53 Sesja Naukowa IOR-PIB w Poznaniu

Tematem przewodnim 53 Sesji Naukowej IOR-PIB w Poznaniu, która odbyła się w dniach 7-8 lutego br. była integrowana ochrona roślin. Integrowana ochrona roślin, to nowe podejście do ograniczania występowania agrofagów w uprawach rolniczych. Będzie obowiązywała w krajach Unii Europejskiej od 1 stycznia 2014r. Zasada ta, w pierwszej kolejności kładzie nacisk na wykorzystywanie metod niechemicznych w ograniczaniu występowania chorób, szkodników i chwastów, a dopiero później stosowanie chemicznych środków ochrony roślin. Zostanie ona wprowadzona w życie nową ustawą o środkach ochrony roślin, której celem będzie racjonalne stosowanie środków ochrony roślin oraz zminimalizowanie skutków ich nieprawidłowego zastosowania.

Przy stosowaniu chemicznych środków ochrony roślin, szczególną uwagę będzie zwracać się na progi ekonomicznej szkodliwości (jeśli są wyznaczone) oraz na monitorowanie występowania agrofagów, celem ustalenia konieczności przeprowadzenia zabiegu, w najbardziej optymalnym terminie. Stosowanie pestycydów powinno uwzględnić skuteczność działania środka z jak najmniejszą szkodą dla zdrowia człowieka oraz środowiska.

W programach integrowanej ochrony ważny jest dobór odmiany, która jest mniej podatna na agrofagi i bardziej przystosowana do panujących w danym regionie warunków glebowo-klimatycznych. Ważne jest też tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju organizmów pożytecznych, dobór odpowiedniego systemu zmianowania, zwiększania udziału składników organicznych w glebie, unikanie zabiegów zubażających bioróżnorodność pól i łąk.

Podczas konferencji przedstawiono szereg referatów nawiązujących do zasady integrowanej ochrony roślin. Prezentowano wyniki badań dotyczących możliwości wykorzystania udziału nicieni owadobójczych w ochronie niektórych upraw (ogrodnicze, sadownicze). Podkreślano znaczenie utrzymywania różnorodności biologicznej i zachowania krajobrazu oraz wysiewania niektórych roślin kwitnących dla występowania owadów pożytecznych. Przedstawiono nową generację zapraw nasiennych o długotrwałym działaniu grzybobójczym w uprawie zbóż (jęczmienia), jako jedną z metod zwalczania agrfagów i ograniczaniu stosowania środków ochrony roślin w późniejszym okresie wegetacji roślin.

Omawiano prace poświęcone zagadnieniom stosowania herbicydów w uprawach rolniczych z wykorzystaniem obniżonych dawek środka, wpływu terminu stosowania herbicydów z dodatkiem adiuwantów, a także ich odpowiedniego doboru w podnoszeniu skuteczności działania w określonych warunkach pogodowych czy uwzględniające inne czynniki, jak: stadium rozwoju chwastów, ich wrażliwość na stosowany preparat, warunki glebowe itd. W nawiązaniu do tematyki stosowania środków ochrony roślin przedstawiono również referaty związane z kontrolą pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych i ich bezpieczeństwem zdrowotnym dla konsumenta.

W nawiązaniu do wdrożenia zasad integrowanej ochrony roślin wspomniano również o koniczności zmian w programie nauczania ochrony roślin, a także możliwości certyfikowania producentów roślin, którzy stosują zasady integrowanej ochrony i wykorzystują równoważony postęp biologiczny i techniczny w uprawie i nawożeniu swoich plantacji. Przedstawiono też stan prawny tematyki integrowanej ochrony roślin.

Konferencji towarzyszyła „sesja posterowa ” poświęcona licznym pracom badawczym na temat szkodników i chorób występujących w roślinach uprawnych (zbóż, okopowych, pastewnych, strączkowych, warzyw, r. ozdobnych, sadów) a także ich ochrony (w tym metody biologiczne) oraz na temat metod i środków ochrony roślin w regulacji zachwaszczenia plantacji. Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem.

 


Źródło
Centrum Doradztwa Rolniczego
http://cdr.gov.pl/

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: ochrony; roślin; środków; integrowanej; roślin; ; stosowania; przedstawiono; występowania; stosowanie; roślin.; także; będzie; uprawie; odpowiedniego; chwastó;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »