Konferencja Innowacyjne Rolnictwo

– Potrzeba zwiększenia innowacji w sektorze rolno-żywnościowym jest związana z koniecznością pogodzenia kilku, tradycyjnie sprzecznych wyzwań stojących przed sektorem rolnym, tj. zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego, a co za tym idzie wzrostu produktywności, jednak w sposób zrównoważony, zmniejszając przy tym presję na dostępne zasoby, czyli glebę, wodę i powietrze – powiedział podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki podczas zorganizowanej dziś konferencji pt.: Innowacyjne rolnictwo: Kierunki rozwoju i instrumenty finansowania, która odbywała się pod Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Fot. Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki (trzeci od lewej) podczas konferencji pt. Innowacyjne rolnictwo

Fot. Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki (trzeci od lewej) podczas konferencji pt. Innowacyjne rolnictwo

Wiceminister Zarudzki podkreślił, że takie podejście rodzi zapotrzebowanie na innowacyjne rozwiązania, które powinny znaleźć odzwierciedlenie w instrumentarium polityki rolnej, także w budżecie WPR oraz bezpośrednio w praktyce rolniczej.

Współczesny świat i globalna gospodarka stawiają przed rolnikami nowe wyzwania. Dostosowanie polskiego rolnictwa do wymogów Unii Europejskiej oraz osiągnięcie wyższych dochodów z gospodarstwa wymaga od rolników innowacyjnych pomysłów i stałego przestrzegania wymogów środowiskowych – to przekaz, który był podstawą dyskusji panelowych.

Według wiceministra efektywne wykorzystanie funduszy europejskich jest kluczowym zagadnieniem w kontekście prowadzonej polityki rozwojowej państwa.

– Dążymy do tego, aby ogólne cele rozwojowe na obszarach wiejskich były odpowiednio wspierane także ze środków polityki spójności – zaznaczył wiceminister Zarudzki i dodał, że  innowacyjność została silnie wkomponowana także w instrumenty wsparcia PROW 2014-2020.

Głównym instrumentem przyczyniającym się do wdrożenia innowacji w rolnictwie również w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu, jest działanie Współpraca, na które przeznaczono prawie 58 mln euro. Kwestia innowacyjności została także uwzględniona w pozostałych działaniach PROW 2014-2020. W działaniu Współpraca przyjęto model kompleksowego wsparcia tworzenia i funkcjonowania grup operacyjnych na rzecz innowacji oraz realizacji przez te grupy operacji, które prowadzić będą do opracowania nowych i innowacyjnych rozwiązań w zakresie produktów, praktyk, procesów, technologii, metod organizacji i marketingu w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym. Beneficjentami tego działania będą grupy operacyjne na rzecz innowacji. Podsekretarz stanu zaznaczył, że w kontekście efektywnej realizacji działania Współpraca, zasadnicze znaczenie ma wzmocnienie mechanizmów transferu wiedzy i innowacji m.in. poprzez doradztwo.

– System doradztwa rolniczego stanowić będzie ogniwo pośrednie pomiędzy ośrodkami naukowymi, a sferą rolnictwa. Poprzez indywidualne doradztwo, uwzględniające konkretne potrzeby rolników, dostarczana będzie praktyczna i aktualna wiedza sprzyjająca wzrostowi innowacyjności gospodarstw – poinformował Ryszard Zarudzki i dodał, że podjęte też będą działania na rzecz rozwijania wiedzy, umiejętności służb doradczych.

W ramach PROW 2014-2020 przewidziane jest również działanie: Transfer wiedzy i działalność informacyjna. W opinii wiceministra Zarudzkiego realizacja tego działania ma umożliwić zwiększanie bazy wiedzy i innowacyjności na obszarach wiejskich oraz wzmacniać powiązania między rolnictwem i leśnictwem, a badaniami i innowacją.

Wiceminister Zarudzki przedstawił także dodatkowe rozwiązania na rzecz transferu innowacyjnych rozwiązań do praktyki rolniczej. Zaliczył do nich m.in. Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, ósmy program ramowy UE „Horyzont 2020”, Krajowe Inteligentne Specjalizacje, a także strategiczny program BIOSTRATEG.

Celem dzisiejszej konferencji było wskazanie priorytetów polityki rozwoju obszarów wiejskich i instrumentów finansowania innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie. 

Galeria Zdjęć:

 

Źródło
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
http://www.minrol.gov.pl/

125ml milk

Konferencja Innowacyjne Rolnictwo 640x380
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: także; zarudzki; ; innowacji; innowacyjne; działania; innowacyjnych; polityki; rozwoju; rolnictwa; wiejskich; innowacyjności; obszarach; będą; podsekretarz; ryszard; konferencji; wiedzy; r;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »