARR, ARiMR, ANR oraz inne organy i instytucje, producentowi rolnemu w okresie 3 lat podatkowych (tj. w roku, w którym został złożony wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych) nie może przekroczyć 15 000 euro.


pdf Warunki uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie (.pdf)

Załączniki:

pdf Wniosek o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie oraz Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę (.pdf)

Dodatkowe strony do wniosku:

pdf Oświadczenia dotyczące sposobu wykorzystania materiału siewnego (.pdf)

pdf Oświadczenie o sposobie wykorzystania działek rolnych, na których został wysiany lub wysadzony materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany (.pdf)

pdf Oświadczenia dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie oraz innych pomocy o charakterze pomocy de minimis (.pdf)

pdf Oświadczenie o obowiązującym roku podatkowym (obrotowym) u wnioskodawcy (.pdf)

pdf Oświadczenie o nieposiadaniu nr NIP (.pdf)

pdf Oświadczenie o łącznej powierzchni działek rolnych, obsianych lub obsadzonych gatunkami roślin uprawnych objętych dopłatami (.pdf)

pdf Oświadczenie w sprawie składu mieszanki materiału siewnego - oświadczenie wypełniane przez nabywcę albo sprzedawcę mieszanki materiału siewnego (.pdf)

pdf Oświadczenie w sprawie mieszanki materiału siewnego sporządzanej we własnym zakresie przez producenta rolnego (.pdf)

pdf Oświadczenie o położeniu upraw rolnych, które uległy zniszczeniu (.pdf)
Źródło
Podlaska Izba Rolnicza
http://pirol.pl

125ml milk

pdf
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: siewnego; materiału; (.pdf); oświadczenie; pomocy; dopłaty; minimis; elitarny; mieszanki; rolnictwie; kwalifikowany; kategorii; sadzenia; tytułu; zużytego; dotyczące; uzyskania; rolnych; ; dzia;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »