Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków na działania informacyjne odnoszące się do Wspólnej Polityki Rolnej

Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków na działania informacyjne odnoszące się do Wspólnej Polityki Rolnej. Wnioski należy składać bezpośrednio do Komisji Europejskiej. Termin mija 31 października 2012 r. Dotacje ze środków UE mogą uzyskać osoby prawne (organizacje rolnicze, media, ośrodki naukowe, szkoły, organy władz publicznych) podejmujące działania informacyjne, które będą podkreślać rolę i przydatność WPR jako polityki wspólnotowej UE i zostaną zrealizowane w terminie 01.03.2013r. - 28.02.2014r.

Wysokość wsparcia na dane działanie może wynieść od 100 000 do 500 000 euro. Wkład finansowy Komisji wynosi do 50% łącznych kosztów kwalifikowalnych (w szczególnych wypadkach do 75%). Ogólny budżet w ramach tegorocznego zaproszenia wynosi 3 miliony euro.
Wsparcie mogą uzyskać:

 

  1. projekty mające na celu zapewnienie lepszego społecznego zrozumienia WPR oraz pokazanie wkładu tej polityki w rozwój  inteligentnego, zrównoważonego wzrostu gospodarczego, sprzyjającego włączeniu społecznemu zgodnie ze strategią  „Europa 2020”;
  2. projekty zwiększające świadomość na temat roli WPR w zapewnieniu zdrowej produkcji żywności wysokiej jakości, ochrony środowiska i rozwoju obszarów wiejskich w UE;
  3. projekty wzbudzające zainteresowanie opinii publicznej znaczeniem rolników, rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich dla społeczeństwa poprzez promowanie wielu ról rolnictwa.

Komisja będzie traktować priorytetowo nowatorskie i kreatywne projekty z dziedziny komunikacji społecznej, które będą miały zintegrowany charakter i znaczący zasięg.
Kampanie informacyjne powinny gromadzić różnych partnerów i obejmować kilka działań komunikacyjnych takich jak:
- produkcja i dystrybucja materiałów multimedialnych, audiowizualnych, drukowanych;
- tworzenie narzędzi internetowych i portali społecznościowych ;
- wydarzenia medialne;
- konferencje, seminaria i warsztaty;
- wydarzenia typu „wieś w mieście” – wyjaśniające znaczenie rolnictwa ludności miejskiej;
- wydarzenia typu „otwarte drzwi”- informujące o roli rolnictwa;
- wystawy i punkty informacyjne.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie Komisji Europejskiej:


Źródło
Centrum Doradztwa Rolniczego
http://cdr.gov.pl/

 

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »