Zimowiska Biały Dunajec!

Biuro Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej informuje, że rozpoczęło nabór na 10-dniowe zimowisko z dofinansowaniem Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników organizowane przez Krajową Radę Izb Rolniczych w dniach:
– 22.01.2019 r. – 31.01.2019 r. Biały Dunajec – zimowisko Bialy Dunajec 2019 – II turnus – program
Z wypoczynku zimowego mogą skorzystać dzieci i młodzież szkolna w wieku do 16 lat (najstarsze dzieci urodzone w roku 2003), których przynajmniej jedno z rodziców lub opiekunów prawnych jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (czyli jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie) lub jedno z rodziców/opiekunów jest uprawnione do świadczeń z KRUS w czasie trwania kolonii.

Dokumenty niezbędne do zakwalifikowania uczestnika kolonii:
1.    wypełniony i podpisany oryginał karty kwalifikacyjnej wraz z regulaminem uczestnika wypoczynku – w załączeniu;karta kwalifikacyjna ZIMOWISKO_2019_II_turnus

UWAGA: w przypadku, gdy dziecko przebywa pod opieką inną niż rodziców należy dołączyć właściwe orzeczenie sądu;

*) w przypadku, gdy dziecko posiada inne nazwisko niż rodzic niezbędne jest dokonanie przez rodziców opisu wyjaśniającego ten fakt (wzór w załączeniu),Wzór oświadczenia_inne_nazwisko

*) w przypadku, gdy adres zamieszkania uczestnika jest inny niż adres na zaświadczeniu KRUS należy załączyć wyjaśnienie od rodzica dlaczego jest rozbieżność w adresie zamieszkania (wzór w załączeniu);Wzór oświadczenia_inny_adres

UWAGA: oświadczenia muszą wypełnić tylko i wyłącznie rodzice, w przypadku u których:

*) widnieje różnica w nazwisku pomiędzy matką/ojcem/opiekunem prawnym a uczestnikiem zimowiska

*)  widnieje różnica w adresie zamieszkania, np. pomiędzy zaświadczeniem KRUS a adresem podanym przez rodzica na karcie kwalifikacyjnej (dot. miejscowości, kodu pocztowego, poczty, ulicy, numeru ulicy, domu, mieszkania)

  1. Podpisane oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka; – wzory w załączeniu;

*) druk KRIR  wzór zaświadczenia KRUS

*) druk FSUSR

UWAGA: oświadczenie musi się wypełnić i podpisać rodzic, na którego zostało wystawione zaświadczenie KRUS  (pełen adres zamieszkania uczestnika wypoczynku, tj. ulica, nr domu/mieszkania, miejscowość, kod pocztowy, poczta, imię i nazwisko uczestnika wypoczynku, pełną datę urodzenia uczestnika wypoczynku).
3.    oryginalne zaświadczenie z oddziału regionalnego lub placówki terenowej KRUS, wystawione na co najmniej jednego z rodziców/opiekunów prawnych – wzór w załączeniu

UWAGA! Na zaświadczeniu musi znaleźć się pełen adres, tj. ulica i nr domu/mieszkania, kod pocztowy i poczta: jeżeli rodzic/opiekun prawny pobiera rentę to na zaświadczeniu musi być informacja czy jest to renta stała, jeżeli nie to na jaki okres została przyznana (od-do);

 

  1.  dowód wpłaty 650 zł od osoby na konto Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej BGŻ S.A. Oddział w Olsztynie nr 88 2030 0045 1110 0000 0045 1220 z dopiskiem imię i nazwisko uczestnika, 22.01-31.01.2019 rok zimowisko Biały Dunajec lub dokonać wpłaty w kasie W-MIR w Olsztynie ul. Towarowa 1, w godz. 8:00-15.00.

 

Zapisy telefoniczne na zimowisko prowadzi Katarzyna Godlewska – tel. 89 527 71 89.

W ciągu 4 dni, od zgłoszenia telefonicznego, należy dostarczyć do biura Izby w Olsztynie (ul. Towarowa 1) prawidłowo wypełniony komplet dokumentów oraz dowód wpłaty.

Niekompletne i / lub źle wypełnione dokumenty będą odsyłane, zaś na to miejsce zostanie wpisana kolejna osoba z listy.

 

UWAGA! liczba miejsc ograniczona. W przypadku dużego zainteresowania, organizator zastrzega możliwość wcześniejszego zamknięcia listy uczestników z powodu wyczerpania miejsc.

Wypoczynek zimowy w 2019r. organizowany przez Krajową Radę Izb Rolniczych we współpracy z Warmińsko-Mazurską Izbą Rolniczą w ramach programu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750,00 zł na każdego uczestnika.

Dokumenty dotyczące zimowsika

zimowisko Bialy Dunajec 2019 – II turnus – program

wzór zaświadczenia KRUS

Wzór oświadczenia_inny_adres

Wzór oświadczenia_inne_nazwisko

oświadczenie rodzica RODO KRIR zimowiska

lista co zabrać

karta kwalifikacyjna ZIMOWISKO_2019_II_turnus

 

 

 Źródło
 Warmińsko - Mazurska Izba Rolnicza
 http://www.wmirol.org.pl

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: ; uczestnika; zimowisko; dunajec; biały; zaświadczeniu; zamieszkania; rodziców; prawnych; nazwisko; rodzica; należy; rodziców/opiekunów; olsztynie; przypadku; ; zimowiska;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »