shiuz__750 x 100 px_1

Biała lista podatników VAT – Czym jest i jakie dane zawiera?

1 września 2019 r. do dyspozycji przedsiębiorców oddana została tak zwana biała lista podatników VAT. Jest to wykaz określonych przydatnych informacji o przedsiębiorcach będących podatnikami VAT. W obrocie gospodarczym służy on przede wszystkim do weryfikowania wiarygodności kontrahentów. Ma to szczególne znaczenie przy rozliczaniu podatku.

Wykaz zastąpił dotychczas funkcjonujące listy podatników VAT: zarejestrowanych i niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT.

Czym jest i jakie dane zawiera biała lista podatników VAT?

Biała lista podatników to prowadzony przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS)  elektroniczny wykaz przedsiębiorców:

– w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji albo których wykreślił z rejestru jako podatników VAT;

–  zarejestrowanych jako podatnicy VAT – w tym tych, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona;

 – z rachunkami bankowymi zgłoszonymi w urzędzie.

Biała lista podatników zawiera numery rachunków bankowych przedsiębiorców, na które kontrahenci powinni dokonywać płatności, w przypadku gdy wartość transakcji przekracza 15 tys. PLN (są to konta wpisane w zgłoszeniu identyfikacyjnym/aktualizacyjnym NIP-8 lub CEIDG).

Istotne jest przy tym, czy rachunek bankowy widniał zarejestrowany w wykazie w dniu przelewu. Decydującym jest zatem dzień zlecenia przelewu, a nie obciążenia rachunku nabywcy czy uznania rachunku sprzedawcy. W przypadku, gdy rachunek nie będzie widniał w wykazie, podatnikowi nie będzie przysługiwało prawo do ujęcia kosztu.

Od powyższej zasady jest jednak wyjątek. Kwotę ponad 15 tys. PLN można rozliczyć w kosztach, pomimo że zapłata zostanie uiszczona na rachunek bankowy inny niż ten wskazany w wykazie, gdy wpłacający w ciągu trzech dni od dnia zlecenia przelewu zgłosi ten fakt w urzędzie skarbowym (wpłatę na inny rachunek niż ten na białej liście) właściwym dla sprzedawcy.

Gdzie znaleźć białą listę podatników VAT?

Białą listę podatników VAT można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Finansów oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Co musi zrobić przedsiębiorca, by być na białej liście

Przepisy praktycznie nie nakładają na podatników żadnych dodatkowych obowiązków nad te, które do tej pory obowiązywały. Jeżeli przedsiębiorca aktualizował informacje o rachunkach bankowych oraz swoim statusie podatkowym, to wszystkie potrzebne informacje szef KAS pobierze z dostępnych rejestrów publicznych. Jeśli te informacje będą niepoprawne, podatnik może wystąpić do szefa KAS z wnioskiem o ich usunięcie lub sprostowanie.

Pomimo że ustawa już obowiązuje, jej konsekwencje w postaci sankcji wejdą z dniem 1 stycznia 2020 r. W praktyce, jeżeli płatność przekroczy 15 tys. PLN, to przedsiębiorca będzie musiał przelać należność na konto kontrahenta wskazane na białej liście. Za przelew na rachunek inny niż widniejący na białej liście będą sankcje. Nabywca: nie będzie mógł zaliczyć wydatku do kosztów uzyskania przychodów, będzie odpowiadał solidarnie ze sprzedawcą za VAT z tego tytułu.

Przepisy przewidują możliwość uniknięcia sankcji. Podatnik będzie mógł się od nich uwolnić, jeżeli powiadomi naczelnika urzędu skarbowego o przelewie na konto spoza białej listy. Ma na to trzy dni.


Zobacz więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-biala-lista-podatnikow-vat

 

 

 Źródło
 Podlaska Izba Rolnicza
 http://pirol.pl

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: podatników; będzie; białej; rachunek; biała; których; informacje; jeżeli; widniał; zawiera; urzędu; skarbowego; bankowych; które; bankowy; wykazie; ; zlecenia; rachunku; zare;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »