Zasady posługiwania się numerem CRP w ramach zadań przejętych przez ARiMR i delegowanych do KOWR

Wniosek CPR

Podmioty uczestniczące w mechanizmach realizowanych w ramach zadań przejętych przez ARiMR z ARR oraz delegowanych do KOWR, nie zarejestrowane jeszcze w ewidencji producentów ARiMR, mogą posługiwać się numerem nadanym przez ARR (CRP) do 31.08.2018 r.

Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 roku o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2015 r. poz. 807, ze zm.) we współfinansowanych lub finansowanych ze środków Unii Europejskiej mechanizmach administrowanych przez ARiMR i KOWR mogą uczestniczyć podmioty zarejestrowane w Krajowym Systemie Ewidencji Producentów prowadzonym przez ARiMR (EP).

Na mocy przepisów, z dniem 1 września 2017 roku Centralny Rejestr Przedsiębiorców (CRP) prowadzony przez Agencję Rynku Rolnego przestał funkcjonować, a dane w nim zgromadzone zostały przekazane do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa [art. 57 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 624 ze zm.)].

Numer nadany w CRP zachowuje ważność do czasu uzyskania przez podmiot wpisu do EP, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 624 ze zm.). Zatem podmiot, zgodnie z treścią przepisu art. 57 ust. 2 ww. ustawy, będąc w okresie przejściowym, może w kontaktach z ARiMR posługiwać się numerem CRP nadanym przez ARR, do czasu uzyskania wpisu w ewidencji producentów, nie dłużej jednak niż do 31 sierpnia 2018 roku.

Wpis do ewidencji producentów uzyskuje się składając wniosek do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę Wnioskodawcy.

Formularz wniosku wraz z instrukcją wypełniania dostępny jest na stronie ARiMR: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/ewidencja-producentow.html

Źródło
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
http://www.arimr.gov.pl/

125ml milk

csm CRP wniosek a10cad9d5d
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: ewidencji; rolnictwa; numerem; krajowym; producentów; ustawy; przejętych; ramach; delegowanych; zadań; przepisy; systemie; restrukturyzacji; zasady; jednak; modernizacji; lutego; producent&oa;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »