Charakterystyka odmian kukurydzy najlepiej plonujących w 2016 roku

W Polsce kukurydza pod względem zasiewów zajmuje drugie miejsce po pszenicy, ale ze względu na wyższą wydajność zbiera się około 30 %ziarna więcej. Areał uprawy kukurydz to około 1,2 mln ha. Z tego mniej więcej połowę zbiera się na kiszonkę i połowę na ziarno. Średni plon według IERiGŻ PIB wyniósł w 2016 roku 6,87 t z ha. Plony  były zróżnicowane w różnych rejonach kraju i zależały między innymi od uprawianej odmiany. Odmiany kukurydzy charakteryzują się zróżnicowaniem cech rolniczych, dlatego warto przed podjęciem decyzji o wyborze odmiany zapoznać się z ich charakterystyką oraz wybrać odpowiednią odmianę do warunków glebowych i klimatycznych w gospodarstwie. Spośród odmian oferowanych przez producentów są takie które wyraźnie lepiej plonują (nawet o 15-20%) i warto je wybrać do uprawy. Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w ramach programu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego (PDOiR) podał wyniki plonowania odmian kukurydzy w roku 2016.

Publikacja COBORU uwzględnia wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych wpisanych do Krajowego rejestru (KR), jak również te, które pochodzą ze Wspólnotowego katalogu odmian (CCA) i zostały włączone do doświadczeń PDO na podstawie wyników doświadczeń rozpoznawczych .

COBORU opublikował także wyniki plonowania odmian w doświadczeniach rozpoznawczych, które nie są wpisane do Krajowego rejestru w Polsce , ale znajdują się we Wspólnotowym katalogu odmian roślin rolniczych (CCC), zostały zgłoszone przez zainteresowane firmy i znajdują się w ich ofercie.

Poniżej przedstawiono odmiany, które charakteryzowały się większą wydajnością suchego ziarna w badaniach porejestrowych w badaniach COBORU. Wyniki plonowania podzielono na trzy klasy wczesności : odmiany wczesne, średniowczesne i średniopóźne.

Wzorcem dla badanych odmian były średnie uzyskane plony wszystkich badanych odmian w danej grupie wpisanych do Krajowego rejestru oraz tych z CCA, które zostały włączone do do- świadczeń PDO. Dla odmian wczesnych wynosił 121,6 dt/ha, średniowczesnych 128,4 dt/ha i średniopóźnych 131,9 dt/ha.

Dane te mogą być pomocne przy podjęciu decyzji o wyborze odmiany kukurydzy uprawianej na ziarno w następnym roku. Przy wyborze odmiany przeznaczonej na ziarno powinniśmy kierować się nie tylko odpowiednią wczesnością, wysokością i stabilnością plonowania w każdych warunkach uprawowych na przestrzeni kilku ostatnich lat, ale także odpornością na patogeny, suszę oraz wylegania. Możemy się spodziewać, że odmiany, które plonowały stabilnie w latach o zmiennych warunkach pogodowych  będą plonowały lepiej.

Uzyskane wyniki mogą jednak być zmienne w zależności od: lokalizacji, rodzaju gleby, zastosowanej agrotechniki oraz przebiegu warunków pogodowych w danym roku. Dlatego  nie można traktować ich jako pewnego rezultatu, który zostanie osiągnięty w każdych warunkach glebowych i klimatycznych.

Odmiany wczesne

Wzorcem dla kukurydzy na ziarno odmian wczesnych był średni plon wszystkich odmian badanych w grupie wczesnej i wynosił  121,6 dt/ha o wilgotności 14%. Średnia wilgotność podczas zbioru 23,8%.

Tab: Odmiany o najwyższym plonie.

                 Hodowcy i odmiany

Plon ziarna przy 14% wody

Wilgotność przy zbiorze

dt/ha

w % średniej grupy

%

Średnie grupy wczesności

121,6

100

23,8

hodowcy

odmiany

 

 

 

Syngenta Crop Prot.

SY Werena

134,2

110

24,7

KWS Saat SE

Kwintus

126,4

104

23,9

Freiherr von Moreau Saatzucht GmbH

Farmplus CCA

125,3

103

24,0

Maisadour Semences

MAS17G CCA

119,8

99

25,2

KWS Saat SE

Silvinio

118,8

98

24,4

Limagrain Europe

LG30179

114,5

94

21,6

Maisadour Semences

MAS 15P

111,9

92

22,7

SY Werena  Odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); FAO  230; przydatna do użytkowania na ziarno. Ziarno typu Flint. Odmiana toleruje wczesne siewy i gleby wolniej nagrzewające się wiosną, doskonała na wcześniejsze zbiory, wysoki plon ziarna stabilny w zmiennych warunkach pogodowych, wysoka zawartość skrobi, wysokie rośliny o dużej biomasie.

Tę odmianę można uprawiać na wszystkich kompleksach glebowych. Obsada 85-95 tys. ziarna na 1 ha. Dzięki wyjątkowo dużej i dobrze zaziarnionej kolbie zajmuje czołowe miejsce w swojej grupie. Sprawdza się na słabszych glebach. W 2016 roku dała plon ziarna: 126 dt/ha (średnia dla całej Polski).

Kwintus  Odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC); FAO Z 220 K 230; przydatna do użytkowania na ziarno i kiszonkę. Typ ziarna pośredni Flint-Dent. Ziarno typu pośredniego pomiędzy szklistym i zębokształtnym. Może być uprawiana na stanowiskach bardzo zimnych, zimnych, optymalnych i suchych.  Początkowy szybki rozwój. Wysokość roślin średnia do wysokiej. Długo utrzymuje zielone rośliny. Ziarno szybko oddaje wodę, doskonale się omłaca (mało ziaren pokruszonych). Najwyższy plon suchego ziarna w grupie wczesnej, w doświadczeniach rejestracyjnych COBORU, w latach 2014-2015 – dał najwyższy plon suchego ziarna w grupie wczesnej: 95 dt/ha (14% wilgotności) i o wilgotności ziarna podczas zbioru – 23,9%. Rośliny dość niskie, w typie ziarnowym o dużej odporności na wyleganie. Udział rdzenia w masie kolby średni. Kolby bardzo grube i zwykle w pełni zaziarnione na szczycie. Ma dość dużą odporność na fuzariozę kolb i głownię kolb, mniejsza odporność na fuzariozę łodyg. Dość dobry wigor roślin w początkowej fazie wegetacji; po dojrzeniu ziarna liście i łodygi zasychają. Odmiana przydatna do uprawy na ziarno w całej Polsce.

Farmplus  Mieszaniec pojedynczy; FAO - Z220, K 240. Może być uprawiana na kiszonkę, ziarno i biogaz. Polecana na wszystkie standardowe stanowiska uprawy oraz na stanowiska słabsze. Jest odmianą o dużej odporności na fuzariozę łodyg i liści, a także na fuzariozę kolb. Rośliny wykazują wysoki efekt Stay-Green. Zalecana obsada roślin na ziarno na stanowiskach słabszych 8 roślin/m2, na średnich 8-9 roślin/m2 i na stanowiskach ciężkich 9 roślin/m2.

MAS17G  Mieszaniec pojedynczy;  FAO-Z 230, K 240 Ziarno typu Flit-Dent. Bardzo wysoki potencjał plonowania. Rośliny średnio wysokie, kolby długie, wyrównane, wcześnie rozpoczyna kwitnienie gwarantując zbiór o niskiej wilgotności, liczba rzędów w kolbie 14, liczba ziaren w rzędzie 30-34, masa tysiąca ziaren 300-320 gram. Zalecana gęstość siewu na glebach bardzo dobrych 90 tys ziaren/ha, na dobrych 85 tys/ha i słabszych 80 tys/ha. Szybkie tempo oddawania wody. Odmiana  dość odporna na fuzariozę kolb i tolerancyjna na wyleganie łodyg.

Silvinio  FAO; Z 210, K 200 Typ ziarna pośredni Flint-Dent. Odmiana wczesna ziarnowa, najwyższa ocena w plonie ziarna w wynikach niemieckich. Wysoki potencjał plonowania na ziarno w połączeniu z wczesnością dojrzewania. Średniowysoka roślina z niewysoko osadzonymi kolbami typu flex, dojrzewa równolegle z ziarnem. Przeciętne wymagania glebowe, bardzo stabilne plony i bardzo dobra omłacalność. Rozwój początkowy roślin bardzo szybki. 

LG30179  Odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); FAO 210, przydatna do użytkowania na ziarno. Mieszaniec pojedynczy o typ ziarna flint/dent. Odmiana w trakcie rejestracji w Polsce i EU. Stanowisko w uprawie, od słabszych stanowisk w dobrej kulturze. Norma wysiewu: dobre stanowisko 80-85 tys. nasion /ha, słabsze  75-80 tys./ha. Bardzo duży potencjał plonowania na ziarno w grupie odmian wczesnych. Niskie koszty suszenia, wysoki plon ekonomiczny . Bardzo dobra odporność na wyleganie. Po zbiorze ziarna możliwość siewu zbóż ozimych.

MAS 15P  Mieszaniec trójliniowy. Bardzo wczesny mieszaniec FAO 210. Typ ziarna Flint-Dent, kolby Fix. Udaje się na różnych rodzajach gleb. Rośliny niskie. Krótki okres wegetacji co pozwala na wczesny zbiór i niską wilgotność ziarna (szybkie oddawanie wody). Tolerancyjna na wyleganie łodygowe. Dość odporna na fuzariozę kolb. Zalecana obsada roślin na stanowiskach bardzo dobrych 95 tys. /ha, na średnich 95 tys./ha, słabszych 85 tys./ha.

Odmiany średniowczesne

Wzorcem dla kukurydzy na ziarno odmian średniowczesnych był średni plon wszystkich odmian badanych w grupie średniowczesnej i wynosił 128,4 dt/ha o wilgotności 14%. Średnia wilgotność podczas zbioru 24,2%.

Tab: Odmiany o najwyższym plonie.

Hodowcy i odmiany

Plon ziarna przy 14% wody

Wilgotność przy zbiorze

dt/ha

w % średniej grupy

%

Średnie grupy wczesności

128,4

100

24,2

hodowcy

odmiany

 

 

 

Freiherr von

 Moreau Saatzucht

GmbH

Farmfire  CCA

138,3

108

25,8

Euralis Semences

ES Asteroid

138,2

108

25,5

Euralis Semences

ES Zorion

135,8

106

24,6

Saatbau Linz eGen

Sativo

131,3

102

24,6

Euralis Semences

ES Constellation

131,0

102

23,6

KWS Saat SE

Acropole

130,7

102

25,4

Freiherr von

Moreau Saatzucht

 GmbH

Farmezzo

130,6

102

24,7

KWS Saat SE

Carolinio  KWS

129,0

101

23,3

KWS Saat SE

Rivaldinio KWS

128,3

100

24,3

HR Smolice

SM Jubilat

128,2

100

23,8

Euralis Semences

ES Meteorit

127,0

99

23,5

KWS Saat SE

Ambrosini

125,7

98

25,0

Maisadour

Semences

MAS 20P

124,6

97

25,0

KWS Saat SE

Ricardinio

124,5

97

22,8

Euralis Semences

ES Abakus

124,5

97

23,6

Limagrain Europe

LG30215

124,2

97

23,5

HR Smolice

SM Hetman

119,5

93

23,3

Maisadour

Semences

MAS 20S

118,9

93

24,1

 

Charakterystyka odmian które wydały plon powyżej średniej w grupie

Farmfire CCA  Mieszaniec pojedynczy FAO Z 230 . Odmiana może być uprawiana na kiszonkę, ziarno i biogaz. Przeznaczona na wszystkie standardowe stanowiska również  słabsze. Na słabszych stanowiskach zalecana jest mniejsza obsada roślin, nawet 7/m²,na stanowiskach średnich 8-9 roślin/m2, na ciężkich 9 roślin/m2. Wysoka stabilność plonowania, bardzo dobra zdrowotność liści, odporność na fuzariozę liści, łodyg i kolb.

ES Asteroid  Mieszaniec pojedynczy (SC), średniowczesny, FAO 240. Odmiana z grupy Tropical Dent. Plon ziarna bardzo duży. Typ ziarna zbliżony do zębokształtnego. Tworzy wysokie rośliny. Udział rdzenia w masie kolby nieco poniżej średniego. Dość duża odporność na fuzariozę kolb i głownię łodyg. W początkowej fazie wegetacji wigor roślin średni, po dojrzeniu ziarna, liście i łodygi zasychają. Wysoki potencjał plonowania, zdrowotność dobra. Łatwo oddaje wodę przy dosuszaniu. Odmiana mało podatna na wyleganie.

ES Zorion  Odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC), FAO 240, przydatna do użytkowania na ziarno. Plon ziarna duży. Ziarno typu pośredniego pomiędzy szklistym i zębokształtnym. Rośliny średniej wysokości. Ma dość korzystną strukturę kolb (udział rdzeni poniżej średniej). Rośliny o dość  dużej odporność na fuzariozę (łodyg i kolb) i głownię łodyg. Średni wigor roślin w początkowej fazie wegetacji; w fazie dojrzałego ziarna, liście częściowo pozostają zielone.

Sativo  FAO: 250. Wykorzystanie: ziarno, kszonka, CCM. Termin siewu: 20 kwietnia-5 maja (temperatura gleby 8-10°C). Bardzo dobre rezultaty w produkcji CCM. Bardzo dobry wczesny wigor. Wysoka tolerancja na omacnicę prosowiankę. W badaniach rozpoznawczych COBORU Sativo uzyskało najlepszy plon ziarna w latach 2013-14. Wysokie rośliny powyżej 3m umożliwiają wykorzystanie odmiany do produkcji biopaliw. Rośliny o bardzo dobrym wczesnym wigorze, wybitnej tolerancji na głownię guzowatą, omacnicę prosowiankę oraz fuzariozę kolb.

ES Constellation  Mieszaniec pojedynczy (SC). Odmiana średniowczesna, FAO 240-250. Ziarno typu Dent/ Flint. Odmiana z grupy Tropical Dent. Plon ziarna duży. Ziarno typu pośredniego pomiędzy szklistym i zębokształtnym. Szybkie dosychanie ziarna. Rośliny wysokie. Udział rdzenia w masie kolby nieco poniżej średniego. Odmiana mało podatna na wyleganie. Dość duża odporność na fuzariozy a mniejsza odporność na głownię kukurydzy na łodygach. Słabszy wigor roślin w początkowej fazie wegetacji. W okresie dojrzałości ziarna liście częściowo utrzymują zieleń (stay green).

Acropole  Odmiana (TC), wczesność na pograniczu grupy średniowczesnej i średniopóźnej, FAO 250-260. Plon ziarna duży. Ziarno typu pośredniego pomiędzy szklistym i zębokształtnym. Tworzy wysokie rośliny. Udział rdzenia w masie kolby nieco poniżej średniego. Odporność na fuzariozy średnia. Dobry wigor roślin w początkowej fazie wegetacji; po dojrzeniu ziarna liście i łodygi zasychają.

Farmezzo  Mieszaniec pojedynczy. Odmiana (SC), średniowczesna, FAO Z 220. Ziarno typu pośredniego pomiędzy szklistym i zębokształtnym. Plon ziarna duży. Rośliny średniej wysokości. Udział rdzenia w masie kolby nieco poniżej średniego. Może być uprawiany na ziarno, kiszonkę i biogaz. Odmiana przeznaczona na wszystkie stanowiska glebowe – nie wymagająca pod względem stanowiska. Bardzo wysoka zawartość energii i skrobi, wysoki plon ziarna. Odporność na fuzariozę łodyg i liści średnia, na fuzariozę kolb wysoka. Dość duża odporność na głownię łodyg. Średni wigor roślin w początkowej fazie wegetacji, po dojrzeniu ziarna liście i łodygi zasychają.

Carolinio KWS  Odmiana trójliniowa (TC), FAO 240/230-240. Typ ziarna pośredni pomiędzy szklistym i zębokształtnym. Przeznaczona do uprawy na ziarno i kiszonkę. W uprawie na ziarno odmiana średniowczesna. Odmiana o  dużym potencjale plonowania. Udział rdzenia w masie kolby nieco powyżej średniej. Rośliny średnio wysokie, o średniej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę kolb duża, na fuzariozę łodyg i głownię guzowatą kukurydzy średnia, na omacnicę prosowiankę średnia do dużej. Odmiana charakteryzuje się silnym wigorem wzrostu w początkowej fazie wegetacji. W fazie dojrzałości zbiorczej ziarna, liście i łodygi zasychają.

Rivaldinio KWS  Typ odmiany (SC). Typ ziarna Flint-Dent. FAO ziarno 220 kiszonka 230.

Odmiana może być uprawiana na ziarno i kiszonkę. Wysoki i stabilny plon ziarna w doświadczeniach wstępnych i rejestracyjnych COBORU oraz w doświadczeniach łanowych KWS. Bardzo dobrze oddaje wodę z ziarna przed zbiorem - otwarte koszulki kolby. Dedykowana do uproszczonych systemów uprawy ze względu na wysoką tolerancję na patogeny grzybowe wywołujące choroby liści, wysoka odporność na wyleganie korzeniowe i Fusarium spp. W użytkowaniu na kiszonkę ponad 56% udziału plonu kolb w plonie ogólnym SM. Odmiana bardzo przydatna w uproszczonych systemach uprawy gleby.

ES Abakus  Mieszanie trójliniowy (TC), klasyczny mieszaniec ziarnowy. Bardzo wysoki plon ziarna Świetne oddawanie wody z ziarna. Genetyka Tropical Dent. 

Nowy mieszaniec na polskim rynku, zarejestrowany w Polsce w 2015 roku. Należy on do nowoczesnej grupy odmian z nowego i innowacyjnego programu hodowlanego Tropical Dent Wykorzystano w nim linie materiałów dentowych dla zapewnienia maksymalnego efektu heterozji w zakresie plonu i jego stabilności. Posiada duże podobieństwo w rozwoju do klasycznych odmian flintowych, ale o wiele lepszym stopniu dojrzewania (dry down) na polu. Dzięki większemu udziałowi puli genowej pochodzącej z linii dentowych wyróżnia się wysokim plonowaniem w grupie odmian wczesnych. Wysoki i stabilny potencjał plonowania ziarna, szybkie dojrzewanie i oddawanie wody, kapitalna omłacalność, niski udział połamanego ziarna, wyśmienita odporność na wyleganie. Odmiana polecana szczególnie na stanowiska zagrożone suszą.

ES Meteorit  Odmiana (SC), średniowczesna, FAO 240. Plon ziarna duży. Ziarno typu pośredniego pomiędzy szklistym i zębokształtnym. Wysokość roślin poniżej średniej. Udział rdzenia w masie kolby nieco poniżej średniego. Dość duża odporność na fuzariozę kolb, głownie kukurydzy i omacnice prosowiankę. Średni wigor roślin w początkowej fazie wegetacji. W fazie dojrzałego ziarna liście częściowo pozostają zielone.

Odmiany średniopóźne

Wzorcem dla kukurydzy na ziarno odmian średniopóźnych był średni plon wszystkich odmian badanych w grupie średniopóźnej  i wynosił  131,9 dt/ha  o wilgotności 14%. Średnia wilgotność podczas zbioru 25,4%.

Tab: Odmiany o najwyższym plonie.

Hodowcy i odmiany

Plon ziarna przy 14% wody

Wilgotność przy zbiorze

dt/ha

w % średniej grupy

%

Średnie grupy wczesności

131,9

100

25,4

hodowcy

odmiany

 

 

 

Euralis

 Semences

ES Gallery  CCA

144,1

109

25,8

Monsanto

 Techn.

 LLC

DKC3623

137,8

104

24,9

Caussade

Semences

Herkuli CS  CCA

134,5

102

26,5

Monsanto

 Techn.

 LLC

DKC3939  CCA

133,9

102

26,0

Caussade

Semences

Codigip

131,7

100

26,1

RAGT 2n

RGT Conexxion CCA

131,2

99

25,2

RAGT 2n

RGT Provexx  CCA

129,2

98

25,6

Syngenta Crop

 Prot.

SY Enigma

126,8

96

24,2

KWS Saat SE

Ronaldinio

117,6

89

24,5

Charakterystyka odmian które wydały plon powyżej średniej w grupie

ES Gallery  CCA Mieszaniec pojedynczy (SC). Ziarno typu  Dent. Odmiana z grupy Tropical Dent. Wysoka wydajność bioetanolu. Dobra zdrowotność roślin i ziarna. Odmiana zarejestrowana Francja, Austria 2012roku w Katalogu Unjnym. Dobry wczesny wigor. Mało podatna na wyleganie. W bardzo małym stopniu  podatna na Fuzariozę.

DKC3623  Mieszaniec dwuliniowy (SC), ziarno typu Dent. Stanowisko glebowe średnie do najlepszych. Rośliny wysokie. Najważniejsze cechy: stabilne plony w różnych warunkach klimatycznych i glebowych,dobry wigor wiosenny.  W końcowej fazie dojrzewania ekspresowo oddaje wodę (DRY-DOWN). Przy wykorzystaniu na kiszonkę wysoki plon suchej masy z wysoką zawartością skrobi i dobrą strawnością włókna, tolerancja na fuzarium kolb i helminthosporium.

Norma wysiewu na ziarno: odpowiednia ilość wody - 8,5 szt/m2, niedobór - 7,5 szt/m2.

Herkuli CS CCA  Mieszaniec pojedynczy, ziarno typu dent-flint. Rośliny średnio wysokie Przeznaczenie: ziarno wysokiej jakości kiszonka, dodatkowe przeznaczenie: biogaz bioetanol.  Masa tysiąca nasion - 325 g, 35 ziaren w rzędzie, 14 rzędów w kolbie. Najwyżej plonująca odmiana w Polsce w badaniach PDO - porejestrowych (średnia z 18 stacji COBORU). W 2014 roku z wynikiem 107 % wzorca i plonem 131,1 dt/ha. Najwyżej plonująca odmiana w Polsce na 104 badane odmiany. W oficjalnych badaniach rozpoznawczych COBORU/PZPK, w 2012 roku z wynikiem 112 % wzorca i plonem 140,8 dt/ha. Szybki, dynamiczny rozwój początkowy. Imponująco wysokie plony ziarna nawet na słabszych stanowiskach. Wysoka zawartość skrobi oraz bardzo dobra strawność liści i łodyg pozwala uzyskać doskonałą jakościową kiszonkę. Wysoka tolerancja na choroby z rodzaju Fusarium

DKC3939  CCA Odmiana średniopóźna FAO 270-280, uprawiana na  ziarno. Jest to mieszaniec o ziarnie typu dent. Wyróżnia się bardzo wysokim plonem. Wytwarza silny system korzeniowy przez co dobrze znosi okresowe niedobory wody. Bardzo dobrze znosi stresowe warunki. Cechuje się wysoką tolerancją na fuzariozę kolb. Wykształca ziarno o wysokiej masie tysiąca ziaren (MTZ). Odmiana polecana do uprawy w południowej i centralnej Polsce.

DKC3969  Odmiana średniopóźna FAO 270-280, o ziarnie typu Dent, przeznaczona do zbioru na ziarno. Posiada takie cechy jak: bardzo wysoki poziom plonowania (na poziomie odmiany DKC3939), stabilność plonowania w każdych warunkach, dobry wigor wiosenny oraz mocny Stay-Green.

Codigip Mieszaniec dwuliniowy (SC) kukurydzy, odmiany CODIGIP o FAO 260 przeznaczony do uprawy na ziarno. Szczególnie dobre wyniki w plonowaniu. Odmiana ta uwidoczniła w okresie  znacznego deficytu wody.

Ronaldinio  Typ odmiany (TC), Typ ziarna Flint-Dent. Dojrzałość na ziarno i kiszonkę FAO  Z 260 K 260. Może być uprawiana na ziarno, kiszonkę, biogaz lub grys. Wysoki potencjał  plonowania. Szybkie oddawanie wody. Odporna na wyleganie. Odmiana  tolerancyjna na choroby fuzaryjne. Rośliny wysokie. Jedna z najwyżej i najstabilniej plonujących odmian w zmiennych pogodowo ostatnich ośmiu latach. Nieduże wymagania glebowe i wysoka tolerancja na suszę. W latach 2009-2012 była najczęściej uprawianą odmianą kukurydzy w Europie.


Opracowanie - Zygmunt Bilski CDR Oddział w Poznaniu. 

Literatura: Dane opracowane przez COBORU i udostępnione na  stronie internetowej. Charakterystyka odmian – strona internetowa hodowców.

 

 

Źródło
Centrum Doradztwa Rolniczego
http://cdr.gov.pl/

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: ziarna; ziarno; odmiana; odmian; bardzo; fuzariozę; odporność; rośliny; roślin; wysoki; mieszaniec; odmiany; kukurydzy; semences; dość; plonowania; wysoka;  ; które; udział;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »