Przy okazji Europejskiego Forum Rolniczego w Jasionce odbyło się spotkanie przedstawicieli młodych rolników z Polski, Czech i Słowacji.

Szefowie organizacji podpisali deklarację o współpracy. Porozumienie zostało zawarte pomiędzy polskim Związkiem Zawodowym Centrum Narodowym Młodych Rolników, Stowarzyszeniem Młodych Rolników Republiki Czeskiej, Stowarzyszeniem Słowackich Młodych Rolników

W Deklaracji czytamy, że tożsamość celów i wyzwań dla młodych rolników z Czech, Słowacji i Rzeczypospolitej Polskiej w wielu dziedzinach stawia przed wspomnianymi trzema organizacjami identyczne zadania.

− Aby zwiększyć szanse na osiągnięcie pożądanych celów, postanowiliśmy rozszerzyć współpracę i skoordynować nasze wysiłki, z poszanowaniem różnic w krajowym rolnictwie – piszą sygnatariusze dokumentu.

Przedstawiciele młodych rolników z Polski, Czech i Słowacji podkreślili, że są przekonani, że wspólne działania pozwolą osiągnąć znacznie lepsze wyniki. Planują oni zacieśniać relacje z organizacjami unijnymi, wypracowywać wspólne stanowiska w kwestiach ogólnoeuropejskich, wymieniać się doświadczeniami oraz kontaktami, pracować nad zacieśnianiem współpracy pomiędzy rolnikami w poszczególnych krajach i wspierać w podejmowaniu wspólnych inicjatyw.
Deklaracja została podpisana w obecności ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego.
Spotkanie min. J.K. Ardanowskiego z młodymi rolnikami
Min. J.K. Ardanowski z młodymi rolnikami po podpisaniu deklaracji
Deklaracja
 
Źródło
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
https://www.gov.pl/rolnictwo/