28 maja 2019 roku Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

Celem uchwalonej ustawy jest złagodzenie ograniczeń w zakresie obrotu nieruchomościami rolnymi, wprowadzonych na mocy ustawy z dnia 14 kwietnia 2016r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.

W wyniku znowelizowanej ustawy osoby, które nie są rolnikami będą mogły nabywać nieruchomości rolne do 1 ha położone na terenach miejskich i wiejskich. Gdy powierzchnia działki będzie większa niż 1 ha, nabywca będzie musiał prowadzić działalność rolniczą przez 5 lat. Zbycie gruntów przed upływem 5 lat będzie możliwe za zgodą dyrektora KOWR w drodze decyzji administracyjnej.

Nowelizacja rozszerza też katalog osób, na rzecz których może być zbyta nieruchomość – o rodzeństwo rodziców oraz pasierbów. Za zgodą dyrektora KOWR nieruchomości rolne będą mogły nabywać uczelnie na cele dydaktyczne oraz państwowe lub samorządowe osoby prawne na cele publiczne.

Dotychczasowy obowiązek dawania przez nabywcę rękojmi należytego prowadzenia działalności rolniczej zostaje w wyniku nowelizacji zastąpiony wymogiem zobowiązania się przez nabywcę do prowadzenia działalności rolniczej na nabywanej nieruchomości oraz wymogiem uzyskania opinii dotyczącej zamierzonej działalności rolniczej, wydanej przez właściwy wojewódzki ośrodek doradztwa rolniczego.

Teraz ustawa zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw i wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów dotyczących platformy informatycznej służącej zamieszczaniu ogłoszeń o zamiarze sprzedaży nieruchomości rolnych, które wchodzących w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia.

 

 

 Źródło
 Warmińsko - Mazurska Izba Rolnicza
 http://www.wmirol.org.pl

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:
komentarz
@ 28 maja 2019 roku Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego | Aktualności Rolnicze | NowoczesnaFarma.pl
rolnik | 2019-06-02 11:26:57 | IP: 91.222.147.*
teraz pierszeństwo zakupu będą miały związki kościelne, KOWR, Bedzie można nie przestrzegać ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśny i wyłączać duże powierzchnie gruntów klas I-III tak jak w Baranowie 7 tyś. ha
Gratuluje pomysłodawcą

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: nieruchomości; ustawy; będzie; działalności; nabywać; mogły; będą; które; wyniku; wymogiem; życie; upływie; zgodą; dyrektora; rolniczej; prezydent; prowadzenia; rolnego; podpisał; n;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »