Kolonie 2019

Biuro Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej informuje, że rozpoczęło nabór na 11-dniowe kolonie  dofinansowane ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników organizowane przez Krajową Radę Izb Rolniczych w dniach:

– 08-18.07.2019 roku w miejscowości Jarosławiec nad morzem  w Ośrodku Kolonijno-Wypoczynkowym „Solar” w Jarosławcu, ul. Bałtycka 12

– 12-22.08.2019 roku w Białym Dunajcu – góry w Pensjonat Pokoje Gościnne „U Zofii”, ul. Skupniowa 42, Bały Dunajec

Całkowity koszt za uczestnika kolonii wynosi 550 zł.

Z wypoczynku letniego mogą skorzystać dzieci i młodzież szkolna w wieku do 16 lat (najstarsze dzieci urodzone w roku 2003), których przynajmniej jedno z rodziców lub opiekunów prawnych jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (czyli jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie) lub jedno z rodziców/opiekunów jest uprawnione do świadczeń z KRUS w czasie trwania kolonii.

Dokumenty niezbędne do zakwalifikowania uczestnika kolonii:
1.    wypełniony i podpisany oryginał karty kwalifikacyjnej wraz z regulaminem uczestnika wypoczynku.

UWAGA:

– przypadku gdy dziecko przebywa pod opieką inną niż rodziców należy dołączyć właściwe orzeczenie sądu;

– w przypadku, gdy dziecko posiada inne nazwisko niż rodzic niezbędne jest dokonanie przez rodziców opisu wyjaśniającego ten fakt;

– w przypadku, gdy adres zamieszkania uczestnika jest inny niż adres na zaświadczeniu KRUS należy dołączyć wyjaśnienie rodziców dlaczego jest rozbieżność w adresie zamieszkania.
2.    Podpisane dwa oświadczenia o wyrażeniu zgody przez rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych własnych i dziecka.
3.    oryginalne zaświadczenie z oddziału regionalnego lub placówki terenowej KRUS, wystawione na co najmniej jednego z rodziców/opiekunów prawnych  – na zaświadczeniu musi znaleźć się pełen adres tj. ulica i nr domu/mieszkania, kod pocztowy i poczta.

UWAGA! Ważne – jeżeli rodzic/opiekun prawny pobiera rentę to na zaświadczeniu musi być informacja czy jest to renta stała, jeżeli nie-to na jaki okres została przyznana (od-do).
4.    dowód wpłaty na konto Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej BGŻ S.A. Oddział w Olsztynie nr 88 2030 0045 1110 0000 0045 1220 z dopiskiem imię i nazwisko uczestnika, miejsce kolonii lub dokonać wpłaty w kasie W-MIR w Olsztynie ul. Towarowa 1, 10-416 Olsztyn do godz. 15.00
Zapisy oraz szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 89/534-05-67, 89/527-71-89.

Wpłatę oraz komplet dokumentów należy dostarczyć do biura Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej ul. Towarowa 1, 10-416 Olsztyn w ciągu 7 dni od daty zapisania telefonicznego. W przypadku nie dostarczenia kompletu dokumentów organizator zastrzega sobie wykreślenie dziecka z listy uczestników.
Po zamknięciu listy uczestników, na prośbę zainteresowanych, może zostać utworzona lista osób rezerwowych, które w przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej wchodzą kolejno w ich miejsca.

Wypoczynek zimowy w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750,00 zł na każdego uczestnika

Do pobrania:

karta kwalifikacyjna Jarosławiec

program kolonii Jarosławiec 2019

– karta kwalifikacyjna Biały Dunajec

– program kolonii Biały Dunajec

oswiadczenie rodzica RODO KRIR 1

Oswiadczenie_rodzicow 2

Wzór oświadczenia_inne_nazwisko

Wzór oświadczenia_inny_adres

wzór zaświadczenia KRUS

lista co zabrać

 

 

 

 

 Źródło
 Warmińsko - Mazurska Izba Rolnicza
 http://www.wmirol.org.pl

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: rodziców; uczestnika; kolonii; ; wzór; warmińsko-mazurskiej; rolniczej; przypadku; zaświadczeniu; należy; dokumentów; wpłaty; olsztynie; nazwisko; kolonie; przypadku; ; ;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »