AGRIFISH w Luksemburgu

Głównym tematem obrad Rady Ministrów Rolnictwa i Rybołówstwa AGRiFISH 18 czerwca br. była pierwsza publiczna debata ministrów na temat Pakietu legislacyjnego WPR 2021-2027.

Fot. Posiedzenie Agrifish

Fot. Posiedzenie Agrifish

Komisarz ds. rolnictwa Phil  Hogan oficjalnie zaprezentował pakiet propozycji legislacyjnych dla polityki rolnej po 2020 r., który Komisja Europejska opublikowała  1 czerwca 2018 r.

Pakiet obejmuje  projekty 3 rozporządzeń  dotyczących  wspólnej polityki rolnej na lata 2021-2027 w zakresie  planu strategicznego WPR, finansowania polityki oraz spraw  rynkowych.
W wystąpieniu komisarz   zapewnił, że WPR pozostanie polityką wspólnotową i nie  ma  mowy o nacjonalizacji WPR − jest to zapewnione poprzez  wspólne cele, wspólne wymogi i wspólne interwencje. Nowym elementem WPR jest model wdrażania  oparty o krajowe  plany strategiczne, które będą zatwierdzane i monitorowane przez  KE. 

Polskiej delegacji przewodniczył  podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki. W swoim wystąpieniu podkreślił, że konieczne będą zmiany części zaproponowanych rozwiązań. Ostateczny kompromis powinien być zrównoważony i w równym stopniu uwzględniać interesy wszystkich państw członkowskich. Najwięcej wątpliwości w propozycjach Komisji budzą kwestie finansowe. Realne cięcia budżetu dla WPR są nie do zaakceptowania.

Zaproponowane przez Komisję wyrównywanie płatności bezpośrednich jest dalece niewystarczające. W połączeniu z dużymi cięciami koperty na II filar WPR powoduje, że strona finansowa propozycji reformy jest dla Polski trudna do przyjęcia.

W dalszych pracach Polska będzie dążyła do zapewnienia równych warunków konkurowania wszystkim rolnikom państw członkowskich UE  na jednolitym rynku. W warunkach podwyższonych i ujednoliconych wymogów wszyscy rolnicy powinny być objęci wsparciem bezpośrednim jednakowej wysokości. Brak pełnej konwergencji płatności bezpośrednich wymagałby odpowiedniego zróżnicowania poziomu nowych zobowiązań dla rolników państw członkowskich.

Ponadto Polska wniosła pod obrady punkt dotyczący sytuacji na rynku wieprzowiny, wyrażając  zaniepokojenie sytuacją na rynku wieprzowiny. Od wielu miesięcy polscy producenci świń borykają się z problemem niskiej opłacalności produkcji i utraty dochodów. Obecne ceny, mimo że od kilku tygodni rosną, nie gwarantują możliwości zrekompensowania tych wielomiesięcznych strat. Notowane ceny świń w Polsce nadal są o około 8-10% niższe od  średniej  długoterminowej.

Polska zaapelowała do Komisji  Europejskiej o  skuteczne działania mające na celu poprawę sytuacji na rynku wieprzowiny w tym  uruchomienie dopłat  do prywatnego przechowywania wieprzowiny, przyznania  producentom świń pomocy  finansowej  w związku z brakiem opłacalności produkcji oraz zdobywanie nowych rynków zbytu dla unijnej wieprzowiny.

 


 Źródło
 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 http://www.minrol.gov.pl/

125ml milk

AGRIFISH w Luksemburgu 640x380
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: agrifish; świń; rolnictwa; wspólne; państw; polityki; propozycji; wieprzowiny; ; sytuacji; opłacalności; produkcji; nowych; wystąpieniu; rolnej; będą; płatności; bezpośrednich; luksem;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »