Centralne Laboratorium GIORiN przyjazne stażystom

Każdego roku Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa organizuje staże zawodowe i praktyki studenckie dla licznej grupy młodych ludzi, którzy chcą związać swoją przyszłość zawodową z pracą w laboratoriach badawczych działających na rzecz rolnictwa i ochrony roślin.

 

W 2016 r. GIORiN włączył się w realizację dwóch kolejnych programów Unii Europejskiej: Erasmus+ oraz WIZA na rynku pracy, w ramach których studentka agronomii z Uniwersytetu Nawarra w Hiszpanii oraz absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie odbywają trzymiesięczne staże w Centralnym Laboratorium GIORiN w Toruniu.

 

Głównym celem programu Erasmus+ jest wspieranie krajów Unii Europejskiej w efektywnym wykorzystaniu potencjału kapitału społecznego oraz promowaniu idei uczenia się przez całe życie. Udział w tym programie umożliwia studentom odbywanie części studiów i praktyk w innych krajach. Natomiast, inicjatywa WIZA na rynku pracy, do której przystąpił UMCS w Lublinie, jest adresowana do studentów Wydziału Chemii tego Uniwersytetu. Staże, realizowane w ramach obu projektów, umożliwiają uczestnikom poszerzenie wiedzy teoretycznej oraz zdobycie umiejętności praktycznych i doświadczenia zawodowego. Takie przygotowanie zwiększa konkurencyjność absolwentów na rynku pracy, a tym samym ułatwia im start zawodowy.

 

W trakcie swojego pobytu w Centralnym Laboratorium GIORiN, stażystki współuczestniczą we wszystkich etapach badań, od pobierania i przygotowywania próbek laboratoryjnych, po interpretację uzyskanych wyników, nabywając szereg umiejętności analitycznych. Znajomość zasad obsługi nowoczesnej aparatury pomiarowo-badawczej, wykorzystywanej przy realizacji badań, może być bardzo przydatna w przyszłym życiu zawodowym. Ponadto, stażystki poznają środowisko pracy, sposoby postępowania z obiektami do badań, zasady bhp w miejscu pracy oraz specyfikę funkcjonowania systemów zarządzania jakością w laboratorium badawczym. Podczas pracy z rzeczywistymi obiektami badań, zaznajamiają się z różnymi problemami oraz sposobami ich rozwiązywania.

 

W opinii samych stażystek, staż w Centralnym Laboratorium stanowi dla nich niezwykle cenną naukę, gdyż umożliwia poznanie nowoczesnych technik i różnych metod badawczych oraz pozyskanie wiedzy, przekazywanej bezpośrednio przez specjalistów z dużym doświadczeniem zawodowym. Z pewnością ułatwi im to wejście na rynek pracy oraz pozwoli na ukierunkowanie kariery zawodowej. Uczestniczki staży podkreślają, że w Centralnym Laboratorium pozyskały wzorce profesjonalnej pracy w laboratorium, a także spotkały się z niezwykle miłym przyjęciem i przyjazną atmosferą.

 

Korzyści z udziału w projektach czerpie również Centralne Laboratorium. Jest to nie tylko kolejne potwierdzenie prestiżu naszej jednostki, ale także dodatkowe doświadczenie w zakresie kształcenia umiejętności młodych adeptów ochrony roślin.

 

Centralna jednostka diagnostyczna Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa jest doskonałym miejscem do zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności laboratoryjnych w zakresie kontroli zdrowia roślin, badania pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych i modyfikacji genetycznych roślin.

 

Źródło
Państwowa Inspekcja Ochrony
Roślin i Nasiennictwa
http://piorin.gov.pl/

125ml milk

20160914 104908,k1uUwl caFOE6tCTiHtf
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: laboratorium; ochrony; centralnym; pracy; ; badań; ; umiejętności; giorin; centralne; roślin; także; badawczych; praktycznych; niezwykle; wiedzy; ramach; uniwersytetu; zakresi;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »