shiuz__750 x 100 px_1

Blisko 55,2 miliarda złotych wypłaciła ARiMR z PROW 2007-13. Polska jest liderem realizacji Programu w Unii Europejskiej

Logo PROW hj 54

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wdraża Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w najszybszym tempie pośród wszystkich państw Unii Europejskiej. Przekazanie do 9 maja 2014 r. na konta bankowe polskich rolników blisko 55,2 mld złotych wsparcia z PROW 2007-2013 stawia nas bezapelacyjnie na pozycji lidera UE. Potwierdzają to opracowania przygotowane przez Europejską Komisją ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. Według nich do 30 czerwca 2013 r. Niemcy, które są na drugim miejscu, wypłaciły swoim rolnikom i przetwórcom żywności o ok. 2,3 miliarda euro mniej niż Polska, a we Francji wypłaty były niższe o ok. 3,5 miliarda euro.

Realizacja wykorzystania środków unijnych PROW 2007-2013 (obejmuje płatności pośrednie i zaliczki) w Polsce na tle innych krajów UE w mln euro (do 30 czerwca 2013 r.)

PROW zrealizwoane platnosci 30 06 2013

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: European Commission, Directorate-General For Agriculture and Rural Development, Directorate G. Horizontal aspects of rural development, AGRI/2013/2794417-EN http://circa.europa.eu/

Ponadto, zważywszy na gwałtowny wzrost wypłat wsparcia w 2010 roku, kiedy to Agencja przekazała beneficjentom tego Programu 8,2 miliarda zł., w 2011 r. gdy wynik ten został poprawiony i wypłacono około 10 mld złotych, a w 2012 r. ponad 11 mld złotych, Polska jeszcze bardziej umocniła swoją pozycję lidera. Należy przy tym podkreślić, że w momencie rozpoczęcia wdrażania PROW 2007-13 nic nie wskazywało, że jego realizacja przez ARiMR przyniesie taki sukces. W latach 2006-2008 Agencja borykała się bowiem z ogromnymi kłopotami z funkcjonowaniem systemu informatycznego co sprawiało, że nie mogła przystąpić do płynnego zbierania wniosków o wsparcie, rozpatrywania ich i wypłacania pieniędzy. Istniejące problemy udało się jednak przezwyciężyć po powołaniu nowego kierownictwa Agencji, które podjęło skuteczne działania naprawcze. Dzięki nim od 2009 r. mogły się rozpocząć nabory wniosków o udzielenie wsparcia ze wszystkich działań PROW 2007-2013 "obsługiwanych" przez ARiMR i  w ślad za tym możliwe było podpisywanie umów oraz sprawne wypłacanie pieniędzy beneficjentom.

Obecnie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, którego całkowity budżet wynosi ok. 70  miliardów złotych, już ponad 90% środków zostało zagospodarowanych. Oprócz wypłacenia rolnikom i przedsiębiorcom blisko 55,2 mld złotych, część zagospodarowanych pieniędzy jest zaplanowana do wypłaty w ramach przyjętych przez ARiMR zobowiązań wieloletnich, które wynikają z umów zawartych przez Agencję. Dotyczy to np. wypłacania przyznanych w ubiegłych latach "Rent strukturalnych", czy corocznych dopłat do zalesień. Kolejne środki finansowe muszą być zaplanowane na przeprowadzenie naborów wniosków w przyszłych latach z takich działań jak "Program rolnośrodowiskowy", czy dopłat z tytułu ONW, a także na płatności związane z kończeniem inwestycji realizowanych przez rolników i przedsiębiorców. Te płatności nastąpią po całkowitym zakończeniu inwestycji, zgłoszeniu wniosków o płatność oraz dokonaniu przez Agencję zgodności inwestycji z podpisanymi umowami.

Z PROW na lata 2007-2013 ARiMR ma jeszcze do rozdysponowania, w nowych naborach wniosków, około 10 miliardów złotych. Przy czym  trzeba wyjaśnić, że Agencja obsługuje w całości 16 tzw. działań  znajdujących się w PROW 2007-2013  i ma na ten cel  prawie 13,7 miliarda euro. Natomiast rozdzieleniem pozostałej części środków, z 8 działań z tego Programu, w ramach tak zwanych zadań delegowanych, zajmują się samorządy wojewódzkie, Agencja Rynku Rolnego i Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA). W ramach tych działań do rozdysponowania jest w sumie 3,5 miliarda euro.

Zainteresowanie otrzymaniem pomocy finansowej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 od początku było bardzo duże, a ostatnio jeszcze bardziej się zwiększyło, ponieważ beneficjenci wiedzą, że do rozdzielenia zostało już niewiele środków, a następne pojawią się zapewne dopiero w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Rozdzielanie środków z PROW 2007-2013 jest ogromnym zadaniem, o czym najlepiej świadczy to, że do 9 maja 2014 r. rolnicy, przedsiębiorcy z sektora rolno-spożywczego i inni beneficjenci np. Lokalne Grupy Działania, złożyli w Agencji blisko 447 tys. wniosków o udzielenie wsparcia, a jeszcze warto zauważyć, iż ta liczba nie obejmuje wnioskujących o dopłaty ONW, których co roku jest  przeszło 700 tys., czy też starających się o dopłaty rolnośrodowiskowe (corocznie jest ok. 100 tys. takich wniosków) oraz zobowiązań dotyczących rent strukturalnych PROW 2004-2006.

 

Realizacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 

 

 

Kod działania

Nazwa działania

Wykorzystanie limitu środków unijnych określone na podstawie zawartych umów lub wydanych decyzji o przyznaniu pomocy (w %)

Wykorzystanie limitu środków unijnych określone na podstawie zrealizowanych płatności(w %)

Oś 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego

111

Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie

68,81

52,38

112

Ułatwianie startu młodym rolnikom

92,83

92,82

113

Renty strukturalne

100

80,90

114

Korzystanie z usług doradczych

76,22

44,37

121

Modernizacja gospodarstw rolnych

87,06

75,47

123

Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej

75,88

48,74

125

Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa

75,37

28,95

126

Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych

72,32

46,05

132

Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności

67,84

29,04

133

Działania informacyjne i promocyjne

17,10

6,75

141

Wspieranie gospodarstw niskotowarowych - zobowiązania PROW 2004-2006

-

99,77

142

Grupy producentów rolnych

100

57,23

Oś 2 Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich

211, 212

Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania

85,78

81,31

214

Program rolnośrodowiskowy

94,52

66,25

221, 223

Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne

88,78

61,07

226

Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych

80,14

45,03

Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

311

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

92,45

72,11

312

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

50,25

26,30

321

Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

100

58,84

313, 322, 323

Odnowa i rozwój wsi

100

82,97

Oś 4 LEADER

413

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

69,62

40,65

421

Wdrażanie projektów współpracy

35,45

17,60

431

Funkcjonowanie lokalnej grupy działania

83,63

46,33

Pomoc techniczna

54,94

47,14

Źródło dane ARiMR na dzień 20 września 2013 r.

Departament Komunikacji Społecznej

 

Źródło
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
http://www.arimr.gov.pl/

125ml milk

Logo PROW hj 54
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: 2007-2013; miliarda; programu; obszarów; rozwoju; działań; wiejskich; środków; wniosków; jeszcze; złotych; ; agencja; rolnictwa; blisko; ramach; płatności; które; wspa;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »