Artykuł o Tematyce Ekologicznej System Certyfikacji ,,Wolne od GMO” Jak go otrzymać ?


Polska Izba Mleka opracowała Standard Certyfikacji Systemów Zarzadzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności dotyczący kontroli nad produkcja i przerobem mleka wytwarzanego przez krowy żywione paszami niemodyfikowanymi genetycznie. Certyfikacja przeprowadzona przez niezależną jednostkę stworzoną przez PIM pozwala stwierdzić na podstawie szczegółowego audytu, czy dana firma wdrożyła i stosuje zasady określone w poszczególnych katalogach wymagań, w wyniku czego jej produkcja może być oceniona jako ,,Wolna od GMO” . Polska Izba Mleka jako właściciel standardu m.in.: szkoli audytorów, przeprowadza audyty, intensywnie buduje prestiż standardu, reprezentuje posiadaczy certyfikatu w instytucjach mających wpływ na tworzenie regulacji prawnych.


Standard został zaplanowany dla wielu różnych obszarów łańcucha żywnościowego, gdzie istotnym jest wskazanie postępowania, które zapewnia najwyższą jakość, a których wdrożenie i prawidłową realizację można potwierdzić w drodze certyfikacji.


Każde przedsiębiorstwo zainteresowane certyfikacją standardu zobowiązane jest do wdrożenia wymagań określonych w poszczególnych katalogach zagrożeń zawierających zagadnienia, jakie należy opracować i wdrożyć w danym przedsiębiorstwie w celu poddania się certyfikacji. Katalogi wymagań są jednocześnie wytycznymi dla osób audytujących i na ich podstawie zostały stworzone listy kontrolne audytu, którymi posługują się audytorzy w toku oceny przedsiębiorstwa poddającego się certyfikacji.

Zdaniem eksperta programu ,,Wolne od GMO” prof. dr hab. Andrzeja Babuchowskiego stworzony przez Polską Izbę Mleka (PIM) „Standard Certyfikacji Systemów Zarzadzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności” dotyczy „kontroli i nadzoru nad produkcją i przerobem mleka wytwarzanego przez krowy żywione paszami niemodyfikowanymi genetycznie. Ma on zapewnić, że mleko i produkty z niego wytwarzane nie pochodzą od krów żywionych paszami zawierającymi GMO. Jest to forma wsparcia branży mleczarskiej w walce o zaufanie konsumenta, tak w kraju, jak i za granicą.


Sprawa jest o tyle ważna, iż mimo że nie ma żadnych dowodów naukowych na to, że mleko od krów żywionych paszami zawierającymi GMO, zawiera pozostałości GMO obecnego w paszach, to jednak część konsumentów nie daje temu wiary, poszukując mleka pochodzącego od krów, które nie są nimi żywione. W chwili obecnej, takie mleko, to tylko mleko ekologiczne. Jednak jego produkcja jest ograniczona. Tak więc wprowadzenie przez PIM w/w standardu zwiększać może zaufanie konsumentów do mleka, które nie jest ekologiczne, a również nie zawiera GMO. Problemem, który mamy w Polsce jest to, że nie ma polskiego aktu prawnego, który definiowałby produkt wolny od GMO, czyli tzw. BEZ GMO. W tym zakresie proponowany przez PIM Standard wychodzi naprzeciw planowanym rozwiązaniom krajowym odwołując się do nich bezpośrednio. Celowość stworzenia takiego unormowania nie budzi żadnych wątpliwości. Uporządkować to może obecnie dość chaotyczną sytuację na polskim rynku, gdzie pojawiają się różne standardy, z których najpopularniejszy lub najbardziej znany jest niemiecki VLOG. Podsumowując, podjęte przez PIM działania nad stworzeniem Standardu prewencyjnego wspierającego przedsiębiorstwa z branży mleczarskiej w sprawowaniu kontroli i nadzoru nad produktami pozyskiwanymi od krów karmionych paszami wolnymi od GMO są jak najbardziej godne wsparcia i poparcia” .


Standard Polskiej Izby Mleka jest dostępny na stronie gmo.izbamleka.pl
Zainteresowane firmy paszowe, zakłady i spółdzielnie mleczarskie prosimy o kontakt z biurem Polskiej Izby Mleka e-mail: nongmo@izbamleka.pl
Kampania promocyjna sfinansowana z Funduszu Promocji Mleka


Źródło: Biuro kampanii „Wolne do GMO”

 


Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

125ml milk

TAGI: paszami; certyfikacji; standardu; produkcja; ; ; wolne; krów; które; system; katalogach; gmo”; polskiej; najbardziej; zawierającymi; których; wymagań; konsumentów; kt;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »