ZIMOWISKA 2015

Biuro Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej informuje, że rozpoczęło nabór na 10-dniowe zimowisko organizowane przez Stowarzyszenie Równych Szans w dniach 29 styczeń – 7 luty 2015 r. w miejscowości Murzasichle k. Zakopanego z dofinansowaniem Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Z wypoczynku zimowego mogą skorzystać dzieci i młodzież szkolna w wieku 7-16 lat (czyli roczniki od 1999 do 2008), których przynajmniej jedno z rodziców lub opiekunów prawnych jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (czyli jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie) lub jedno z rodziców/opiekunów jest uprawnione do świadczeń z KRUS w czasie trwania zimowiska.

Uczestnicy zimowiska ponoszą część kosztów (SRS uzyskało dofinansowanie z KRUS), w wysokości 800 zł od osoby, które obejmują:
-   szkółka narciarstwa/snowboardu
-    całodobowe wyżywienie  (5 posiłków dziennie)
-    zakwaterowanie w pensjonacie dostosowanym do wypoczynku zbiorowego dzieci – “Dom pod lasem”
-    wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną (kierownicy, wychowawcy)
-    ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków  
-    wypożyczenie sprzętu narciarskiego/snowboardowego
-     instruktor narciarstwa/snowboardu
-    transport oraz prowiant w drogę powrotną

 W przypadku niesprzyjającej pogody, organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu obozu w  zakresie zorganizowania szkółki narciarskiej/snowboardowej. Jednocześnie informujemy, że kwota uiszczona za szkółkę narciarską/snowboardową nie podlega zwrotowi.
Dokumenty niezbędne do zakwalifikowania uczestnika zimowiska:
1.    wypełniony i podpisany oryginał karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku (wzór w załączeniu)
2.    podpisana zgoda rodziców (wzór w załączeniu)
3.    oryginalne zaświadczenie z oddziału regionalnego lub placówki terenowej KRUS z okresu rekrutacji potwierdzające, iż jedno z rodziców lub opiekunów prawnych dziecka jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie) lub jedno z rodziców jest uprawnione do świadczeń z KRUS w czasie trwania zimowiska
4.    dowód wpłaty (800 zł od osoby) na konto Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej BGŻ S.A. Oddział w Olsztynie nr 88 2030 0045 1110 0000 0045 1220 z dopiskiem (imię i nazwisko uczestnika zimowiska, 29.01-07.02.2015 r, zimowisko w Murzasichle) lub dokonać wpłaty w kasie W-MIR w Olsztynie ul. Lubelska 43 A w godz. 7.30-15.30.

W związku z powyższym Biuro Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, zwraca się do Państwa z prośbą o przekazanie niniejszych informacji i wymaganych załączników, zainteresowanym rolnikom. W razie pytań i wątpliwości proszę kontaktować się z pracownikiem Izby zajmującym się organizacją zimowego wypoczynku Panią Katarzyną Godlewską (tel. 089 534 05 67, 089 527 71 89). Dokumenty można pobrać także ze strony internetowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej www.wmirol.org.pl

UWAGA! Liczba miejsc ograniczona. Województwo warmińsko-mazurskie ma do dyspozycji 35 miejsc.
O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność zupełnych zgłoszeń, czyli dostarczenie do biura Izby w Olsztynie wymaganych dokumentów oraz dowodu wpłaty. Przed wpłatą należy skontaktować się z pracownikiem biura Izby odpowiedzialnym za nabór Panią Katarzyną Godlewską.
Komplety dokumentów wraz z wpłatami będą przyjmowane do dnia 15 stycznia 2015 roku (włącznie) do godz. 15.00. W przypadku dużego zainteresowania, organizator zastrzega możliwość wcześniejszego zamknięcia listy uczestników.

W załączeniu:

1. Program zimowiska
2. Niezbędnik uczestnika
3. Trasa autokarowa I turnusu 
4. Wskazówki dla rodziców

 


Źródło
Warmińsko - Mazurska Izba Rolnicza
http://www.wmirol.org.pl

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: wypoczynku; -   ; rodziców; warmińsko-mazurskiej; ubezpieczenie; zimowiska; olsztynie; zakresie; uczestnika; rolniczej; chorobowe; ; emerytalno-rentowe; jednocześnie;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »