Komisja Europejska czeka na projekty działań informacyjnych dotyczących Wspólnej Polityki Rolnej (WPR)

W dniu 29 października 2014 r. Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków na realizację działań informacyjnych dotyczących Wspólnej Polityki Rolnej.

Ogólny budżet przewidziany na realizację projektów, które zostaną wybrane do realizacji wynosi 3 miliony euro. Komisji Europejskiej zależy przede wszystkim, aby proponowane działania przybliżały Wspólną Politykę Rolną w jej nowym kształcie wynikającym z reformy uzgodnionej w 2013 roku.

Projekty obejmować mają działania skierowane do dwóch grup docelowych: ogółu społeczeństwa (ze szczególnym uwzględnieniem młodych ludzi na obszarach wiejskich) oraz podmiotów związanych z rolnictwem i obszarami wiejskimi. Projekty ukierunkowane na pierwszą z nich powinny uwzględniać ogólne zagadnienia dotyczące WPR i powinny być skoncentrowane na trzech zasadniczych elementach: bezpieczeństwo żywności, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi oraz rozwój obszarów wiejskich. Celem tych działań będzie informowanie jak największej liczby osób o podstawowych aspektach WPR.

W przypadku projektów ukierunkowanych na drugą grupę docelową Komisja będzie traktować priorytetowo działania skupione na wdrożeniu środków wprowadzanych w ramach niedawnej reformy WPR oraz na szczególnych kwestiach związanych z inicjatywami politycznymi zainicjowanymi po reformie WPR takich jak: rolnictwo ekologiczne.

Zgłaszane projekty powinny w szczególności mieć na celu ułatwienie wyjaśniania, wdrażania
i rozwoju WPR, jak również ułatwienie obywatelom zrozumienia treści i celów tej polityki.

Podmioty, które mogą składać projekty działań informacyjnych i uzyskać wsparcie ze środków UE to m.in.:

- organizacje nienastawione na zysk (prywatne lub publiczne),

- organy publiczne (krajowe, regionalne lub lokalne),

- szkoły wyższe,

- instytucje oświatowe,

- ośrodki badawcze,

- przedsiębiorstwa (np. przedsiębiorstwa sektora środków przekazu i komunikacji).

Podstawowe informacje dotyczące zaproszenia do składania projektów działań informacyjnych ogłoszonego przez Komisję Europejską:

- termin składania wniosków upływa 5 stycznia 2015  r.

- wnioski należy składać bezpośrednio do Komisji Europejskiej.

- wysokość dotacji wynosi od 75 000 EUR do 300 000 EUR na jeden wniosek.

- wysokość współfinansowania ze strony KE wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych oraz wkład ryczałtowy w wysokości 7% łącznych bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych działania.

- wnioskodawca musi być osobą prawną posiadającą siedzibę w państwie członkowskim UE.

- projekty powinny dotyczyć działań informacyjnych, które zostaną zrealizowane w okresie od 1 maja 2015 r. do 30 kwietnia 2016 r.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/index_en.htm

Treść zaproszenia do składania wniosków dostępna jest w serwisie EUR-lex: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2014_383_R_0006&from=EN.

 


Źródło
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
http://www.minrol.gov.pl/

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: działań; projekty; informacyjnych; komisja; składania; powinny; które; środków; działania; dotyczących; europejska; polityki; wspólnej; zaproszenia; związanych; będzie; reformy; ;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »