Krajowe regulacje dotyczące wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA)

W dniu 15 grudnia 2014 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów mięsnych wędzonych w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA).

Krajowe regulacje dotyczace wielopierscieniowych weglowodorow aromatycznych WWA 640x380

Przedmiotowe rozporządzenie wdraża do polskiego porządku prawnego przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 1327/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w mięsie wędzonym tradycyjnie i produktach mięsnych wędzonych tradycyjnie oraz w rybach i produktach rybołówstwa wędzonych tradycyjnie (Dz. Urz. UE L 358 z 13.12.2014, str. 13).

Polski akt prawny reguluje m.in. zasady dotyczące informowania powiatowego lekarza weterynarii o zamiarze korzystania z odstępstwa w odniesieniu do limitów WWA dla produktów mięsnych wędzonych tradycyjnie. Od dnia wejścia w życie krajowego rozporządzenia produkty mięsne, do których będą mieć zastosowanie wyższe limity WWA, będą podlegać odrębnemu znakowaniu oraz  będą mogły być umieszczane wyłącznie na rynku krajowym.

Przedmiotowe rozporządzenie w najbliższych dniach zostanie ogłoszone w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Do pobrania:

 

Źródło
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
http://www.minrol.gov.pl/

125ml milk

Krajowe regulacje dotyczace wielopierscieniowych weglowodorow aromatycznych WWA 640x380
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: rozporządzenie; wędzonych; odniesieniu; tradycyjnie; rozporządzenia; mięsnych; dotyczące; dopuszczalnych; grudnia; regulacje; poziomów; będą; krajow;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »