JAK WYREJESTROWAĆ ZAGINIONE ZWIERZĘ?

W dniu 7 maja 2020 r. na wniosek rolników z województwa małopolskiego Zarząd KRIR wystąpił do Prezesa ARiMR informację na temat procedur wyrejestrowania owiec wypasanych na pastwiskach w przypadku zaginięcia.

W odpowiedzi ARiMR poinformowała, że wyrejestrowanie zwierzęcia nigdy nie wiąże się z obowiązkiem zwrotu kolczyków do biura powiatowego ARiMR.

Zgodnie z art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt podmiot prowadzący zakład przetwórczy lub spalarnię, który unieszkodliwił zwłoki zwierzęcia niszczy kolczyk pod nadzorem urzędowego lekarza weterynarii w sposób uniemożliwiający jego powtórne wykorzystanie.

W przypadku padnięcia owcy, np. w wyniku zagryzienia przez drapieżniki, posiadacz zwierzęcia obowiązany jest poinformować kierownika biura powiatowego ARiMR o zdarzeniu padnięcia w terminie 7 dni od daty zdarzenia. Zgłoszenia dokonuje się w formie papierowej na formularzu udostępnionym przez ARiMR >>> lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu IRZplus.

W latach 2018/ 2019/ 2020 odnotowano na terenie województwa małopolskiego odpowiednio 1960/ 2240/ 609 sztuk owiec, dla których zgłoszono padnięcie.

ARiMR nie ewidencjonuje przyczyny padnięć zwierząt. W przypadku zaginięcia owcy (w wyniku zadziałania siły wyższej np. zwierzę porwane przez nurt rzeki lub zwierzę ukradzione i in.), gdy nie jest znane posiadaczowi zwierzęcia aktualne miejsce przebywania owcy, posiadacz zwierzęcia obowiązany jest dokonać w terminie 7 dni od daty zdarzenia wybycia zwierzęcia z siedziby stada Zgłoszenia przemieszczenia owiec (z siedziby stada) bez uzupełniania danych dotyczących numeru siedziby stada, do której przemieszczenie nastąpiło.

Zgłoszenia dostępne są w biurach powiatowych ARiMR a wzór formularza udostępniony jest na stronie internetowej ARiMR >>>

Ze względu na wyjątkowy charakter tego typu spraw zgłoszenia można dokonać jedynie w formie papierowej (brak możliwości zatwierdzenia zgłoszenia przez posiadacza zwierzęcia w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu IRZplus).

Uzasadnienie obsługi tego typu zgłoszeń jest absolutnie wyjątkowe i poprzedzone przeprowadzeniem postępowania wyjaśniającego. Warunkiem koniecznym obsługi tego typu zgłoszeń jest udowodnienie, że niemożliwe jest ustalenie miejsca, gdzie zwierzę zostało przemieszczone.

W latach 2018/ 2019/2020 odnotowano na terenie województwa małopolskiego odpowiednio 312/ 6/0 sztuk owiec, dla których przeprowadzone postępowania wyjaśniające uzasadniały przemieszczenie owiec bez odnotowania numeru siedziby stada, do której zwierzęta zostały przemieszczone.

W każdym przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, błędu lub braku na zgłoszeniu, obowiązkiem pracowników biur powiatowych ARiMR jest wszczęcie postępowania wyjaśniającego.

W ramach postępowań wyjaśniających zbierane są wszelkie dokumenty mogące potwierdzić zgłaszane zdarzenie.

W przypadku zgłoszenia zaginięcia zwierzęcia, jeśli posiadacz stwierdza, że zwierzę zaginęło z powodu ataku wilków, dokumentem takim może być np. kopia wniosku o odszkodowanie złożonego do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o odszkodowanie z tytułu szkody wywołanej przez wilki, natomiast w przypadku, gdy zgłaszanym powodem przemieszczenia owcy jest kradzież, dokumentem takim jest dokument potwierdzający złożenie zawiadomienia na policję.

Ponadto ARiMR wdrożyła procedury aktualizacji stanu stada na podstawie danych zawartych w dokumentach z kontroli przeprowadzonej na miejscu w siedzibie stada przez inspektorów terenowych ARiMR lub  organ Inspekcji Weterynaryjnej. W latach 2018/2019/2020 odnotowano na terenie województwa małopolskiego odpowiednio 887/940/ 178 sztuk owiec, które zostały usunięte ze stanu siedzib stad na podstawie wyników kontroli.

Źródło: KRIR

 

 

 Źródło
 Lubuska Izba Rolnicza
 http://lir.agro.pl/

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: zwierzęcia; przypadku; zgłoszenia; formie; siedziby; województwa; małopolskiego; zwierzę; owiec; ; odnotowano; latach; odpowiednio; terenie; posiadacz; postępowania; elektronicznej; zgłosz;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »