Lista odmian zalecanych do uprawy w roku 2014

Zgodnie z Ustawą z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie oraz porozumieniami zawartymi przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych i Stację Doświadczalną Oceny Odmian w Słupi Wielkiej, pełniącą rolę Stacji Koordynującej PDOiR dla województwa wielkopolskiego z Samorządem Województwa wielkopolskiego i Wielkopolską Izbą Rolniczą oraz po zapoznaniu się z opinią Zespołu Wojewódzkiego PDOiR podjąłem decyzję o utworzeniu Listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze naszego województwa (LOZ) na rok 2014 dla odmian pszenicy jarej, jęczmienia jarego, owsa. pszenicy ozimej, żyta ozimego, pszenżyta ozimego, jęczmienia ozimego, rzepaku ozimego oraz ziemniaka.

Podstawą do ustalenia tej listy była analiza wyników doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego w naszym województwie, uzyskanych do sezonu 2012/2013 włącznie. Na powyższej liście znalazły się następujące odmiany:

Zboża ozime

Pszenica ozima

Żyto ozime

Pszenżyto ozime

Muszelka (4)

Stanko (5)

Algoso (4)

Askalon (3)

Brasetto F1 (3)

Borwo (3)

Bamberka (3)

Gonello F1 (3)

Fredro (2)

Fidelius (1)

Palazzo F1 (3)

Borowik (1)

KWS Ozon (1)

SU Skaltio F1 (2)

Mikado (1)

Julius (CCA) (1)

Heltop F1 (1)

 

Jęczmień ozimy

Rzepak ozimy

Karakan (5)

Bogart (4)

Fridericus (3)

Monolit (4)

KWS Meridian (1)

Visby F1 (4)

Antonella (1)

Poznaniak F1 (3)

Henriette (1)

Artoga F1 (1)

 

Gladius F1 (1)

 

DK Exquisite F1 (1)

 

Inspiration F1 (1)

Zboża jare

Pszenica jara

Jęczmień jary

Owies

Tybalt (8)

Victoriana (4)

Breton (5)

Trappe (2)

Iron (2)

Bingo (4)

Kandela (2)

Natasia (2)

Arden (3)

Arabella (2)

Despina (1)

Krezus (3)

Radocha (1)

Ella (1)

 

Izera (1)

 

 

Ziemniak jadalny

Odmiany bardzo wczesne

Odmiany wczesne

Odmiany średniowczesne

Odmiany średniopóźne
i późne

Denar (3)

Cyprian (3)

Satina (3)

Jelly (3)

Lord (3)

Owacja (3)

Tajfun (3)

Zagłoba (2)

Arielle (2)

Vineta (3)

Tetyda (2)

Mondeo* (1)

Viviana (1)

Michalina (2)

Jurek (1)

 

 

 

Bogatka* (1)

 

* rekomendacja wstępna

Ziemniak skrobiowy

Wszystkie grupy wczesności

Kuras (3)

Zuzanna (3)

Glada (3)

Pokusa (2)

Jubilat (2)

W nawiasach podano okres, w którym odmiana znajdowała się na LOZ (liczba lat)

Powyższe odmiany potwierdziły w ostatnich latach w doświadczeniach PDOiR dużą przydatność do uprawy w warunkach naszego województwa. Informacja ta powinna ułatwić rolnikom dokonanie wyboru odmian najbardziej dostosowanych do lokalnych warunków gospodarowania.

Uwagi:

  • Lista odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa (LOZj została sporządzona w oparciu o wieloletnie wyniki doświadczeń odmianowych prowadzonych w ramach Porę/estrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego (PDOiR) w województwie wielkopolskim do roku 2013.
  • Odmiany umieszczone na liście wykazały w ostatnich latach dużą przydatność do uprawy w warunkach naszego województwa i zasługują na znaczący udział w uprawie.
  • Stwierdzona w czasie badań duża wartość tych odmian daje większą gwarancję uzyskania lepszych efektów gospodarczych niż uprawa innych odmian.

 

Źródło
Wielkopolska Izba Rolnicza
http://www.wir.org.pl/

604ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI:  ; odmian; uprawy; odmiany; województwa; zalecanych; ozimego; ; naszego; doświadczalnictwa; odmianowego; ramach; doświadcz;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »