Artykuł o Tematyce EkologicznejEkologiczne rolnictwo, hodowla ślimaków - nowość na polskim rynku!

wyleg eko slimaki SnailsGarden 1Miło nam poinformować, że nasza siostrzana farma Bio Partners SG prowadzona przez Prezes firmy P.P.H.U Eko Snails Garden - Mariola Piłat Skalmowska, otrzymała na kolejny rok certyfikat ekologicznej hodowli ślimaków śródziemnomorskich. Certyfikaty wydawane są tylko na rok. Za każdym razem trzeba przejść restrykcyjny proces kontrolny aby uzyskać ponowne zaświadczenie.

Jest to swoista rewolucja w hodowli i chowie ślimaków do przetwórstwa. To doskonały start dla rolników z całej Polski, są już normy hodowlane i ekologiczne ślimaki reprodukcyjne do rozpoczęcia hodowli.

Na program certyfikacji składają się standardy, kontrole i certyfikacja. Certyfikowane gospodarstwa i przetwórnie i hurtownie mogą wprowadzać do obrotu produkty oznakowane jako wytworzone metodami ekologicznymi. Certyfikat niezależnej jednostki certyfikującej stanowi dla rolnika, wytwórcy lub handlowca poświadczenie działalności ekologicznej, a dla konsumenta gwarancję wiarygodności.

Ślimak hodowlany ratuje od wyginięcia populację winniczka pozyskiwanego do tej pory w Polsce z natury. Dodatkowym plusem hodowli ślimaka jest to, że mając niewielki areał ziemi, ten rodzaj hodowli już jest opłacalny i przynosi zyski. Hodowla ślimaka ma tę przewagę nad innymi znanymi w Polsce hodowlami (świnie, drób itp.), że zajmuje niewielką powierzchnię, nie wymaga dużych nakładów finansowych, utrzymana w odpowiednich warunkach sanitarnych nie jest uciążliwa zapachowo oraz nie wiąże się z dużym wysiłkiem fizycznym.


Zasady chowu w gospodarstwie ekologicznym

Producenci zajmujący się chowem ślimaków podlegają wymaganiom zawartym w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 oraz Rozporządzeniu Rady (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli. Postanowienia dodatkowe, stanowiące uzupełnienie do wymagań zawartych w ww. rozporządzeniach są następujące:

Pochodzenie zwierząt

Zasady produkcji mają zastosowanie do następujących gatunków:
-Helix pomatia- winniczek
-Helix aspersa aspersa- ślimak mały szary( Muller)
-Helix aspersa maxima- ślimak duży szary


W gospodarstwach zajmujących się ekologiczną hodowlą ślimaków, rozmnażane są ślimaki pochodzące z hodowli ekologicznych. Jednak, w przypadku, gdy stado tworzone jest po raz pierwszy, ślimaki pochodzące z hodowli nieekologicznej mogą zostać wprowadzone do gospodarstwa w celach rozpłodowych, jedynie wówczas, gdy dane gospodarstwo nie dysponuje wystarczającą liczbą ślimaków z hodowli ekologicznej. Ślimaki mogą być wprowadzone do gospodarstwa do 10-ego dnia życia.

W przypadku odnawiania stada, do gospodarstwa może być wprowadzone każdego roku do 20% sztuk, nie pochodzących z hodowli ekologicznej, licząc w odniesieniu do stada podstawowego. Jeśli ślimaki przeznaczone do reprodukcji, niepochodzące z hodowli ekologicznej są wprowadzane do gospodarstwa, to mogą zostać uznane za ekologiczne po przejściu określonego poniżej okresu konwersji.


Pomieszczenia inwentarskie i praktyki hodowlane
Hodowla ślimaków w ramach rolnictwa ekologicznego powinna być zgodna z wymaganiami danego gatunku, zapewniając swobodę poruszania się i komfort oraz w możliwie największym stopniu być podobna do naturalnych warunków życia. Zaleca się, by odbywała się ona na obszarach położonych na wolnym powietrzu, ewentualnie w szklarniach, zaś liczba zwierząt powinna być ograniczona. Hodowla ślimaków, poza okresami reprodukcji, hibernacji i inkubacji, odbywają się wyłącznie wewnątrz budynku jest zabroniona. Niemniej jednak, w przypadku niesprzyjających warunków klimatycznych, zagrażających zwierzętom, ślimaki mogą zostać tymczasowo przeniesione do budynku.

Maksymalna obsada w okresie reprodukcji to 30 szt. na jeden metr kwadratowy.
Maksymalna obsada w okresie tuczu to 300 szt. na jeden metr kwadratowy.

Pod nieobecność ślimaków i w trakcie przerwy sanitarnej budynku, dozwolone jest zastosowanie produktów do czyszczenia i dezynfekowania zgodnie z zał. VII Rozporządzeniu Rady (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. W okresie reprodukcji, czyszczenie jest wykonywane za pomocą wody pod ciśnieniem.

Zewnętrzne parki hodowlane/ przestrzenie na wolnym powietrzu
Zewnętrzne parki hodowlane/ przestrzenie na wolnym powietrzu powinny być położone na gruntach o statusie ekologicznym, stale pokrytych, aby jednocześnie zapewnić ślimakom pożywienie, cień i odpowiednią wilgotność. Wilgotność może być utrzymywana także poprzez spryskiwanie wodą parków hodowlanych/przestrzeni na wolnym powietrzu. Parki hodowlane/przestrzenie na wolnym powietrzu muszą być tak skonstruowane, aby izolowały poszczególne partie ślimaków. W tym celu, można zastosować siatki(wbite w ziemię), ogrodzenia lub wszelkie inne produkty naturalne.

Obowiązkowe jest wprowadzenie przerwy sanitarnej pomiędzy dwoma grupami ślimaków, pozwalające na odnowienie roślinności chyba, że wdrożony rozdział zapewnia obszary, które są pokryte roślinnością . W takim przypadku należy udokumentować produkcję partii ślimaków na poszczególnych obszarach parków hodowlanych/przestrzeni na wolnym powietrzu. Schronienia dla poruszających się ślimaków są skonstruowane z materiałów nieprzetworzonych i naturalnych.

Pasze i żywienie zwierząt

Ślimaki powinny być karmione pokarmem pochodzącym z gospodarstwa lub produktami pochodzącymi z innych gospodarstw ekologicznych, zwłaszcza tych pochodzących z tego samego regionu.

Wprowadzenie do dawki żywieniowej pasz pochodzących z produkcji w okresie konwersji jest dozwolone na warunkach przewidzianych w art. 21 Rozporządzeniu Rady (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008r. dopuszczone jest stosowanie materiałów paszowych zgodnych z zał. V do Rozporządzeniu Rady (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008r. oraz dodatków paszowych stosowanych w żywieniu zwierząt zgodnie z zał. VI do Rozporządzeniu Rady (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r.
Żywienie ślimaków powinno opierać się głównie na wypasaniu na trawie w parkach hodowlanych/przestrzeniach na wolnym powietrzu oraz na mieszankach zbóż, roślin oleistych, białkowych, podawanych w formie mączki, granulatu lub maceratów. Niniejsze pokarmy powinny być umieszczone na powierzchniach umożliwiających kontrole ich stanu lub ich ewentualne usunięcie w przypadku nieskonsumowania ich przez ślimaki lub pojawienia się pleśni.

Profilaktyka i opieka weterynaryjna
Zapobieganie chorobom opiera się na doborze gatunków, praktykach zarządzania hodowlą, wysokiej jakości pokarmów dla zwierząt oraz doświadczeniu, przy czym liczy się również adekwatna gęstość obsady w hodowli oraz odpowiednie dostosowanie pomieszczeń w celu zapewnienia prawidłowych warunków higienicznych. W zakresie profilaktyki i opieki weterynaryjnej zastosowanie mają przepisy art. 24 Rozporządzeniu Rady (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r.


Identyfikacja zwierząt
Identyfikacja ślimaków odbywa się na podstawie oznakowania partii. Identyfikacja pochodzenia ma miejsce przy rozporządzeniu hodowli danej partii. W uzupełnieniu do informacji jakie należy zawrzeć w ewidencji zwierząt gospodarskich zgodnej z art. 76 Rozporządzeniu Rady (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. z daną partią ślimaków związane są następujące informacje:
-oznaczenie parku hodowlanego/przestrzeni na wolnym powietrzu stanowiącej schronienie dla partii:
-data umieszczenia w parku hodowlanym
-data lub daty zbioru ślimaków.

Certyfikacja
Produkty ekologiczne muszą posiadać certyfikaty, które stanowią poświadczenie ich ekologicznego pochodzenia i przetwarzania. Certyfikaty są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem raz na rok, po uprzedniej kontroli gospodarstwa lub przetwórni przez jednostkę certyfikującą i są ważne na terenie Unii Europejskiej.

Firma EKO SNAILS GARDEN to największa rodzinna firma zajmującą się produkcją kawioru białego i przetwórstwem ślimaków jadalnych ŚRÓDZIEMNOMORSKICH (mięsnych - hodowlanych) na skalę Polski a nawet Europy. Producent polskich kremów kosmetycznych na bazie czystego śluzu ślimaka. Przedsiębiorstwo Eko Snails Garden to firma cateringowa wszystkich wyrobów ze ślimaków i pełnej gamy sprzętu gastronomicznego do ich konsumpcji. Największy w Polsce dystrybutor naturalnych pasz dla ślimaków oraz lider w produkcji świeżych ślimaków śródziemnomorskich. Jedyny w Polsce producent ślimaków mięsnych ekologicznych, potwierdzonych EUROPEJSKIM certyfikatem PL-EKO-09/2383/15

www.biopartners.snailsgarden.com

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:
komentarz
@ Ekologiczne rolnictwo, hodowla ślimaków - nowość na polskim rynku! - NowoczesnaFarma.pl
http://hodowlaslimakow.eu | 2016-12-21 09:10:00 | IP: 78.10.192.*
Wszystkich zaintersowanych hodowlą ślimaków zapraszam na forum hodowców: http://hodowlaslimakow.eu
komentarz
@ Ekologiczne rolnictwo, hodowla ślimaków - nowość na polskim rynku! - NowoczesnaFarma.pl
Gość | 2016-12-20 06:20:54 | IP: 78.10.48.*
List intencyjny - Zakład Przetwórstwa ślimaków P.P.H.U EKO SNAILS GARDEN poszukuje chętnych z całej Polski - http://www.snailsgarden.com/images/artuk/20161219/List_intencyjny_SnailsGarden_slimaki.jpg

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

125ml milk

wyleg eko slimaki SnailsGarden 1
TAGI: ślimaków; hodowli; rozporządzeniu; wolnym; września; gospodarstwa; produkcji; ślimaki; ekologiczne; zwierząt; ekologicznej; hodowla; okresie; polsce; przypadku; zosta;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »