Komunikat w sprawie problemów z hipoteką na nieruchomości rolnej

W ostatnim czasie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi docierają sygnały, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. poz. 585), niektóre banki zaprzestały udzielać kredytów hipotecznych, których zabezpieczeniem miałyby być nieruchomości rolne.

Fot. Nieruchomość rolna

Fot. Nieruchomość rolna

Przepisy ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2013 r. poz. 707, z późn. zm.) nie stoją na przeszkodzie, aby nieruchomość rolna mogła być obciążona hipoteką dla zabezpieczenia np. kredytu na budowę budynku mieszkalnego. Praktyka stosowana przez niektóre banki jest niezrozumiała z następujących powodów.

1. Zgodnie z art. 68 ust. 2a ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece suma hipoteki na nieruchomości rolnej w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego nie może przewyższać wartości rynkowej tej nieruchomości ustalonej na dzień ustanowienia hipoteki; przepis ten obejmuje również nieruchomości rolne o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha pomimo, że nie podlegają one ograniczeniom w zakresie zbycia (art. 1a pkt 2 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego).

2. Wartość rynkową nieruchomości rolnej ustala sąd na podstawie operatu szacunkowego dołączonego do wniosku o wpis hipoteki, sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami.

3. Rzeczoznawca majątkowy, sporządzając operat szacunkowy bierze pod uwagę szereg czynników m.in. położenie nieruchomości, dostęp do mediów i dróg publicznych, kształt nieruchomości oraz jej otoczenie (w tym czy sąsiednie nieruchomości są zabudowane), a przede wszystkim, jakie będzie jej docelowe przeznaczenie.

4. Nieruchomość rolna, co do której wydano decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, będzie miała wyższą wartość od podobnej nieruchomości, co do której takiej decyzji nie wydano. Jeszcze większą wartość będzie miała nieruchomość rolna, co do której wydano pozwolenie na budowę.

5. Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na nieruchomości rolnej, czy pozwolenia na budowę na nieruchomości rolnej nie powoduje utraty rolnego charakteru takiej nieruchomości do czasu rozpoczęcia na niej realizacji inwestycji, w tym np. budowy domu mieszkalnego, zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę.

6. Argumentacja prezentowana w niektórych publikacjach wskazuje, że w zakresie ustalania zabezpieczeń tzw. kredytów hipotecznych  dopuszczalne było obciążanie nieruchomości rolnej hipoteką, której suma znacznie albo nawet kilkukrotnie przekraczała wartość nieruchomości. Właściwa jest zatem przyjęta regulacja polegająca na tym, że suma hipoteki na nieruchomości rolnej w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego nie może przekraczać wartości rynkowej tej nieruchomości. Zapobiega ona bowiem zaciąganiu przez rolników niedostatecznie zabezpieczonych kredytów, co w przypadku niemożliwości ich spłaty może prowadzić do bankructwa.

Aktualnie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oczekuje na oficjalne stanowisko Związku Banków Polskich w sprawie dotyczącej hipotek na nieruchomościach rolnych. W najbliższym czasie przy współudziale Ministerstwa Sprawiedliwości podjęte zostaną rozmowy z przedstawicielami banków w celu wypracowania rozwiązania zaistniałego problemu.

 

Źródło
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
http://www.minrol.gov.pl/

125ml milk

Komunikat w sprawie problemow z hipoteka na nieruchomosci rolnej 640x380
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:
komentarz
Wara każdemu urzędnikowi od prywatnej właśności rolnika ! proszę planować gospodarowanie ziemią rolną Skarbu Państwa a nie przypisywać "chłopa do ziemi" Cary pieprzone!!!
Victoria Vie | 2016-06-05 22:27:47 | IP: 79.186.214.*
Jakim prawem się urzędnicy wtrącają w to co prywatni rolnicy planują ze swoimi nieruchomościami ziemskimi. Święte prawo własności prywatnej w pierwszej kolejności dotyczy prywatnej ziemi.
Nie po to się w nią inwestuje pieniądze i pracę, żeby byle urzędas miał dużo do powiedzenia na temat jak, komu i za ile może odsprzedać swoje nieruchomości. Wont od własności prywatnej rolników !
Jakim prawem pozbawia się obywatela ze wsi możliwości dysponowania swoim majątkiem ?
Kto pozbawia rolnika prawa stanowienia o swoim życiu? Proszę się zająć ANR a nie prywatnymi ludżmi, rolnicy nie są niepełnosprawni umysłowo!!!
komentarz
@ Komunikat w sprawie problemów z hipoteką na nieruchomości rolnej | Aktualności Rolnicze | NowoczesnaFarma.pl
Gość | 2016-06-01 13:15:08 | IP: 93.175.134.*
Ustawa o obrocie nieruchomościami, spowodowała ograniczenia w zbywaniu nieruchomości, spadek ich cen i mniejsze nimi zainteresowanie. W konsekwencji ograniczy to możliwości kredytowe i inwestycyjne rolników a co za tym idzie znacznie spowolni rozwój obszarów wiejskich i konkurencyjność polskich producentów rolnych wobec już wysoko rozwiniętych producentów z Europy zachodniej.

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: nieruchomości; rolnej; ustawy; nieruchomość; której; wartość; rozwoju; kształtowaniu; rolnego; będzie; ustroju; rolnictwa; sprawie;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »